Skip navigation

Misbrug af NemID

Vær opmærksom på, at du ud fra en konkret vurdering kan komme til at hæfte, hvis andre misbruger dit NemID til for eksempel at købe produkter på afbetaling eller optage forbrugslån. Har du mistanke om misbrug, er det vigtigt, at du hurtigst muligt spærrer dit NemID og orienterer virksomheden, som købet er foretaget hos, om misbruget.

Hvis dit NemID bliver misbrugt til fx at købe et produkt på afbetaling eller optage et forbrugslån, kan du som NemID-indehaver efter omstændighederne blive bundet af aftalen, hvis du ved din adfærd har muliggjort eller lettet tredjemands misbrug af dit NemID.

Hvis du for eksempel har udvist uforsigtighed ved at udlevere dit NemID og adgangskode til andre, kan du komme til at hæfte for en låneoptagelse eller køb af et produkt, selvom du ikke selv har indgået aftalen. Om du hæfter, vil dog altid bero på en konkret vurdering af, hvad der er sket.

Smider du dit NemID væk, eller har du mistanke om, at det bliver misbrugt, er det derfor vigtigt, at du sørger for at få det spærret hurtigt. Hvis dit NemID fx er blevet brugt til at foretage køb på afbetaling, skal du desuden gøre virksomheden, som købet er foretaget hos, opmærksom på din mistanke.

Du kan spærre dit NemID på nemid.nu

Orientér også butikken/lånegiveren hurtigst muligt om misbruget.

Et NemID består af et brugernavn, en adgangskode samt nøglekort og/eller nøgleapp.

NemID erstattes af MitID

Du skal være opmærksom på, at NemID på sigt vil blive erstattet af MitID. Udrulningen af MitID sker løbende over en længere periode fra oktober 2021 til sommeren 2022.

Du får besked i din net- og mobilbank, når det er din tur. Du vil i en periode opleve at skulle bruge MitID i nogle sammenhænge, mens du i andre tilfælde fortsat skal bruge NemID. Det er derfor vigtigt, at du indtil videre beholder dit NemID, selvom du har fået MitID.

I løbet af 2022 bliver det muligt at bruge MitID til nethandel. Indtil da skal du gøre, som du plejer, når du godkender betalinger på nettet.

MitID fås først og fremmest som app. Hvis du ikke har mulighed for at bruge appen, findes følgende alternativer: MitID kodeviser, MitID kodeoplæser eller MitID chip.

Du kan læse mere om MitID her

Hotline ved identitetstyveri

Har du været udsat for identitetstyveri, er det vigtigt, du reagerer på det. Du kan ringe til Digitaliseringsstyrelsens hotline, der hjælper, hvis du har været udsat for eller har mistanke om, at din identitet er blevet misbrugt.

Hotlinen har nummer 33 98 00 98 og har åbent døgnet rundt alle dage på året.

Du kan læse mere om hotlinen på sikkerdigital.dk/hotline

Samme sted finder du en række gode råd til, hvordan du passer på dine personlige oplysninger.

Sidst opdateret 16.12.2021

KUNNE DU BRUGE SIDEN?