Betalingsoplysninger og e-handel

Du giver dine betalingskortoplysninger fra dig, når du handler på nettet. Det kræver klare regler for, i hvor høj grad en virksomhed må benytte og genbruge disse oplysninger ved fremtidige betalinger.

 

I dette tema kan du se de regler, Forbrugerombudsmanden efter forhandlinger med en række brancher har udstukket.

 

Læs Forbrugerombudsmandens retningslinjer om håndtering af betalinger ved fjernsalg.