Skip navigation

Misbrug af NemID

Vær opmærksom på, at du ud fra en konkret vurdering kan komme til at hæfte, hvis andre misbruger dit NemID til for eksempel at købe produkter på afbetaling eller optage forbrugslån. Har du mistanke om misbrug, er det vigtigt, at du hurtigst muligt spærrer dit NemID og orienterer virksomheden, som købet er foretaget hos, om misbruget.

Hvis dit NemID bliver misbrugt til fx at købe et produkt på afbetaling eller optage et forbrugslån, kan du som NemID-indehaver efter omstændighederne blive bundet af aftalen, hvis du ved din adfærd har muliggjort eller lettet tredjemands misbrug af dit NemID.

Hvis du for eksempel har udvist uforsigtighed ved at udlevere dit NemID og adgangskode til andre, kan du komme til at hæfte for en låneoptagelse eller køb af et produkt, selvom du ikke selv har indgået aftalen. Om du hæfter, vil dog altid bero på en konkret vurdering af, hvad der er sket.

Smider du dit NemID væk, eller har du mistanke om, at det bliver misbrugt, er det derfor vigtigt, at du sørger for at få det spærret hurtigt. Hvis dit NemID fx er blevet brugt til at foretage køb på afbetaling, skal du desuden gøre virksomheden, som købet er foretaget hos, opmærksom på din mistanke.

Du kan spærre dit NemID på nemid.nu. Orientér også butikken/lånegiveren hurtigst muligt om misbruget.

Et NemID består af et brugernavn, en adgangskode samt nøglekort og/eller nøgleapp.

sikkerdigital.dk, som Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen står bag, kan du læse mere om, hvordan du passer på dit NemID, og hvordan du spærrer det, hvis du har mistanke om misbrug.

Sidst opdateret 16.06.2020

KUNNE DU BRUGE SIDEN?