Prissammenligning - gode råd

Prissammenligning på nettet informerer dig om priser og muligheder før et køb. Men hold godt øje – ikke alle sider viser alle virksomheder på markedet.

Prissammenligningssider på nettet er generelt et godt værktøj. De giver dig information om priser og muligheder, når du skal forberede et køb, men brug dem som et af flere værktøjer.

Så har du et godt udgangspunkt for at finde det bedste tilbud eller til at forhandle dig frem til en bedre pris hos sælgeren.

De færreste sider viser varer eller ydelser fra alle virksomheder på et marked. Siderne viser heller ikke altid den billigste virksomhed først. Vær opmærksom på, om de ydelser, du kan sammenligne priser på, er dem, der passer bedst til netop dine behov. Det gælder især, når du sammenligner priser på en kompleks ydelse som forsikring eller banklån.

Hvordan du bedst får gavn af en sammenligningsside, afhænger af, om siden omhandler varer eller serviceydelser. Siderne med varer giver dig mulighed for at sammenligne priser og egenskaber for varer, der er lette at sammenligne som fx elektronikprodukter.

Informationer på prissammenligningssider

Mange sammenligningssider opdaterer dagligt pris og information. Vil du vide, om prisen på en vare er opdateret, kan du klikke dig direkte til varen på butikkens hjemmeside og se prisen der. Sammenligningssider viser ikke altid kortvarige tilbud.

Enkelte sider med komplekse ydelser oplyser, hvor ofte de opdaterer priserne. Er du i tvivl, kan du med udgangspunkt i priserne på sammenligningssiden undersøge prisen hos den enkelte leverandør.

Siderne opdaterer deres informationer om varer, karakteristika og priser på forskellige måder:

 • Virksomhederne på siden sender løbende deres oplysninger ind
 • Siden trækker informationen direkte fra virksomhedernes egen prisdatabase
 • Siden giver brugerne direkte adgang til leverandørernes data
 • Siden finder selv information på virksomhedernes hjemmesider.

Siderne omfatter sjældent alle virksomheder på markedet.

Prissammenligning af varer

De største danske prissammenligningssider sammenligner priser på de samme varer fra en række forhandlere. Det kan være hårde hvidevarer, bøger eller elektronik som fladskærme og computerudstyr. Siderne viser forhandlere, priser og varens egenskaber. De linker videre til virksomhedens hjemmeside, hvor du kan købe varen direkte over nettet. Siderne er gratis at bruge for dig som forbruger.

De fleste sider viser det billigste produkt først, men der kan være undtagelser. Tjek, om du kan ændre indstillingen til at vise den billigste pris først, hvis det er vigtigt for dig.

Fragtprisen kan være forskellig. Den kommer oven i, så undersøg den samlede pris, inden du vælger.

Mange sammenligningssider viser varer fra mange virksomheder. Men der kan være virksomheder, der ikke er på. Brug siderne som et af flere værktøjer til at finde den bedste vare til den bedste pris før et køb. Hold også øje med butikkernes tilbud, og prøv, om du kan forhandle dig frem til en bedre pris.

Det er oftest en privat virksomhed, der står bag sider med let sammenlignelige varer. Indtægterne kommer fra bannerreklamer og fra virksomheder, der fx betaler:

 • hver gang en kunde klikker på et link på sammenligningssiden, der fører kunder videre til virksomhedens hjemmeside
 • for hvert køb, der er påbegyndt på sammenligningssiden
 • et fast beløb for at blive vist på sammenligningssiden

Ikke alle virksomheder vælger at få deres varer vist på sammenligningssider, fordi de ikke vil betale for det, eller fordi de ikke sælger varer over nettet.

Prissammenligning af tjenesteydelser

På nogle prissammenligningssider kan du sammenligne priser og vilkår på mere komplicerede produkter som el, banklån eller forsikringer. Ud over prisen er der mange ting, der spiller ind, for at produkterne kan sammenlignes. Det kan være forskellige abonnementsvilkår eller din alder, bopæl eller indkomst. Siderne linker dig som regel ikke direkte til et køb.

Siderne giver et overblik over nogle af de ydelser, der er, og hvad de koster. Brug den information, når du tager kontakt til de udbydere, du vil indhente tilbud fra. Det er et godt udgangspunkt for prisforhandling.

Sider med komplekse ydelser kan hjælpe dig til at finde frem til den leverandør, der bedst opfylder dine behov – men brug siderne med omtanke. Nogle leverandører og ydelser er ikke på siderne. Vær også opmærksom på, om et godt standardprodukt er det rigtige for dig. Måske har du eller din familie andre behov, som betyder, at andre produkter er bedre for jer.

Det offentlige, branche- eller forbrugerorganisationer står bag flere sider med komplekse ydelser, mens private virksomheder driver andre. Under fanebladet ”Om …” står som regel, hvem der står bag siden, og hvilke leverandører den omfatter. Det giver dig en idé om, i hvor høj grad siden er markedsdækkende. Er der fx kun store leverandører på siden, så overvej, om du selv skal kontakte et par mindre leverandører, så du har det bedste grundlag at træffe din beslutning på.

5 gode råd om prissammenligning via portaler på nettet

 • Tjek, om det er det billigste produkt, der står øverst, hvis prisen er vigtig for dig
 • Brug flere sammenligningssider på en gang
 • Prissammenligningssider kan være et godt udgangspunkt, når du vil forhandle priser med flere leverandører
 • Overvej, om det kan betale sig for dig at købe varen i udlandet ved at tjekke internationale sammenligningssider. Nogle danske sammenligningssider har links til lignende sider i andre lande. Når du handler uden for landets grænser, så vær særlig opmærksom på betingelserne for levering
 • Undersøg, om du kan få en relevant prissammenligningsside som app til din smartphone

Sidst opdateret 19.02.2018

Kunne du bruge siden?


nyhedsbrevHold dig opdateret
- abonnér på vores nyhedsbrev

FacebookGør som mere end 16.000 danskere
- følg os på Facebook

TwitterFå aktuelle tips, råd og nyheder
- deltag i debatten på Twitter