Betaling

Hvis dit betalingskort bliver misbrugt

Hvis du bliver udsat for misbrug af dit betalingskort, er det som udgangspunkt udstederen af dit betalingskort, der hæfter ved andres misbrug af kortet. Du kan i nogle tilfælde skulle betale en del af misbruget selv.

Ved et betalingskort og betalingsinstrument forstås et hævekort, Dankort, Visakort, netbank eller lignende betalingsmiddel, som er knyttet til en bestemt bruger. Et SIM-kort i en mobiltelefon er også et betalingskort.

Du hæfter for 375 kr.

Du hæfter selv med op til 375 kr., hvis den personlige sikkerhedsforanstaltning til betalingskortet, fx PIN-koden, en SMS-engangskode sammen med et personligt kodeord eller din MitID-app, er brugt. Det gælder også, selvom du ikke har oplyst din PIN-kode eller SMS-koden/det personlige kodeord eller dit MitID til nogen.

PIN-koden er den personlige, hemmelige kode, der hører til betalingskortet.

Dette beløb kan betragtes som den selvrisiko, der er ved at benytte det pågældende betalingsmiddel.

Du hæfter for 8.000 kr.

Du kan komme til at hæfte med op til 8.000 kr., hvis udstederen af kortet kan godtgøre, at den personlige sikkerhedsforanstaltning, fx din PIN-kode, SMS-engangskoden og dit personlige kodeord eller dit MitID, er anvendt og:

  • du ikke har givet besked til udstederen/din bank snarest muligt efter, at du har opdaget, at betalingskortet er bortkommet, eller at andre har fået kendskab til koden til kortet
  • du selv har oplyst koden til den, der har misbrugt kortet
  • du har opført dig så uansvarligt, at man mener, at du selv har gjort misbruget muligt

Du hæfter ubegrænset

Du hæfter ubegrænset, hvis udstederen godtgør, at du har givet den personlige sikkerhedsforanstaltning, fx PIN-koden, SMS-engangskoden og dit personlige kodeord eller dit MitID, til misbrugeren, og du var eller burde være klar over, at det ville indebære en risiko for misbrug. Denne situation opstår dog meget sjældent.

Udstederen af dit betalingskort hæfter for al misbrug, der er foretaget, efter du har givet besked til udstederen om, at kortet er bortkommet eller af andre grunde har ønsket kortet spærret.

Læs mere om selvrisikoen ved misbrug af betalingskort på forbrugerombudsmanden.dk

Regler for stærk kundeautentifikation

Har du ikke godkendt din betaling med to elementer, fx et kodeord og en SMS-engangskode, hæfter du ikke, hvis dit betalingskort bliver misbrugt.

Kontaktløs betaling

Når du betaler med kontaktløs betaling på dit betalingskort, bruger du ikke din PIN-kode og chip. Det betyder, at banken som udgangspunkt hæfter for eventuelle tab, hvis betalingskortet bliver misbrugt via den kontaktløse funktion.

Du vil kun selv hæfte for misbruget, hvis du har handlet svigagtigt.

Klagefrister ved misbrug af betalingskort

Har dit kort været misbrugt af andre, eller er der ved en fejl trukket et beløb, fx via Betalingsservice, som du ikke har godkendt, skal du straks kontakte udbyderen. Det er typisk din bank.

Du skal kontakte udbyderen snarest muligt, efter at du har fået kendskab til, at misbruget eller fejlen har fundet sted.

Klager du inden for 14 dage, efter du har opdaget misbruget eller fejlen, vil du opfylde kravet om snarest muligt.

Du skal dog senest klage inden for 13 måneder. Overskrider du den frist, går dine penge helt tabt.

Hvornår risikerer du passivitet?

Du risikerer at miste dine penge, hvis du ikke henvender dig til udbyderen, når du får kendskab til misbruget eller fejlen. Du har ikke fået kendskab til misbruget eller fejlen, bare fordi du har modtaget et kontoudtog, hvoraf det fremgår. Du skal have opnået positiv viden om det – det vil sige, at du altså også skal have opdaget, at misbruget eller fejlen har fundet sted.

Er du helt klar over, at misbruget eller fejlen har fundet sted, men får du ikke kontaktet udbyderen, kan der være tale om passivitet. Du kan dermed miste din indsigelsesret, før de 13 måneder er gået.

Opstår der problemer med banken i forbindelse med en tilbagebetaling ved misbrug eller fejl, kan du klage til Det finansielle ankenævn.

Læs mere om Det finansielle ankenævn

Misbrug af betalingskort i udlandet

Får du stjålet dit betalingskort i udlandet, eller opdager du, at det bliver misbrugt, skal du spærre det omgående, eller så snart du bliver opmærksom på det. Har du mistanke om, at nogen har mulighed for at misbruge dit kort, skal du også informere din bank om det.

  • Du vil under normale omstændigheder skulle betale 375 kr. ved misbrug af dit kort i udlandet, hvis PIN-koden er brugt. Normale omstændigheder henviser til situationer, hvor du ikke selv er skyld i misbruget, og hvor du har informeret din bank om misbruget, snarest muligt efter du fik kendskab til det
  • Har du mistanke om, at dit betalingskort bliver misbrugt, og har du ikke informeret din bank om det, risikerer du at skulle dække op til 8.000 kr.
  • Du risikerer også at dække op til 8.000 kr. hvis du har opført dig uansvarligt. Det kan fx være, at du har delt din PIN-kode med andre, eller at din PIN-kode ligger sammen med dit kort.

Endelig risikerer du at skulle dække det fulde beløb, hvis du har opført dig groft uansvarligt ved fx at udlevere både kort og PIN-kode til andre.

Du risikerer også at dække det fulde beløb, hvis udstederen kan dokumentere, at du vidste eller burde have vidst, at der var potentiale for misbrug.

 

Misbrug af mobiltelefonen

Som hovedregel kan du forvente, at mobilselskabet eller banken hæfter, hvis din mobil bliver misbrugt. Kun hvis der skal benyttes en særlig, personlig kode for at anvende mobiltelefonen, kan du selv hæfte helt eller delvis for et misbrug.

En særlig, personlig kode er en kode, du skal taste ind umiddelbart i forbindelse med et køb. Koden skal desuden tastes ind ved hvert eneste køb. Fuldstændigt som vi kender det fra en dankortterminal. Det er altså ikke tilstrækkeligt, at koden tastes ind en enkelt gang og dermed giver adgang til flere køb.

Tastaturlås på mobilen

En tastaturlås på mobilen kan formentlig ikke anses at være ”en særlig, personlig kode”, da den jo kun skal tastes ind en enkelt gang for at åbne mobilen. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke hæfter for et misbrug, selvom tastaturlåsen har været slået til.

Luk straks mobiltelefon eller konto

I det øjeblik du opdager, at din mobil er væk eller har været misbrugt, skal du straks lukke for mobiltelefonen og alle de betalingsmuligheder, der er knyttet til mobiltelefonen.

Hvis du undlader at lukke for mobilen og betalingsmulighederne, selvom du ved, at et misbrug er muligt eller allerede har fundet sted, kan du hæfte helt eller delvis for misbruget.

Henvend dig straks til mobilselskabet eller banken, hvis der er betalinger, du ikke kender til.