Skip navigation

Forsikring – fortrydelsesret, opsigelse og klager

Vil du opsige eller klage over din forsikring? Læs mere om dine rettigheder her. Læs også om fortrydelsesret på forsikringer.

Forsikret

Når du køber en forsikring, har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, du modtager policen med forsikringsbetingelserne. Dette gælder også, selvom forsikringstiden er startet. For nogle forsikringer har du helt op til 30 dages fortrydelsesret.

Opsigelse af forsikringen

Når du skal opsige din forsikring, skal du være opmærksom på, om du opsiger med kort varsel eller normal varsel. Det er afgørende for, om forsikringsselskabet kan afkræve dig et opsigelsesgebyr.

Når du tegner en forsikring, aftaler du en løbetid for policen. Du kan altid vælge at opsige din forsikring gratis, når policen udløber.

Opsiger du forsikringen midt i den periode, du har tegnet forsikringen for, kan forsikringsselskabet afkræve et opsigelsesgebyr. Du kan til enhver tid opsige din forsikring med 30 dages varsel til den 1. i næste måned. Størrelsen af opsigelsesgebyret afhænger af, hvor længe du har haft forsikringen.

Er du i tvivl om reglerne, kan du kontakte Forsikringsoplysningen med dit spørgsmål

Klager over forsikringer

Er du uenig i forsikringsselskabets afgørelse? Og har du forgæves forsøgt at få afgørelsen ændret? Så kan du klage til Ankenævnet for Forsikring. Klagen skal vedrøre din egen private forsikring.

Du kan bruge følgende tjekliste, før du klager:

  • Du skal klage til forsikringsselskabet, før du klager til Ankenævnet for Forsikring
  • Du skal have dokumentation for uenigheden - fx mailudveksling, der beviser, at du har klaget
  • Du kan sammenholde selskabets begrundelse for afgørelsen med dine forsikringsbetingelser
  • Du kan læse om typiske årsager til klager på ankeforsikring.dk

Hvis du har været igennem alle punkter på tjeklisten og stadig er uenig med afgørelsen fra dit forsikringsselskab, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring.

På ankeforsikring.dk kan du læse mere om, hvordan du klager til Ankenævnet for Forsikring

Sidst opdateret 02.08.2019

Kunne du bruge siden?


 brev1Få ny viden om forbrugerområdet
 - tilmeld dig vores nyhedsbrev

Facebook Gør som mere end 17.000 danskere
 - følg os på Facebook

Twitter
 Få aktuelle tips, råd og nyheder
 - deltag i debatten på Twitter

hammerSe afgørelser fra Forbrugerklagenævnet