Autoværksteder

Fejl ved bilreparationen

Viser reparationen af din bil sig at være mangelfuld, kan du forlange, at arbejdet bliver lavet om uden omkostninger for dig. Kontakt straks autoværkstedet.

Hvem har bevisbyrden?

Nogle autoværksteder tilbyder en egentlig garanti på reparationer.

  • Er der ikke givet en garanti på reparationen, skal du selv bevise, at det udførte arbejde er mangelfuldt.
  • Har autoværkstedet givet en garanti på reparationen, skal autoværkstedet bevise, at en eventuel fejl ikke skyldes, at arbejdet ikke er korrekt udført.

Kan du ikke blive enig med autoværkstedet om et afslag for den mangelfulde reparation, skal du være opmærksom på, at det kan indebære en risiko at lade bilen reparere et andet sted.

Det kan nemlig være svært at bevise, at den første reparation var mangelfuld, når bilen endelig er repareret. Bed derfor det nye autoværksted om at udlevere udskiftede dele og anden dokumentation.

Det kan også være svært at få det oprindelige autoværksted til at betale sin andel af regningen for en mangelfuld reparation. Hvis autoværkstedet nægter at betale, eller I ikke kan blive enige om beløbet, må du selv betale og efterfølgende gå til Ankenævn for biler eller domstolene for at få dine penge tilbage.

Er du i tvivl om, hvorvidt autoværkstedet har udført det arbejde, du har betalt for? Eller mener du, at reparationen er mangelfuld? Så kan det være en god idé at få tjekket bilen hos FDM, som er en interesseorganisation for bilejere, hos en bilsynsmyndighed eller på et andet autoværksted.

Opstår der en skade på din bil, mens den er på autoværkstedet, er mekanikeren erstatningsansvarlig, medmindre han kan godtgøre, at der er tale om en hændelig skade, hvor det ikke kan bebrejdes ham, at skaden er sket.

Skader, der opstår under indbrud, vil fx være hændelige skader, hvis pladsen og bilen er forsvarligt aflåst. Det gælder også, selvom din bil er anbragt uden for den aflåste plads. Hvis blot bilen er forsvarligt aflåst, vil det være din egen forsikring, der skal betale. En hændelig skade kan også være et stenslag i forruden.

Opstår skaden under en relevant prøvekørsel under rimelige forhold, er der ikke noget at bebrejde autoværkstedet, og din egen forsikring må betale. Har mekanikeren derimod valgt at henlægge prøvekørslen til uvejsomt terræn med øget risiko for stenslag, fx en grusgrav eller stærkt stenede veje, kan han bebrejdes at have valgt netop det sted, og autoværkstedet kan komme til at betale.

Du kan kræve, at autoværkstedet betaler for skader, som autoværkstedets ansatte har påført bilen ved uagtsomhed eller fortsæt.

Autoværkstedet er ikke forpligtet til at stille en anden bil til din rådighed, mens din egen bil bliver repareret, heller ikke selvom reparationen trækker ud. Nogle autoværksteder har dog denne service, eller de kan tilbyde dig at leje en bil på favorable vilkår.

Det kan være svært at afgøre, hvad du har ret til, hvis reparationen af din bil trækker i langdrag. Der er ingen lov, der fastsætter, hvor lang tid en reparation må tage, og det vil også i høj grad afhænge af reparationens art og omfang.

Der er aftalt en frist

Hvis det er vigtigt for dig, at din bil er køreklar inden en bestemt dag, så få en skriftlig aftale om dette. Hvis der er lavet en aftale om en bestemt dag, må du forvente, at bilen er klar på den aftalte dato. Er bilen ikke færdig, kan du i princippet hæve aftalen og hente din bil.

Da det ikke er uden problemer at afbryde et reparationsarbejde, må det dog anbefales, at du giver autoværkstedet en kort frist til at gøre arbejdet færdigt, før du hæver aftalen. Gør det skriftligt. Hvis du i sidste ende vil hæve aftalen, så gør også det skriftligt.

Der er ikke aftalt en frist

Har du ikke aftalt en frist for, hvornår reparationen af din bil skal være færdig, eller kan du ikke bevise en sådan aftale, må du forvente, at reparationen er færdig inden for en rimelig tid. Hvad der er rimeligt, skal ses i forhold til reparationens art og omfang og andre relevante faktorer.

Er bilen ikke klar inden for en rimelig tid, må du skriftligt give autoværkstedet en rimelig frist til at gøre arbejdet færdigt. Er bilen heller ikke klar efter den nye frist, kan du hæve aftalen og hente bilen. Du bør hæve aftalen skriftligt. 

Når aftalen hæves, er du kun forpligtet til at betale for den del af reparationen, der allerede er udført. Får du ekstra udgifter ved at lade reparationen færdiggøre på et andet autoværksted, skal det første autoværksted i princippet betale de udgifter, du har ved at skifte autoværksted.

Det kan være meget svært at bevise, hvor stort dit tab er, hvis der ikke er indgået en klar aftale om reparationens pris og omfang.

Det er også svært at fastslå værdien af den del af arbejdet, der allerede er udført. Der kan hurtigt opstå uenighed, og autoværkstedet har ret til at tilbageholde din bil, indtil du betaler, hvad de forlanger. For at få bilen udleveret kan det være nødvendigt at betale ”under protest”. Så må du efterfølgende gå til Ankenævn for biler eller domstolene for at få dine penge tilbage.

Det kan være svært at fastslå, hvor længe efter reparationen du med rimelighed kan vende tilbage til autoværkstedet med en klage. Det afhænger fx af, hvilken reparation der er tale om, og hvordan og hvor meget du bruger bilen. Det kan også ske, at du selv har bedt om en nødtørftig reparation, der ikke forventes at have lang holdbarhed.

Hvis du selv anskaffer en ny komponent, vil den nye del være omfattet af købelovens 2-årige reklamationsret. Det gælder også, hvis du køber en brugt reservedel af en virksomhed. Når det gælder brugte dele, kan du komme ud for, at sælgeren tager forbehold for mangler ved delen. Et sådant forbehold er kun lovligt, hvis det er meget konkret, og der oplyses præcist, hvad manglen drejer sig om.

Indsætter autoværkstedet en reservedel i din bil i forbindelse med en reparation, vil reservedelen normalt blive betragtet som en del af reparationen. Delen vil derfor være omfattet af de 3 års klagefrist, der gælder for reparationen.

Er der tale om en del, der efter reparationen fremstår som en selvstændig enhed og er en væsentlig del af det aftalte arbejde, vil delen dog være omfattet af købelovens 2-årige reklamationsret. Det kan fx være en udskiftning af en defekt bilradio.

Klager over autoværkstedet

Du har forskellige muligheder, hvis du får problemer og fx vil klage over en reparation af din bil:

  • Ankenævn for biler er godkendt af erhvervsministeren og behandler klager over autoreparationer, der har kostet mere end 1.500 kroner.
  • Forbruger Europa kan hjælpe dig med en klagesag, hvis du får problemer med et værksted i et andet europæisk land.
  • Retshjælpsforsikring: Hvis du har en kombineret ansvars- og kaskoforsikring til din bil, vil forsikringen i en række tilfælde kunne betale sagsomkostninger ved retssager med tilknytning til bilen.

Relevant lovgivning

Læs mere om købeloven under menupunktet 'Regler'.

Gå til 'regler'

RELATERET INDHOLD PÅ FORBRUG.DK

Sidst opdateret 30.09.2022