Medicinpriser

Der er fri prisdannelse på medicin i Danmark, og det er ikke ulovligt, at prisen stiger. For receptpligtig medicin er reglerne dog lidt anderledes.

Lægemiddelvirksomhederne må selv bestemme den pris, de tager for deres lægemidler, når de sælger til apotekerne.

Det eneste krav er, at lægemiddelvirksomhederne anmelder den pris, de sælger til, til Lægemiddelstyrelsen.

Receptpligtig medicin

Apotekerne må ikke konkurrere indbyrdes på prisen på den receptpligtige medicin. Det betyder, at prisen er den samme, uanset på hvilket apotek du køber din receptpligtige medicin.

Producent eller leverandør skal hver 14. dag oplyse deres eventuelle prisændringer til Lægemiddelstyrelsen. De priser vil så gælde i de næste 14 dage i hele landet.

Kan jeg klage over medicinprisen?

Da der er fri prisdannelse på medicin, kan du ikke klage til Lægemiddelstyrelsen, hvis en lægemiddelvirksomhed vælger at sætte sine priser op eller har meget svingende priser. Lægemiddelstyrelsen opfordrer i stedet til, at borgere, der oplever prisstigninger, henvender sig til lægemiddelvirksomheden og spørger om baggrunden for prisstigningen.

Lægemiddelvirksomheden skal dog, ligesom andre virksomheder, overholde konkurrenceloven. Selv store prisudsving er ikke i sig selv en overtrædelse af konkurrencereglerne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan kun behandle en klage over en prisforhøjelse, hvis der er tegn på, at lægemiddelvirksomhederne har aftalt en fælles prisforhøjelse, eller hvis lægemiddelvirksomhederne misbruger deres dominerende stilling.

Apoteket skal tilbyde dig den billigste medicin

Når du kommer med din recept til apoteket, skal apoteket altid tilbyde dig, at du får den billigste medicin af den type, der står på recepten. Det skal være præcis det samme aktive stof, samme dosis, omtrent samme størrelse og med samme effekt, men altså måske fra en anden producent. Det kan betyde, at din medicin hedder noget andet end det produkt, lægen har skrevet op.

Medicintilskud

Medicinpriserne fastsættes med 14 dages mellemrum. Lægemiddelproducenterne kan frit fastsætte deres priser, og et fald eller stigning i prisen kan fx skyldes konkurrencen på medicinmarkedet eller prisændringer på råvarer.

Når priserne svinger op og ned, vil det også variere, hvilket produkt der er det billigste og dermed det, der vil danne grundlag for beregningen af tilskuddet fra sygesikringen.

Der gives kun tilskud svarende til den billigste medicin

Når Lægemiddelstyrelsen har modtaget alle priser på de forskellige typer medicin, finder de frem til det billigste af de præparater, der kan erstatte hinanden. Prisen på dette præparat er bestemmende for, hvor stort et tilskud der ydes fra sygesikringen. Det samme tilskud ydes altså til alle præparater i samme gruppe uanset prisen på det enkle præparat. 

Hvis du ikke ønsker at købe det billigste produkt, apoteket tilbyder, men vælger det produkt, lægen har udskrevet, selvom det er dyrere, får du samme tilskud, men du skal altså betale en større del af prisen selv.

Dit personlige medicintilskud

Det har også betydning for medicinprisen, hvor stort et offentligt tilskud du selv modtager. En del receptpligtig medicin udløser et tilskud, når du har købt medicin for en vis sum. Herefter stiger tilskuddet i løbet af 12 måneder afhængig af, hvor mange penge du køber tilskudsberettiget medicin for. Efter 12 måneder nulstilles tilskuddet, og der starter en ny tilskudsperiode, når du igen køber noget tilskudsberettiget medicin.

Se medicintilskuddets størrelse på apoteket.dk

Gem bonen fra apoteket

På din bon fra apoteket kan du se, hvor meget tilskudsberettiget medicin du har købt i den indeværende tilskudsperiode, og om du kan forvente 50 procent, 75 procent, 85 procent i tilskud, eller om du endnu ikke købt nok til at være berettiget til tilskud. Hvis du er under 18 år, har du dog altid ret til minimum 60 procent i tilskud.

Medicinpriser.dk

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside medicinpriser.dk kan du ikke alene se, hvilket præparat der er det billigste. Du kan også se, hvilken pakningsstørrelse der er billigst at købe.

Apoteket skal tilbyde dig det billigste præparat og informere dig om muligheden for at få det ordinerede lægemiddel udleveret i mindre pakninger. 

Det er nemmest at finde de rigtige præparater på medinpriser.dk, hvis du ved, hvad det virksomme stof hedder.

Find priser på medicinpriser.dk

Tal med lægen

Lægen kan også oplyse, om der findes andre præparater med samme virkning, der er billigere. Hvis du skal have udskrevet en større pakningsstørrelse, der er billigere, er det også lægen, der sørger for det på din recept. Vær dog opmærksom på, at medicinpriserne kan ændre sig hver 14. dag. Det betyder, at den løsning, der var billigst, sidste gang du købte, ikke nødvendigvis er den billigste nu.

Kopimedicin

Nogle lægemiddelvirksomheder producerer såkaldt ”generika”. Det er kopier af andre virksomheders medicin. Det betyder, at mange typer medicin produceres af mange forskellige lægemiddelproducenter til højst forskellige priser.

Gruppen af ens lægemidler kaldes substitutionsgruppen. Det betyder, at disse lægemidler kan erstatte hinanden. Det er en forudsætning, at de:

  • har samme virksomme stof i samme mængde
  • bruges på samme måde, fx tabletter eller kapsler, der indtages gennem munden
  • har omtrent samme pakningsstørrelse

Som udgangspunkt skal apoteket tilbyde dig det billigste præparat i substitutionsgruppen. Det betyder, at du på apoteket kan få tilbudt et præparat med et andet navn end det, der står på recepten, men med samme indholdsstof og virkning.

Hvis lægen mener, at du skal have et bestemt fabrikat, skal der stå ”ej S” på recepten. I det tilfælde må apoteket ikke udlevere et andet fabrikat, heller ikke selvom du selv ønsker det.

Hvis lægen ikke har skrevet ”ej S” på recepten, skal apoteket tilbyde dig det billigste præparat inden for substitutionsgruppen – altså gruppen af ens præparater. Du har dog mulighed for at fravælge det billigere produkt og kræve præcist det produkt, som lægen har ordineret.

Tilskuddet beregnes efter det billigste præparat

Tilskuddet beregnes altid efter det billigste præparat i en gruppe. Hvis lægen har skrevet ”ej S” på recepten, og det produkt er dyrere, eller du selv vælger det dyrere produkt, må du selv betale prisforskellen. Du får altså ikke et større tilskud, fordi du vælger et dyrere produkt.

Køb af medicin på nettet

Det kan måske være billigere at købe medicin på nettet, men inden du sætter dig ved tasterne for at bestille medicinen, er der dog nogle ting, som det er vigtigt, at du sætter dig ind i.

Vær fx opmærksom på, at det er ulovligt at få tilsendt lægemidler, der er købt eller afsendt fra et land uden for EU- eller EØS-området (Island, Norge og Liechtenstein). Tjek altid, om lægemidlet er godkendt af sundhedsmyndighederne, inden du køber det. Og undgå falske lægemidler.

De hjemmesider i EU og EØS-området, der lovligt har onlinesalg af lægemidler, er forsynet med et logo fra det pågældende lands sundhedsmyndighed. 

Du kan se logoet og læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, når du køber medicin, på laegemiddelstyrelsen.dk 

På Nethandel #heltsikkert kan du også læse mere om køb af medicin på nettet.

7 gode råd når du køber medicin

- Tjek prisen på din medicin. Det kan du gøre på medicinpriser.dk 

- Undersøg, hvilken pakkestørrelse der er billigst

- Tal med lægen, hvis du skal have udskrevet en anden billigere pakkestørrelse

- Spørg på apoteket, når du køber håndkøbsmedicin, om der findes en billigere slags af medicinen

- Kontakt producenten af din medicin, hvis du undrer dig over en prisforhøjelse

- Gem dine boner fra apoteket, så du kan følge med i, hvor stort dit personlige medicintilskud er

- Se efter EU’s grønne logo, hvis du køber medicin på nettet

Sidst opdateret 26.11.2018

Kunne du bruge siden?


nyhedsbrevHold dig opdateret
- abonnér på vores nyhedsbrev

FacebookGør som mere end 16.000 danskere
- følg os på Facebook

TwitterFå aktuelle tips, råd og nyheder
- deltag i debatten på Twitter