Prisportaler

Der er et stort udvalg af prisportaler på nettet, hvor du kan sammenligne priser på varer og ydelser. Her i temaet får du gode råd til, hvordan du bruger dem.

 

Gå ind på prisportalerne, når du skal forberede dig inden et køb. Men brug dem ikke i blinde. Tjek gerne prisen på flere prisportaler, før du handler.

 

Du kan både bruge portalerne til at tjekke priser på varer og på ydelser. Se, hvordan du får mest ud af dem.