Skip navigation

Gavekort i julegave

Giver du gavekort i julegave? Så vær opmærksom på, at gavekort forældes tre år efter, at de er udstedt, medmindre der er aftalt en anden tidsfrist.

gavekort cartoon

Er der aftalt en kortere frist, må den ikke være urimelig kort. Der gælder de samme regler for tilgodebeviser.

Der findes ingen fast regel for, hvor kort fristen må være. Som udgangspunkt skal fristens længde være rimelig i den aktuelle situation.

Du kan klage til Center for Klageløsning, hvis en sælger nægter at indløse et gavekort/tilgodebevis, der er udløbet, inden den almindelige treårige forældelse. Det er dog en forudsætning, at Center for Klageløsning kan behandle en klage over den vare/ydelse, du havde tænkt at bruge kortet til.

Læs mere om Center for Klageløsning

Er gavekortet til et restaurantbesøg eller et hotelophold, kan du kontakte Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme.

Gavekort til en bestemt ydelse

Nogle butikker udsteder gavekort til noget ganske bestemt, fx en ansigtsbehandling til en bestemt værdi.

Der kan være en forholdsvis kort tidsfrist, fx seks måneder, på ansigtsbehandlingen. Gavekortet som betalingsmiddel skal dog fortsat være gyldigt i en rimelig periode.

Får du ikke udført ansigtsbehandlingen inden udløbet af fristen, kan virksomheden forlange, at du betaler ekstra, hvis du senere ønsker behandlingen, og prisen i mellemtiden er steget.

Du kan forlange at få pengene tilbage på elektroniske gavekort

Får du et elektronisk gavekort, kan du som udgangspunkt forlange at få pengene retur, hvis butikken ikke har noget, du kan lide, eller hvis tidsfristen er ved at udløbe. Du kan få værdien af gavekortet udbetalt i gavekortets gyldighedsperiode og i op til et år efter, at gavekortet er udløbet. Et elektronisk gavekort er fx:

  • et gavekort, som du får per mail/SMS
  • et plastikkort med magnetstribe

Udstederen af det elektroniske gavekort kan i visse tilfælde opkræve et gebyr for at indløse det. Det skal dog være aftalt på forhånd.

Du kan læse mere om elektroniske gavekort på Forbrugerombudsmandens hjemmeside.

Er gavekortet ikke elektronisk, kan du som udgangspunkt ikke forlange at få pengene retur. Hvis butikken lukker eller ændrer varesortiment til en helt anden type varer, fx fra boligindretning til blomster, kan du i nogle tilfælde forlange at få pengene udbetalt. Nægter sælgeren i den situation at udbetale pengene, kan du klage til Center for Klageløsning. 

Gode råd: Gavekort i julegave

  • Overvej, om et gavekort er den rigtige gave. Et gavekort skal bruges hurtigst muligt, da pengene kan være tabt, hvis butikken lukker, går konkurs eller får ny ejer, inden kortet bliver brugt.
  • Vær opmærksom på, hvor lang gyldighed gavekortet har. Et gavekort har en gyldighed på tre år, medmindre der er aftalt en kortere frist. Hvis der aftales en kortere tidsfrist, må den ikke være urimelig kort.
  • Sørg for, at gavekortets gyldighed er tilpas lang, så modtageren reelt kan nå at få det brugt.
  • Som udgangspunkt kan modtageren få pengene for gavekortet udbetalt, hvis det er elektronisk. Et elektronisk gavekort er fx et plastickort med magnetstribe. Vær dog opmærksom på, at butikken under visse betingelser kan opkræve et gebyr for at udbetale pengene.
  • Er gavekortet ikke elektronisk, kan modtageren som udgangspunkt ikke forlange at få pengene retur.

Sidst opdateret 04.11.2021

KUNNE DU BRUGE SIDEN?