Spam: Forbud mod elektroniske reklamer

Virksomheder må kun sende dig reklame på mail og SMS, hvis du selv udtrykkeligt har bedt om det, og framelding skal være nem og gratis. Ellers er det spam.

Det er som udgangspunkt ulovligt for virksomheder at sende elektroniske reklamer. Du kan dog selv aktivt vælge, at du gerne vil modtage elektroniske reklamer på fx mails, SMS eller anden elektronisk post.

Det er ikke nok, at du fx har:

  • købt noget på en hjemmeside
  • deltaget i en konkurrence, hvor det på forhånd er krydset af, at du gerne vil modtage reklamer
  • oplyst din mailadresse eller telefonnummer for at blive kontaktet i en anden anledning

Når du giver samtykke til elektronisk markedsføring, skal du altid aktivt sætte et kryds for at acceptere, at du gerne vil modtage elektroniske reklamer på mail eller SMS. Det skal tydeligt fremgå, hvilke reklamer du siger ja til at modtage. Fx kan der være et link til en liste eller en side, hvor det fremgår.

Virksomheden skal selv bevise, at det har indhentet dit samtykke. Det skal altid være nemt og gratis for dig at kalde dit samtykke tilbage.

Virksomheden skal desuden oplyse dig om, hvordan du modtager reklamerne - om det fx er via mail, SMS mv.

Forhåndsafkrydsning - er det lovligt?

Et samtykke til at modtage elektronisk markedsføring må ikke være forhåndsafkrydset. 

Når du køber noget hos en virksomhed, må den dog under visse betingelser gerne forhåndsafkrydse en boks om, at du vil modtage elektronisk reklame for virksomhedens egne tilsvarende produkter og ydelser.

Se også afsnittet "Hvis du tidligere har købt noget hos en virksomhed" i denne artikel.

Spam: Reglerne gælder kun reklamehenvendelser

De fleste henvendelser fra virksomheder til en forbruger er reklamer, der har til formål at sælge en vare eller en ydelse. Men også henvendelser, der bare har til formål at gøre opmærksom på virksomheden, kan være reklamer. Det kan altså være en reklame, selvom der ikke bliver annonceret for en konkret vare eller ydelse.

En flyttemeddelelse eller henvendelser om en løbende aftale, fx ændring af aftalevilkår eller en rykkerskrivelse, vil ikke blive anset for at være en reklame.

Hvis du tidligere har handlet med en virksomhed, må virksomheden godt bede dig om at bedømme handlen på en brugeranmeldelsesside, uden at det vil blive betragtet som reklame.

Undtagelser fra forbuddet mod spam

Der er få undtagelser, hvor en virksomhed gerne må ringe til dig eller sende dig reklamer via e-mail, SMS eller fax. 

Hvis du tidligere har købt noget hos en virksomhed

Har du i forbindelse med et tidligere køb – og ikke fx en konkurrence - givet din mailadresse og/eller telefonnummer til en virksomhed, må den godt sende dig mails og/eller SMS-beskeder og reklamere for egne tilsvarende produkter. Det forudsætter dog, at en række betingelser alle er opfyldt:

  • Du har oplyst din elektroniske adresse – fx mailadresse eller telefonnummer – i forbindelse med et køb.
  • Du er klart og utvetydigt blevet gjort opmærksom på, at du fremover vil modtage reklamer for virksomhedens egne tilsvarende produkter.
  • Du har mulighed for at fravælge reklamerne, når du oplyser din mailadresse eller telefonnummer. Muligheden for at fravælge kan godt ske ved, at du skal fjerne en forhåndsafkrydsning, hvis det er klart og utvetydigt.
  • Du har mulighed for at fravælge reklamerne, hver gang du modtager dem.

Med ”egne tilsvarende produkter” menes der produkter inden for samme produktkategori som dem, du har købt. Virksomheden må ikke sende mails og/eller SMS-beskeder om andre typer produkter fra dens eget sortiment eller reklamer for andre virksomheder. Et generelt nyhedsbrev vil typisk ikke være markedsføring af egne tilsvarende produkter.

Nemt at afmelde mails og SMS’er

Når du ikke længere ønsker at modtage elektroniske reklamer, skal det være nemt at melde dem fra igen. Hvis du fx modtager reklamemails, skal der i hver mail være en nem vejledning i, hvordan du melder fra. Det må ikke koste noget at melde reklamerne fra.

Klager over spam

Modtager du reklamer, selvom du har fravalgt det, eller modtager du reklamer for varer, der ikke svarer til dem, du tidligere har købt, kan du klage til Forbrugerombudsmanden.

Sørg for at gemme eventuel dokumentation for, at du har frabedt dig elektroniske reklamer, hvis det er muligt. Gem også dokumentation for, at du har modtaget de uønskede henvendelser.

Anmeld spam til Forbrugerombudsmanden

På Forbrugerombudsmandens hjemmeside kan du læse mere om reglerne for spam.

Sidst opdateret 08.08.2018

Kunne du bruge siden?

ANDRE EMNER:


nyhedsbrevHold dig opdateret
- abonnér på vores nyhedsbrev

FacebookGør som mere end 16.000 danskere
- følg os på Facebook

TwitterFå aktuelle tips, råd og nyheder
- deltag i debatten på Twitter