Skip navigation

nethandel helt sikkert

OM SIDEN

 

Nethandel #heltsikkert giver dig én samlet indgang til information om, hvordan du kan handle sikkert på nettet, og hvad du kan gøre, hvis det er gået galt.

Siden er blevet til i et samarbejde mellem følgende myndigheder og institutioner:

Det Kriminalpræventive Råd er en sammenslutning af organisationer, foreninger, styrelser og andre, der har en interesse i at forebygge kriminalitet. Rådets mission er at fremme et trygt samfund ved at forebygge og oplyse om kriminalitet. 

Digitaliseringsstyrelsen er en del af Finansministeriet og arbejder for at digitalisere det offentlige Danmark. Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen står bag sikkerdigital.dk, der skal løfte den digitale sikkerhed hos borgere, virksomheder og myndigheder. 

Forbruger Europa er en del af et europæisk netværk af forbrugercentre, der kan hjælpe forbrugere i konkrete klagesager mod virksomheder. Forbruger Europa er finansieret af EU-Kommissionen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at virksomhederne overholder markedsføringsloven og anden forbrugerbeskyttende lovgivning, herunder en række forbrugerbeskyttende regler i betalingsloven.

Fødevarestyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Fødevarestyrelsen har ansvaret for regler på veterinær- og fødevareområdet.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er en del af Erhvervsministeriet og analyserer markedsforhold ud fra både konkurrence- og forbrugervinkler. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen står bag den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk, og har ansvaret for siden ”Nethandel #heltsikkert”.  

Lægemiddelstyrelsen er en del af Sundheds- og Ældreministeriet. Blandt styrelsens opgaver er at godkende og kontrollere lægemiddelvirksomheder og lægemidler på det danske marked samt at bekæmpe ulovlig forhandling af medicin.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Miljøstyrelsen arbejder for rig natur, rent miljø, sikker kemi og grøn produktion.

Patent- og Varemærkestyrelsen er en del af Erhvervsministeriet og udsteder rettigheder til patenter, designs, varemærker og brugsmodeller. Styrelsen driver også ”Hotline om kopivarer”, som yder vejledning til forbrugere og virksomheder. Styrelsen er desuden sekretariat/koordinator for Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser.

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Rigspolitiet sætter retningen for hele dansk politi - fx understøtter Rigspolitiet arbejdet i politikredsene og koordinerer politiets arbejde på landsplan.

Sikkerhedsstyrelsen er en del af Erhvervsministeriet og har ansvaret for teknisk sikkerhed i Danmark. Styrelsens arbejdsområder er el, vvs og forbrugerprodukter.

Skattestyrelsen hører under Skatteministeriet. Styrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden. Den opgave løses ved at gøre det nemt og trygt at betale, ved målrettet at bekæmpe svindel og ved at have effektive kontrolmekanismer integreret i alle dele af opgaveløsningen.

Toldstyrelsen hører under Skatteministeriet. Styrelsens opgave er at gøre det nemt for borgere og virksomheder at betale den korrekte told og at sikre landet imod ulovlig indførelse af illegale og skadelige varer. 

Nethandel #heltsikkert giver dig én samlet indgang til information om, hvordan du handler sikkert på nettet, og hvad du kan gøre, hvis det er gået galt.

Det kriminal præventive råd

Digitaliseringsstyrelsen

Forbruger Europa

Forbrugerombudsmanden

Miljø- og Fødevareministeriet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen

Miljøstyrelsen logo

Patent- og Varemærkestyrelsen

Politi

Sikkerhedsstyrelsen

Skat

Toldstyrelsen

Kunne du bruge siden?