Skal julegaven byttes?

Der gælder forskellige bytteregler afhængig af, om julegaven er købt i en fysisk butik eller på nettet. Læs mere om reglerne for at bytte julegaver.

Julegaven er købt i en fysisk butik

 • Gaven kan kun byttes, hvis det er aftalt ved købet
 • Du skal kunne fremvise en bon, eller varen skal have et byttemærke
 • Du skal forvente, at varen skal kunne sælges igen som ny. Den må ikke være brugt, mærker må ikke være klippet af, emballagen skal ofte følge med varen
 • En bytteret giver dig ret til at vælge en anden vare i butikken
 • En returret giver dig ret til at få prisen for varen udbetalt
 • Du skal overholde den aftalte frist

Julegaven er købt på nettet

 • Fortrydelsesfristen er 14 dage fra levering til køberen, medmindre der er aftalt en længere frist
 • Du skal inden for fristen meddele sælgeren klart og tydeligt, at du vil udnytte din fortrydelsesret, herefter har du yderligere 14 dage til at returnere varen i
 • Du skal selv betale returportoen
 • Du har selv ansvar for varen, mens du har den og under forsendelsen
 • Varen må kun prøves, som du kan gøre det i en butik, hvis du vil have alle pengene retur. Er den brugt ud over det, skal du selv betale for en eventuel værdiforringelse
 • Pengene for varen vil typisk blive returneret til giverens konto.

Vær opmærksom på, at du ikke kan bytte eller fortryde billetter til sportsbegivenheder, koncerter og andre arrangementer.


Hold dig opdateret
- abonnér på vores nyhedsbrev

Gør som mere end 15.000 danskere
- følg os på Facebook

Få aktuelle tips, råd og nyheder
- deltag i debatten på Twitter