Penge og forsikring

Uafhængig økonomisk rådgivning

Bankrådgiveren sælger bankens produkter. En uafhængig økonomisk rådgiver kan give dig et bredere overblik over din økonomi og rådgive om flere muligheder.

Søger du råd og vejledning hos bankens rådgiver, skal du være opmærksom på, at han eller hun er en ekspedient, der lever af at sælge bankens produkter.

Hvornår kan det betale sig at købe rådgivning af en uafhængig økonomisk rådgiver?

Vil du have et bredt økonomitjek eller andre finansielle råd, kan det være en god idé at købe rådgivning andre steder end i den bank, du er kunde i. Her kan en uafhængig økonomisk rådgiver være en mulighed.

De uafhængige økonomiske rådgivere har typisk en økonomisk baggrund og lang erfaring med at rådgive om privatøkonomi. Hvor bankens rådgiver er ekspert i din banks produkter, er den uafhængige økonomiske rådgiver ekspert i, hvordan du sikrer dig, at du får mest ud af din økonomi – ikke bare i din egen bank, men i det hele taget.

Beslutter du dig for at købe rådgivning af en uafhængig økonomisk rådgiver, så gør dig et par overvejelser, inden du vælger. Det er altid en god idé at søge på nettet. Du kan også forhøre dig hos venner og bekendte, om de har gode eller dårlige erfaringer med en rådgiver.

Der har i tidens løb være kedelige eksempler på, at forbrugere har fået alt andet end gode råd af rådgivere, der slet ikke havde kompetencerne til at rådgive om finansielle problemstillinger. Inden du beslutter dig for at indgå en aftale, bør du derfor gøre dig et par overvejelser og sikre dig, at den uafhængige rådgiver nu også er uafhængig og har rådgivningskompetencerne i orden. 

Gratis råd om gæld

Har du gæld, kan du måske være bedre stillet ved at søge hjælp hos fx Forbrugerrådet Tænks gældsrådgivning eller Finans Danmark, der i samarbejde med KFUM og Settlementet yder gratis gældsrådgivning. Den gratis gældsrådgivning er rettet mod borgere på fx overførselsindkomst eller med lav indkomst.

Læs mere om Forbrugerrådet Tænks gældrådgivning 

Læs mere om Finans Danmarks gældsrådgivning 

Hvad vil du gerne have ud af rådgivningen - nu og på længere sigt?

Prøv at gøre dig konkrete tanker om, hvad du vil opnå med rådgivningen, og beslut dig for, hvor villig du er til at omlægge din økonomi. Skriv eventuelt dine ønsker ned på forhånd sammen med dine forventninger til samarbejdet med rådgiveren.

Et økonomitjek hos en uafhængig økonomisk rådgiver kan godt resultere i, at du bliver opfordret til at skifte bank, lægge din livsstil kraftigt om eller foretage store omprioriteringer i din økonomi.

Dine overvejelser inden mødet med den økonomiske rådgiver kan give jer et bedre udgangspunkt for en fælles forståelse af, hvad der er formålet, og give en forventningsafstemning i forhold til rådgivningsydelsen.

Sammenlign økonomiske rådgivere

En søgning på nettet vil give dig et overblik over de uafhængige økonomiske rådgivere, deres ydelser og priser. Der er stor forskel på omfanget af rådgivningen og på priserne. Derfor er det en god idé at tjekke flere rådgivere. Måske dækker en højere pris over rådgiverens erhvervede kompetencer for at rådgive og ydelsens kompleksitet. Eller måske er prisen mindre, fordi der er tale om standardydelser på detaljerede områder. Derfor er det godt, at du på forhånd er helt klar over, hvad du går efter. 

Når du har fundet ud af, hvem du gerne vil indlede et rådgivningsforløb med, så tag en uforpligtende snak med dem. Sørg for, at de sender dig en beskrivelse af rådgivningens omfang og pris. 

Få aftalen med den uafhængige økonomiske rådgiver på skrift

Når du har besluttet dig, så sørg for at få aftalen på skrift. Så er begge parter helt klar over, hvad rådgivningen skal dreje sig om og til hvilken pris.

Finanstilsynet kvalitetsstempler økonomiske rådgivere

I dag er det muligt for alle at slå sig ned som finansiel rådgiver, økonomisk rådgiver, gældsrådgiver eller andet, der kan indikere, at man er ekspert på det finansielle område. 

Alle, der bruger betegnelsen finansiel rådgiver, skal dog være certificeret hos Finanstilsynet. Ordningen skal sikre, at forbrugerne får leveret økonomisk rådgivning af personer med dokumenterede finansielle kompetencer. Desuden skal rådgiveren have en ren straffeattest.

Læs mere hos Finanstilsynet

Klage over uafhængige økonomiske rådgivere

Hvis du oplever, at rådgivningsydelsen ikke lever op til det aftalte, kan du klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager Du skal sørge for, at have din dokumentation i orden. Det vil sige, at du skal gemme alle papirer og andet, der kan dokumentere hændelsesforløbet.

Klag til Mæglingsteamet for Forbrugerklager

Relevant lovgivning

Bekendtgørelse af lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere

Sidst opdateret 31.05.2022