Skip navigation

Grønne mærker

De mange forskellige grønne mærker kan groft deles op i kategorier. Nogle drejer sig om økologi. Andre drejer sig om fair trade. Andre igen om miljøet.

Nogle mærker lapper en del over hinanden, og flere dækker flere områder.

Er mærket officielt eller privat?

Ud af de mange mærker er kun ganske få officielle mærker, der er defineret og kontrolleret af en offentlig instans. Hovedparten er private mærker, og der er stor forskel på, hvad de betyder, og hvordan de bliver kontrolleret.

Officielle mærker

Når det gælder de officielle mærker, er du på sikker grund. Der er strenge krav til de varer, der får lov at benytte mærket, og der gennemføres effektiv kontrol. Det gælder fx for ”Blomsten”, ”Svanen” og det røde økologimærke.

Der stilles de samme dokumentationskrav til officielle udenlandske mærker som til de danske. De officielle mærker er bestemt ved lov, både når det gælder kriterier for mærket og kontrollen.

De officielle mærker i Danmark er:

- Ø-mærket - det danske økologimærke

- Svanen - det nordiske miljømærke

- EU’s energimærke

- Blomsten – EU’s miljømærke

- EU’s økologilogo

Du kan desuden støde på andre landes officielle mærker. Eksempler er fx det tyske Bio-Siegel, der er et økologimærke, og det amerikanske EnergyStar der er et energimærke.

Private mærker

Blandt de private mærker finder du en hel underskov af interesseorganisationer, der har udviklet eller anerkendt mærker. Det kan fx være mærker for dyrevelfærd, fair trade, genbrug, kemikalier og beskyttelse af naturen.

Nogle private mærker er udviklet i samarbejde med en offentlig myndighed eller er støttet af en myndighed.

Blandt de private mærker kan du med fordel vælge de, der er alment anerkendte, dokumenterede og har fungeret i længere tid. Det er typisk mærker, der er anerkendt af NGO’er og halvoffentlige virksomheder. De kan også være udviklet i samarbejde med en offentlig myndighed eller være støttet af myndighederne. På mærkernes hjemmeside kan du tjekke:

  • Hvem der er ansvarlig for mærkningsordningen
  • Hvilke kriterier der gælder for mærket
  • Hvem der kontrollerer brugen af mærket

De private er ofte omfattet af en international standard, fx ISO eller ISEAL. Kontrollen vil ofte blive varetaget af en uvildig instans.

Varemærker

Varemærker er private brands, som nogle virksomheder har udviklet til deres egne produkter. 

På virksomhedens hjemmeside kan du se, hvilke kriterier der gælder for mærket.

Varer forsynet med et varemærke bør have nogle fortrin frem for tilsvarende varer i butikken, der ikke er forsynet med mærket. Hvis det ikke er tilfældet, kan det være vildledende og en overtrædelse af markedsføringsloven.

Mange af de varer, der er forsynet med et varemærke, har desuden et officielt mærke. De vil så leve op til de kriterier, der gælder for det officielle mærke. Hvis varen alene er forsynet med varemærket, er det virksomheden selv, der fastsætter kriterier og står for kontrollen.

De private mærker og varemærker er ikke underlagt en officiel kontrol. Du kan læse mere om mærkerne, og hvordan de kontrolleres på virksomhedernes hjemmesider.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdede i 2011 en mærkningsguide for bæredygtigt forbrug, som lå på den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk. Du finder en liste med artiklerne fra 2011 her. (PDF-version)

Links - læs mere om miljø og grøn livsstil

Miljøstyrelsen

Hos Miljøstyrelsen finder du råd og tips til en miljøvenlig hverdag.

Energistyrelsen – SparEnergi.dk

Hos SparEnergi.dk finder du råd om anskaffelse og brug af elektriske apparater. Fx kan du se, hvordan du kan spare energi og udnytte dine maskiner optimalt.

Forbrugerombudsmanden

Hos Forbrugerombudsmanden finder du en vejledning i, hvordan virksomheder må markedsføre sig med miljømæssige udsagn.

Ecolabel

Hos Ecolabel – Miljømærkning Danmark – kan du se, hvilke produkter der er forsynet med de officielle miljømærker Blomsten og Svanen.

Sidst opdateret 26.02.2021

KUNNE DU BRUGE SIDEN?