Reklamer og spam

Spam: Forbud mod elektroniske reklamer

Virksomheder må kun sende dig reklamer via elektronisk post, fx mail, SMS eller nogle henvendelser på sociale medier, hvis du selv udtrykkeligt har bedt om det. Framelding skal være nem og gratis.

Spam: Forbud mod elektroniske reklamer

At dit samtykke skal være frivilligt, betyder blandt andet, at virksomheden ikke må betinge dit køb af, at du giver samtykke til at modtage markedsføring fra virksomheden. Virksomheden må dog gerne tilbyde dig at købe produktet med en rabat, hvis du giver samtykke til at modtage markedsføring. Du skal blot også have muligheden for at købe produktet til normalprisen uden at give samtykke til at modtage markedsføring.

Når du giver samtykke til elektronisk markedsføring, skal du altid aktivt sætte et kryds for at acceptere, at du gerne vil modtage elektroniske reklamer på fx mail eller SMS. Det skal tydeligt fremgå, hvad du giver samtykke til at modtage, dvs.:

  • hvilke virksomheder du vil modtage reklamer fra
  • hvordan du vil modtage reklamerne (fx via mail eller SMS),
  • og hvilke produkter du vil modtage reklame for.

Inden du giver samtykke, skal du også oplyses om, at du kan trække dit samtykke tilbage igen.

Virksomheden skal selv bevise, at den har indhentet dit samtykke. Det skal altid være nemt og gratis for dig at kalde dit samtykke tilbage.

Forhåndsafkrydsning - er det lovligt?

Et samtykke til at modtage elektronisk markedsføring må ikke være forhåndsafkrydset. 

Når du køber noget hos en virksomhed, må den dog under visse betingelser gerne forhåndsafkrydse en boks om, at du vil modtage elektronisk reklame for virksomhedens egne tilsvarende produkter og ydelser, hvis du ikke fjerner afkrydsningen.

Hvis du tidligere har købt noget hos en virksomhed, må virksomheden gerne sende dig elektroniske reklamer for egne tilsvarende produkter uden dit forudgående samtykke. 

Det forudsætter dog, at en række betingelser alle er opfyldt:

  • Du skal have købt et produkt hos virksomheden
  • Du skal selv have oplyst din elektroniske adresse, fx din mail, i forbindelse med købet
  • Du er klart og utvetydigt blevet gjort opmærksom på, at du fremover vil modtage reklamer for virksomhedens egne tilsvarende produkter
  • Du er blevet oplyst om muligheden for at fravælge reklamerne. Muligheden for at fravælge kan godt ske ved, at du skal fjerne en forhåndsafkrydsning, hvis det er klart og utvetydigt
  • Du er, da du gav din mailadresse, klart og utvetydigt blevet oplyst om muligheden for, at du let og gratis kan frabede dig reklamer
  • Du skal ved hver efterfølgende henvendelse fra virksomheden, fx hver reklamemail, oplyses om muligheden for, at du let og gratis kan frabede dig fremtidig markedsføring
  • Du modtager kun reklamer for virksomhedens egne tilsvarende produkter. Det vil sige, at produkterne skal være virksomhedens egne, og virksomheden må derfor ikke sende markedsføring fra samarbejdspartnere. Derudover skal produkterne være tilsvarende dem, du har købt

Med ”egne tilsvarende produkter” menes der produkter inden for samme produktkategori som dem, du har købt. Virksomheden må ikke sende mails og/eller SMS-beskeder om andre typer produkter fra dens eget sortiment eller reklamer for andre virksomheder. Et generelt nyhedsbrev vil typisk ikke være markedsføring af egne tilsvarende produkter.

Spamforbuddet gælder også virksomheders markedsføring på de sociale medier, men det er ikke alle former for henvendelser, som er omfattet af spamforbuddet.

Hvis en virksomhed fx sender en reklame for sine produkter til dig via privatbeskeder, er henvendelsen omfattet af spamforbuddet. Det betyder, at virksomheden skal have dit samtykke til, at du ønsker at modtage reklamer fra den via privatbeskeder.

Det samme gælder, hvis virksomheden sender en notifikation til dig med opfordring til at synes godt om virksomhedens side.

Opslag, der kan ses i dit news feed, er ikke omfattet af spamforbuddet. Dvs. dem kan virksomheder sende til dig uden dit samtykke.  Du skal dog have mulighed for at frabede dig opslag fra virksomheden i dit news feed.   

I Forbrugerombudsmandens spamvejledning kan du læse mere om reglerne for virksomheders markedsføring via sociale medier.

Hent til Forbrugerombudsmandens spamvejledning (PDF) 

Affiliate-netværk er en metode til at markedsføre produkter via nettet. Typisk kontakter virksomheder, der ønsker at annoncere, netværket, og medlemmerne af netværket – de såkaldte affiliates -  kan så markedsføre virksomhedens produkter mod betaling. En del af virksomhedens markedsføring kan således ramme din mailboks, fordi medlemmerne kan vælge at sende mails ud med reklamer for virksomhedens produkter.

Du skal være opmærksom på, at det kan være ulovligt, hvis affiliate-netværket sender mails til dig uden dit samtykke

Quiz om spam og reklamer

Tag quizzen

Klager over spam

Modtager du elektroniske reklamer fra en virksomhed, fx via mail eller SMS, selvom du ikke har bedt om dem, eller modtager du dem, efter du har frabedt dig yderligere reklamer fra virksomheden, kan du klage til Forbrugerombudsmanden.

 

Sørg for at gemme eventuel dokumentation for, at du har frabedt dig elektroniske reklamer, hvis det er muligt. Gem også dokumentation for, at du har modtaget de uønskede henvendelser.

 

Anmeld spam til Forbrugerombudsmanden