Skip navigation

Hvis virksomheden går konkurs

Har du penge til gode i en virksomhed, der går konkurs, kan du anmelde dit krav i konkursboet. Læs mere om dine rettigheder, hvis virksomheden går konkurs.

Går virksomheden konkurs, kan du anmelde dit krav i konkursboet. Kontakt byretten i den retskreds, virksomheden hører under. I København er det Sø- og Handelsretten, du skal kontakte.

Find en virksomheds retskreds på domstol.dk

Betalingskort - hvis virksomheden går konkurs

Går virksomheden, du har handlet med, konkurs, kan der være forskel på dine rettigheder afhængig af, om du har betalt med et dansk eller et internationalt betalingskort.

Danske betalings- og kreditkort

Et dansk betalingskort er dankort og Visa/dankort. Et dansk kreditkort er fx et MasterCard. Dog skal du være opmærksom på, at Visa/dankortet fungerer som et dansk kort, når du bruger det i Danmark, og som et internationalt kort, når du bruger det i udlandet.

Går den virksomhed, du har handlet med, konkurs eller i betalingsstandsning, vil forbrugere, der har betalt med dankort, være ligestillet med de forbrugere, der har betalt kontant. Det samme gælder for Visa/dankort, når du handler i Danmark. Det betyder, at du ikke kan forlange, at banken fører pengene tilbage til din konto, selvom du endnu ikke har modtaget den vare eller ydelse, du har købt. I stedet må du - ligesom de der har betalt kontant - anmelde dit krav i konkursboet.

Internationale kort

Internationale betalingskort er fx MasterCard, Maestro, Visa Electron og American Express.

Når du betaler med et internationalt betalingskort, vil du i nogle tilfælde være bedre stillet, hvis den virksomhed, du har handlet med, går konkurs eller i betalingsstandsning. Dit Visa/dankort er et internationalt betalingskort, når du handler i udlandet.

Har du penge til gode hos en virksomhed, der er gået konkurs, og har du betalt med et internationalt betalingskort, kan du gøre indsigelse via din bank. Banken vil herefter søge at få dækket dit tab.

Virksomheden går konkurs - hvad kan du miste?

Hvis virksomheden går konkurs, kan du ikke være sikker på at få dine penge igen, da der ofte er meget få eller ingen penge i konkursboet.

  • Reklamationsret

Når det gælder varer, du har købt og fået leveret, vil du normalt miste retten til at få varen repareret for sælgers regning eller at få pengene retur, hvis varen er mangelfuld. I stedet må du rette dit krav om dækning af reparationsudgifter til konkursboet.

  • Garanti 

Har du købt en vare, hvor producenten eller importøren har givet en garanti, vil garantien ikke bortfalde, selvom sælgeren er gået konkurs. Selvom du ikke længere kan klage til sælgeren, vil du i stedet kunne rette dit krav til garantigiveren. Det, du kan kræve, er dog kun det, der er omfattet af garantien - og kun så længe garantien gælder.

Har du krav, som ikke er dækket af garantien, men som kunne være dækket af købelovens reklamationsret, må du rette dem til konkursboet.

Det er sælgeren, der er ansvarlig for de rettigheder, du har efter købeloven, fx omlevering af varen eller ophævelse af køb, hvis en fejl bliver ved med at opstå. Når sælgeren er gået konkurs, kan du kun prøve at gå til konkursboet med kravet, hvis det ikke er dækket af garantien.

  • Tillægsforsikring - konkurs

Har du købt en tillægsforsikring til din vare, vil du i flere tilfælde kunne rette dit krav til forsikringsselskabet. Det gælder også, selvom du har købt forsikringen hos den, der har solgt dig varen. Det kræver blot, at sælger og forsikringsselskab er to selvstændige virksomheder, og at forsikringsselskabet ikke er gået konkurs.

Det, du har krav på, er alene det, der fremgår af forsikringsbetingelserne og kun så længe, forsikringen gælder.

Det er sælgeren, der er ansvarlig for de rettigheder, du har efter købeloven, fx omlevering af varen eller ophævelse af køb, hvis en fejl bliver ved med at opstå. Når sælgeren er gået konkurs, kan du kun prøve at gå til konkursboet med kravet, hvis det ikke er dækket af tillægsforsikringen.

  • Reparation 

Hvis du har en vare indleveret til reparation på det tidspunkt, hvor virksomheden går konkurs, vil du have krav på at få den defekte vare udleveret.

  • Klagesager

Forbrugerklagenævnet og andre klagenævn kan ikke behandle en sag, når virksomheden er gået konkurs.

  • Tilgodebeviser

Du kan ikke forvente at få indløst tilgodebeviser.

  • Forudbetaling (fx gavekort)

Du vil normalt miste dine penge - eller de fleste af dem - hvis du har betalt forud. Det gælder fx gavekort, varer og ydelser, du har betalt forud fx på nettet eller abonnementsaftaler.

  • Fortrydelsesret

Har du købt en vare eller en ydelse, der er fortrydelsesret på, vil du miste fortrydelsesretten, hvis sælger går konkurs, før fortrydelsesretten er udløbet.

Hvis en håndværker går konkurs under udførelse af et arbejde

Går en håndværker konkurs, mens han arbejder for dig, vil dine muligheder for at få dækket mangelgarantier ved arbejdet afhænge af, om han er omfattet af en garantiordning.

Er håndværkeren det, kan du anmelde det til garantiordningen.

Læs mere hos garantiordningerne.

Lån igennem finansieringsselskab

Har du har optaget et lån i forbindelse med et køb af en vare, og går sælgeren senere konkurs, kan du i nogle tilfælde rette dit krav mod finansieringsselskabet. Det gælder dog kun, hvis der er tale om det, der i juridisk sprogbrug hedder "et oprindeligt trepartsforhold".

Det er et oprindeligt trepartsforhold, hvis sælger og finansieringsselskab har indgået en aftale om, at sælger formidler kontakten mellem dig - låntager - og finansieringsselskab. Det vil fx være tilfældet, hvis sælger reklamerer med, at han formidler lånet, har brochurer liggende, eller ligefrem sørger for at lånet bliver oprettet. Det drejer sig altså om lån, man typisk optager i butikken i forbindelse med køb af en konkret vare.

Et lån, du fx optager i en bank og efterfølgende vælger at bruge til en sofa, er ikke et oprindeligt trepartsforhold. Heller ikke selvom du ringer fra butikken og aftaler lånet med banken.

Er der tale om et oprindeligt trepartsforhold, kan du, hvis sælger er gået konkurs, rette dit krav mod finansieringsselskabet. Det vil typisk være erstatning for mangler, der er dækket af købelovens reklamationsret.

Læs mere om forudbetaling

Sidst opdateret 28.06.2021

KUNNE DU BRUGE SIDEN?