Skip navigation

Køb af bus- og togbilletter

Det er som udgangspunkt dit eget ansvar, at du har en gyldig billet, inden du stiger ombord på en bus, et tog eller metrotog. Tjek altid zoner, før du køber billet.

Bus og togbilletter

Har du købt en billet via en automat, er det dermed dit eget ansvar, hvis du glemmer at tage billetten med fra automaten, eller hvis du ved en fejl tager kvitteringen for billetten med i stedet for selve billetten.

Er billetautomaten gået i stykker, skal du gøre dig rimelige bestræbelser på at skaffe en billet på en anden måde, fx ved at købe en billet via SMS/app i stedet eller ved at kontakte trafikvirksomheden for vejledning.  

Tjek antallet af zoner

Tjek altid, hvilke zoner du skal rejse i, før du køber en billet. Det er dit eget ansvar, at du har en billet, der er gyldig i de rigtige zoner. Har du fx en cykel med, er det også dit eget ansvar at sørge for, at du har en gyldig billet til den.

Har du et periodekort, så vær opmærksom på, at du kun kan rejse i de specifikke zoner, der står på kortet. Skal du rejse i andre zoner, må du købe en tillægsbillet.

Bruger du rejsekort?

Bruger du rejsekort, skal du checke ind via de kortlæsere på stationen, der er særligt beregnede til at checke ind på. Der skal være penge på rejsekortet for, at du kan rejse.

Det er dit eget ansvar, at du har checket korrekt ind, når du påbegynder en rejse. Kontrollér derfor, at kortet er korrekt indlæst. Der skal lyde et ”ding”, og på kortlæseren skal der stå ”OK”.

Skal du checke flere rejsende, en cykel eller en hund ind, skal du gøre det på særlige kortlæsere, hvor der på toppen står ”Ekstra”. Kontrollér på skærmen, at du har checket det rigtige antal personer ind og de rigtige kundetyper – voksen/barn/cykel mv.

Virker en kortlæser ikke, fordi den er ude af drift, skal du bruge en anden kortlæser eller en rejsekortautomat. Virker de heller ikke, kan du forsøge at købe billet via SMS/app eller en billetautomat. Du kan også forsøge at kontakte trafikvirksomheden for vejledning.

Husk, at du også skal checke ind, hvis du under rejsen skifter fra fx bus til tog eller fra Metro til bus.

Når du checker ud, så vær opmærksom på, at du skal bruge en kortlæser, der er beregnet til at checke ud. Tjek, om du er korrekt checket ud. Lyt efter lyden, og tjek, at der står ”OK” og rejsens pris på kortlæseren.

For at sikre at du betaler den rigtige pris for en busrejse, skal du først checke ud, når du stiger af bussen. Der kan være en zone- eller takstgrænse mellem to stoppesteder. Derfor kan rejsen blive prissat forskelligt afhængigt af, hvilket stoppested du checker ud ved.

Sørg altid for at have tid til at nå at checke ud, særligt hvis der er mange passagerer med bussen. Får du af den ene eller anden grund ikke checket ud på en busrejse, kan du bruge appen ”Check Udvej.”

Læs mere om ”Check Udvej” her

Mobilbilletter til bus og tog

Du kan enten købe mobilbilletter via app eller via SMS. Tjek, om app’en er kompatibel med din telefon.

Rejser du på mobilbillet, skal du have modtaget billetten på din telefon, før du stiger ombord. Derudover skal det under hele rejsen være muligt for personalet at kontrollere billetten. Sørg derfor for, at mobiltelefonens batteri er opladet, før du rejser.

Køber du SMS-billet, må du ikke videresende den til andre.

Find den billigste rejse

På rejseplanen.dk kan du tjekke prisen på rejsen. Du kan både se, hvad det koster, hvis du køber en billet, eller hvis du rejser med rejsekort.

Rejseplanen.dk indeholder ikke nødvendigvis priser fra alle udbydere af rejser i Danmark. Vil du fx rejse med fjernbus, så tjek derfor priserne på virksomhedens hjemmeside.

Vil du se prisen på rejsekortet, kan du på rejseplanen.dk og nogle trafikvirksomheders hjemmesider taste dit kortnummer ind. Så får du beregnet din personlige pris ud fra netop dit rabattrin og din korttype. Du kan også gå ind på rejsekortet.dk.

Du kan også tjekke billetpriser hos den trafikvirksomhed, du skal rejse med.

Den endelige pris på bus- eller togrejsen

Køber du billet i en automat eller på billetkontoret, kender du prisen fra start. 

Har du rejsekort, så bliver prisen for rejsen først regnet endelig ud, når rejsen er slut. Du skal derfor være opmærksom på, at prisoversigten på rejsekort.dk og rejseplanen kun er vejledende.

Prisen for at rejse med rejsekort afhænger blandt andet af rejsens længde og dit rejsekorts rabattrin, hvilket tidspunkt du rejser på, din korttype, om du rejser på standard eller første klasse, og hvor hyppigt du rejser.

Rejsekort - følg dit forbrug tæt

Du kan følge med i dit forbrug på nettet, så du også ad den vej kan sikre dig, at du ikke betaler for meget. Hvis det viser sig, at dit forbrug ikke stemmer overens med det, du forventer, og du derfor mener, at der er fejl i beregningen af prisen, skal du først kontakte Rejsekort Kundecenter, som drives af trafikvirksomhederne.

Besøg Rejsekort Kundecenter på rejsekort.dk.

Får du ikke medhold i din klage, kan klagen indbringes for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

På ankenævnets hjemmeside kan du se, hvilke klager nævnet tidligere har behandlet over rejsekort og dermed, hvilke klager forbrugerne fik medhold i, og hvilke de ikke fik medhold i. På den måde kan du få en idé om, hvorvidt du har en sag.

Gode råd om bus og tog:

  • Vil du finde den billigste rejse, så tjek flere rejsemuligheder, fx både tog og fjernbus
  • Vær opmærksom på, at det er dit eget ansvar løbende at holde øje med, om der er planlagte ændringer i køreplanen. Tjek derfor rejseplanen.dk eller trafikvirksomhedens egen hjemmeside, før du skal rejse
  • Du må aldrig stige ombord uden en gyldig billet. Fx skal du have modtaget mobilbilletten på din telefon, før du stiger ombord
  • Er billetautomaten i stykker, skal du gøre, hvad der er muligt for at skaffe en billet, fx købe den via SMS, hvis du har en mobiltelefon
  • Bruger du rejsekort, så tjek, at du er korrekt checket ind og ud. Lyt efter lyden, og læs, hvad der står på kortlæseren
  • Husk ikke at checke for tidligt ud, hvis du bruger rejsekort. Du risikerer at få en bøde
  • Har du et periodekort, så vær opmærksom på, at du kun kan rejse i de specifikke zoner, der står på kortet
  • Skal du medbringe særlig værdifuld bagage på busturen, så gør buschaufføren opmærksom på det

Sidst opdateret 26.01.2022

KUNNE DU BRUGE SIDEN?