Skip navigation

Medicinpriser

Der er fri prisdannelse på medicin i Danmark. Lægemiddelvirksomhederne kan som udgangspunkt frit bestemme den pris, de tager, når de sælger deres lægemidler til apotekerne.

Det er dermed ikke ulovligt, at prisen på medicinen stiger. Et fald eller en stigning i prisen kan fx skyldes konkurrencen på medicinmarkedet eller prisændringer på råvarer.  

Lægemiddelvirksomhederne skal anmelde den pris, de sælger til, til Lægemiddelstyrelsen.

Receptpligtig medicin

Apotekerne må ikke konkurrere indbyrdes på prisen på den receptpligtige medicin. Det betyder, at prisen på den receptpligtige medicin er den samme, uanset på hvilket apotek du køber den.

Producenten eller leverandøren skal hver 14. dag oplyse deres eventuelle prisændringer til Lægemiddelstyrelsen. De priser vil så gælde i de næste 14 dage i hele landet.

Kan jeg klage over medicinprisen?

Da der er fri prisdannelse på medicin, kan du ikke klage til Lægemiddelstyrelsen, hvis en lægemiddelvirksomhed vælger at sætte sine priser op eller har meget svingende priser. Oplever du prisstigninger, opfordrer Lægemiddelstyrelsen i stedet til, at du kontakter lægemiddelvirksomheden og spørger om baggrunden for prisstigningen.

Lægemiddelvirksomheden skal dog, ligesom andre virksomheder, overholde konkurrenceloven. Selv store prisudsving er ikke i sig selv en overtrædelse af konkurrencereglerne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen håndhæver konkurrencelovgivningen, men kan kun behandle en klage over en prisforhøjelse, hvis der er tegn på, at lægemiddelvirksomhederne har aftalt en fælles prisforhøjelse eller misbruger deres dominerende stilling.

Kopimedicin

Nogle lægemiddelvirksomheder producerer såkaldt ”generika”. Det er kopier af andre virksomheders medicin. Det betyder, at mange typer medicin produceres af mange forskellige lægemiddelproducenter til forskellige priser.

Gruppen af ens lægemidler kaldes substitutionsgruppen. Det betyder, at disse lægemidler kan erstatte hinanden. Det er en forudsætning, at de:

  • har samme virksomme stof i samme mængde
  • bruges på samme måde, fx tabletter eller kapsler, der indtages gennem munden
  • har omtrent samme pakningsstørrelse

Hvordan beregnes medicintilskuddet?

Når Lægemiddelstyrelsen har modtaget alle priser på de forskellige typer medicin fra lægemiddelproducenterne, finder de frem til det billigste af de præparater, der kan erstatte hinanden.

Tilskuddet fra sygesikringen beregnes altid efter det billigste præparat i en gruppe. Der ydes samme tilskud til alle præparater i samme gruppe uanset prisen på det enkelte præparat.

Når priserne svinger op og ned, vil det variere, hvilket produkt der er det billigste og dermed er det, der vil danne grundlag for beregningen af tilskuddet fra sygesikringen.

Hvis du ikke ønsker at købe det billigste produkt, apoteket tilbyder, men vælger det produkt, lægen har udskrevet, selvom det er dyrere, får du samme tilskud, men du skal altså betale en større del af prisen selv.

Apoteket skal tilbyde dig den billigste medicin

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside medicinpriser.dk kan du se, hvilket præparat der er det billigste. Du kan også se, hvilken pakningsstørrelse det er billigst at købe. Apoteket skal informere dig om muligheden for at få det ordinerede lægemiddel udleveret i mindre pakninger.

Når du kommer med din recept til apoteket, skal apoteket altid tilbyde dig, at du får den billigste medicin af den type, der står på recepten. Det skal være præcis det samme aktive stof, samme dosis, omtrent samme størrelse og med samme effekt, men altså måske fra en anden producent. Det kan betyde, at din medicin hedder noget andet end det produkt, lægen har skrevet på recepten.

Hvis lægen mener, at du skal have et bestemt fabrikat, skal der stå ”ej S” på recepten. I det tilfælde må apoteket ikke udlevere et andet fabrikat, heller ikke selvom du selv ønsker det.

Hvis lægen ikke har skrevet ”ej S” på recepten, skal apoteket tilbyde dig det billigste præparat inden for substitutionsgruppen – altså gruppen af ens præparater. Du har dog mulighed for at fravælge det billigere produkt og kræve præcis det produkt, lægen har ordineret.

Medicinpriser.dk

Det er nemmest at finde de rigtige præparater på medinpriser.dk, hvis du ved, hvad det virksomme stof hedder.

Find priser på medicinpriser.dk

Tal med lægen

Lægen kan også oplyse, om der findes andre præparater med samme virkning, der er billigere. Hvis du skal have udskrevet en større pakningsstørrelse, der er billigere, er det også lægen, der sørger for det. Vær dog opmærksom på, at medicinpriserne kan ændre sig hver 14. dag.

Dit personlige medicintilskud

Det har også betydning for medicinprisen, hvor stort et offentligt tilskud du selv modtager. En del receptpligtig medicin udløser et tilskud, når du har købt medicin for en vis sum. Herefter stiger tilskuddet i løbet af 12 måneder afhængigt af, hvor mange penge du køber tilskudsberettiget medicin for. Efter 12 måneder nulstilles tilskuddet, og der starter en ny tilskudsperiode, når du igen køber tilskudsberettiget medicin.

Se medicintilskuddets størrelse på apoteket.dk

Gem bonen fra apoteket

På din bon fra apoteket kan du se, hvor meget tilskudsberettiget medicin du har købt i den indeværende tilskudsperiode, og om du kan forvente 50 procent, 75 procent, 85 procent i tilskud, eller om du endnu ikke købt nok til at være berettiget til tilskud. Hvis du er under 18 år, har du dog altid ret til minimum 60 procent i tilskud.

Køb af medicin på nettet

Det kan måske være billigere at købe medicin på nettet, men inden du sætter dig ved tasterne for at bestille medicinen, er der dog nogle ting, som det er vigtigt, at du sætter dig ind i.

Vær fx opmærksom på, at det er ulovligt at få tilsendt lægemidler, der er købt eller afsendt fra et land uden for EU- eller EØS-området (Island, Norge og Liechtenstein). Tjek altid, om lægemidlet er godkendt af sundhedsmyndighederne, inden du køber det. Og undgå falske lægemidler.

De hjemmesider i EU og EØS-området, der lovligt har onlinesalg af lægemidler, er forsynet med det grønne EU-logo. 

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside kan du se logoet og læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, når du køber medicin.

På Nethandel #heltsikkert kan du også læse mere om køb af medicin på nettet

Gode råd når du køber medicin

  • Tjek prisen på din medicin. Det kan du gøre på medicinpriser.dk 
  • Undersøg, hvilken pakkestørrelse der er billigst
  • Gem dine boner fra apoteket, så du kan følge med i, hvor stort dit personlige medicintilskud er
  • Se efter EU’s grønne logo, hvis du køber medicin på nettet

Sidst opdateret 15.03.2019

Kunne du bruge siden?


 brev1Få ny viden om forbrugerområdet
 - tilmeld dig vores nyhedsbrev

Facebook Gør som mere end 17.000 danskere
 - følg os på Facebook

Twitter
 Få aktuelle tips, råd og nyheder
 - deltag i debatten på Twitter

hammerSe afgørelser fra Forbrugerklagenævnet