Skip navigation

Regler: Betalingskort og kontanter

Læs mere om de forskellige typer af betalingskort og reglerne for gebyrer, når du betaler med dit betalingskort. Læs også mere om kontantreglen.

Betalingskort

Debetkort

Ved et debetkort bliver købsbeløbet trukket fra din konto umiddelbart efter, at du har brugt dit kort. Debetkort er ofte knyttet til en bankkonto. Et eksempel på et debetkort er Dankortet.

Flere banker tilbyder en særlig form for debetkort, et såkaldt saldokontrolkort. Ved sådanne debetkort bliver det undersøgt, før du handler, om der er penge nok på din konto til at dække købsbeløbet. Er der ikke det, afvises transaktionen.

Eksempler på saldokontrolkort er MasterCard Debet, Maestro og Visa Electron.

Kreditkort

Ved et kreditkort bliver købsbeløbet ikke trukket fra din konto umiddelbart efter, at du har brugt dit kort. Hvor lang tid der går, før beløbet bliver trukket på din konto, vil afhænge af din aftale med kortudstederen. Det er typisk en bank. Fx kan det være aftalt, at du ved udgangen af hver kalendermåned betaler for månedens køb på kortet. Det kan også aftales, at du ud over den løbende måned har en ekstra måneds kredit.

Eksempler på kreditkort er MasterCard Basis og Diners Club.

Rabatter

Butikken kan have et ønske om, at du betaler med et bestemt betalingskort. I den sammenhæng kan butikken tilbyde dig en rabat eller på anden måde tilskynde dig til at anvende et givent betalingskort, som butikken anser for mest hensigtsmæssigt. Vær opmærksom på, om det er tilfældet.

Betalingskort og reserverede beløb

Du kan komme ud for, at virksomheden vil reservere et beløb på din konto, før du kan handle. Det gælder især, når du betaler med et debetkort med saldokontrol. Det er en metode, som blandt andet benzintanke benytter.

Når du betaler med et debetkort med saldokontrol, som fx Visa Electron og MasterCard Debet, kan du højst købe for det beløb, der står på kontoen.

Derfor vil det automatisk blive tjekket, om der er penge nok på din konto, før en handel kan gennemføres.

Er det endelige beløb ikke kendt, når købet går i gang, fx hvis du tanker benzin, kan virksomheden reservere et beløb på din konto. Du skal dog give samtykke til, at virksomheden reserverer det præcise beløb.

Så snart det endelige beløb, du har købt for, er kendt, skal banken eller virksomheden frigive resten af det reserverede beløb til din konto igen.

Regler for gebyrer på betalingskort

Virksomheder må som udgangspunkt ikke opkræve et gebyr af dig, når du betaler med dit betalingskort. Det gælder, uanset om du handler på nettet eller i en fysisk butik, og uanset om du betaler med et debetkort eller et kreditkort.

Forbuddet mod butikkers opkrævning af gebyrer gælder kun, hvis både din bank og butikkens kortindløser ligger inden for EU. Er dit betalingskort udstedt af en bank, der ligger uden for EU, vil det derfor være lovligt, hvis butikken opkræver gebyrer.

Enkelte korttyper, som for eksempel firmakort, er undtaget forbuddet. Overvej derfor, hvilket kort du vil betale med.

Bliver du opkrævet et ulovligt kortgebyr, kan du klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det gør du ved at sende en mail til kfst@kfst.dk. Vedhæft gerne dokumentation fx i form af en regning eller en Dankortkvittering.

Betaler du med mobil?

Betaler du med din mobil, må butikken ikke opkræve et gebyr, hvis betalingstransaktionen er knyttet til et betalingskort. Er den mobile betalingsløsning baseret på en konto-til-konto overførsel, hvor pengene overføres direkte fra kundens konto til butikkens konto, må butikken godt opkræve et gebyr.

Kontanter

Fysiske butikker, der modtager betaling med kort eller betalings-apps, skal også tage imod kontanter i tidsrummet fra kl. 6 til kl. 22. Efter kl. 22 kan butikken afvise dig, hvis du vil betale kontant.

I områder, hvor der er stor risiko for røveri, er butikken dog alene forpligtet til at modtage kontanter fra kl. 6 til kl. 20.

Det er Erhvervsministeren, som fastsætter, i hvilke områder der kan være forhøjet risiko for tyveri.

Betalingsoplysninger

Når du betaler med dit betalingskort, må virksomheden i en række tilfælde bruge betalingsoplysningerne.

I følgende tre tilfælde må virksomheden bruge dine betalingsoplysninger.

  • I forbindelse med selve gennemførslen af en betalingstransaktion
  • Til udbud af tjenester, der direkte henvender sig til dig. Det kan fx være en virksomhed, der tilbyder at udarbejde budgetter eller forbrugsoverblik. Her skal virksomheden dog have dit udtrykkelige samtykke til at bruge betalingsoplysningerne
  • Derudover må virksomheden anonymisere dine betalingsoplysninger og bruge dem til statistik og generel markedsføring. Oplysningerne må ikke bruges til individuel prisfastsættelse

Virksomheden må ikke videregive dine oplysninger til en anden virksomhed, medmindre det fx er nødvendigt for, at betalingen kan gennemføres, eller tjenesten kan udføres.

Dine betalingsoplysninger må ikke bruges til forsikringsaftaler.

Sidst opdateret 21.12.2021

KUNNE DU BRUGE SIDEN?