Skip navigation

Telefonsælgere: Nej Tak

Telefonsalg er som udgangspunkt forbudt, undtagen for få produkter. Er du tilmeldt Robinsonlisten, vil det altid være ulovligt at ringe op til dig, medmindre du har givet dit samtykke til opkaldet.

Relevant lovgivning:
Forbrugeraftalelovens §§ 4-6 (forbud mod uanmodet henvendelse mv.), Markedsføringslovens § 10, stk. 4 (Robinsonlisten), Forbrugeraftalelovens §§ 18-25 (fortrydelsesret ved fjernsalg)

 

Telefonsalg er som udgangspunkt forbudt i Danmark, medmindre du selv udtrykkeligt har bedt om at blive kontaktet. 

Det er virksomheden, som skal kunne dokumentere, at den har indhentet et personligt samtykke fra dig til at blive kontaktet, fx via en konkurrence på nettet. Kan den ikke det, vil opkaldet som udgangspunkt være ulovligt

Få undtagelser

Der er nogle få undtagelser, hvor sælgeren godt må kontakte dig over telefonen for at sælge noget. Det drejer sig om salg af:

 • Abonnementer på aviser, ugeblade og tidsskrifter
 • Bøger
 • Forsikringer
 • Abonnement på redningstjenester og sygetransport

Vil du undgå alle former for telefonsalg, kan du tilmelde dig Robinsonlisten.

Læs mere om Robinsonlisten

Har du navne- og adressebeskyttelse?

Hvis du har navne- og adressebeskyttelse, må CPR-registret ikke udlevere dit navn og adresse. Det betyder, at en du ikke kan fremgå af Robinsonlisten, hvis du har navne- og adressebeskyttelse.

Har du købt noget af en telefonsælger?

Har du købt noget over telefonen, fx tegnet et avisabonnement, har du krav på efterfølgende at få oplysninger om aftalen tilsendt på et varigt medium, fx en mail. Du skal desuden være opmærksom på, at du har 14 dages fortrydelsesret.

Køber du noget af en telefonsælger, som har kontaktet dig uden dit samtykke, er du ikke bundet, hvis du gerne vil ud af aftalen. Vent ikke for længe med at klage over købet. Går der for lang tid, kan aftalen blive bindende.

Har du betalt for produktet, kan du derfor kontakte virksomheden og gøre krav på at få dine penge igen. Husk på, at produktet i så fald også skal tilbageleveres til virksomheden.

Nej tak til telefonsalg og reklamer fra bestemte virksomheder

Er det kun et par enkelte virksomheder, du ikke ønsker opkald fra, kan du kontakte dem og meddele, at du ikke ønsker flere opkald i fremtiden. Det er en god idé at gøre det skriftligt, fx via mail. Så har du dokumentation for, at du har kontaktet dem.

Virksomheden er forpligtet til at respektere dit valg, uanset om du meddeler det skriftligt eller mundtligt. Virksomheden må ikke tage betaling for at notere, at du ikke vil have flere henvendelser.

Afmeldingen skal gælde straks, uanset om du står på Robinsonlisten eller ej. Du kan klage til Forbrugerombudsmanden, hvis du alligevel får breve eller opkald fra virksomheden.

Hvis du vil klage til Forbrugerombudsmanden, kan det være nødvendigt, at du også sender en mail eller et brev til virksomheden, så du kan dokumentere, at du har frabedt dig reklamebreve og opkald. 

Opkald fra analyseinstitutter, fagforeninger, religiøse foreninger, velgørenhedsorganisationer m.fl.

Forbuddet mod telefonsalg gælder kun for erhvervsmæssig aktivitet.

Det betyder, at det er lovligt for analyseinstitutter, fagforeninger, religiøse foreninger, velgørenhedsorganisationer m.fl. at ringe til dig, uden at du har givet samtykke til det. Det gælder også, selvom du er på Robinsonlisten.

Hvis opkaldet sker som led i erhvervsvirksomhed, fx med det formål at sælge et produkt, vil det dog være ulovligt at ringe til dig uden samtykke.

Gode råd om telefonsalg:

 • Hvis du bliver ringet op af en virksomhed, som ikke må ringe til dig uden dit samtykke, kan du bede virksomheden sende dig dokumentation på, at du havde givet samtykke til opkaldet.
 • Du kan enten bede om at få dokumentationen under samtalen, eller du kan efterfølgende sende en mail til virksomhedens kundeservice og bede om at få dokumentationen for samtykket. Du kan samtidig bede virksomheden om ikke at ringe til dig igen.
 • Hvis det viser sig, at du skulle have givet samtykke til opkaldet ved at deltage i en konkurrence, har du oftest givet samtykke til, at mange virksomheder må ringe dig op og evt. også må sende dig mails og sms-beskeder. For at undgå flere henvendelser pga. din deltagelse i konkurrencen, skal du derfor kontakte udbyderen af konkurrencen. Udbyderens kontaktoplysninger vil typisk stå i dokumentationen for samtykket. Ellers kan du bede virksomheden om at oplyse, hvem udbyderen er.
 • Du skal herefter skrive til udbyderen af konkurrencen og oplyse dem om, at du ønsker at trække alle dine samtykker tilbage, som du har givet ved at deltage i konkurrencen. Udbyderen af konkurrencen har herefter pligt til at orientere alle, som de har solgt dit samtykke til, om, at du har trukket samtykket tilbage.
 • Hvis du er uenig i, at du har givet samtykke ved at deltage i konkurrencen, skal du også oplyse det til konkurrenceudbyderen. Konkurrenceudbyderen skal herefter rette de forkerte oplysninger og oplyse alle, som de har solgt dit ”samtykke” til, om, at ”samtykket” ikke er gyldigt og derfor ikke kan anvendes.
 • Husk, at hvis du har givet samtykke til, at en virksomhed må kontakte dig, kan du ikke tilbagekalde samtykket ved at registrere dig på Robinsonlisten. Det skyldes, at et samtykke altid går ”forud”.
 • Et samtykke gælder som udgangspunkt, indtil du trækker det tilbage. Dog er det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at et samtykke kan bortfalde pga. passivitet, hvis det ikke har været brugt  i en periode. For samtykker givet i en konkurrence, vil samtykket efter Forbrugerombudsmandens opfattelse bortfalde efter 1 år, hvis det ikke har været anvendt.
 • Du kan klage til Forbrugerombudsmanden, hvis du mener, at du er blevet ringet op uden dit samtykke, eller efter du har trukket dit samtykke tilbage.

Sidst opdateret 29.05.2020

KUNNE DU BRUGE SIDEN?