Skip navigation

Gavekort og tilgodebeviser

Gavekort og tilgodebeviser forældes 3 år, efter at de er udstedt, medmindre der er aftalt en anden tidsfrist. Fristen må ikke være urimelig kort.

Relevant lovgivning:
Forældelseslovens § 3 (de almindelige forældelsesfrister), Betalingslovens § 96 (udstedelse og indløsning af elektroniske penge)

Gavekort

Der findes ingen fast regel for, hvor kort fristen på gavekortet må være. Som udgangspunkt skal fristens længde være rimelig i den aktuelle situation. Nægter en sælger at indløse et gavekort eller tilgodebevis, der er udløbet inden den almindelige treårige forældelse, har du mulighed for at klage til Center for Klageløsning. 

Gavekort til en bestemt ydelse

Nogle butikker udsteder gavekort til noget ganske bestemt, fx en ansigtsbehandling til en bestemt værdi. Der kan være en forholdsvis kort tidsfrist, fx 6 måneder, på ansigtsbehandlingen, men gavekortet som betalingsmiddel skal fortsat være gyldigt i en rimelig periode.

Får du ikke udført ansigtsbehandlingen, inden fristen udløber, kan virksomheden forlange, at du betaler ekstra, hvis du senere ønsker behandlingen, og prisen i mellemtiden er steget.

Gavekort som præmie

Har du modtaget dit gavekort som en gevinst, skal du være opmærksom på, at der kan være flere begrænsninger for brugen end for et gavekort, du har betalt. Det kan fx være en kort gyldighedsperiode, eller at kortet kun kan indløses ved køb af en bestemt vare.

Du kan forlange at få pengene tilbage på elektroniske gavekort

Får du et elektronisk gavekort, kan du som udgangspunkt forlange at få pengene retur, hvis butikken ikke har noget, du kan lide, eller hvis tidsfristen er ved at udløbe. Du kan få værdien af gavekortet udbetalt i gavekortets gyldighedsperiode og i op til et år efter, at gavekortet er udløbet.

Er det mere end et år siden, at gyldighedsperioden er udløbet, har du ikke krav på at få udbetalt værdien. Hvis udstederen af gavekortet alligevel tilbyder at udbetale værdien, kan udstederen opkræve et gebyr, hvis I har aftalt det på forhånd.

Et gavekort er elektronisk, hvis det fx kan bruges på nettet. Fysiske gavekort er elektroniske, hvis kortet kan aflæses elektronisk. Det kan eksempelvis være et kort med chip, magnetstribe, stregkode eller anden kode til elektronisk aflæsning eller indtastning fx på nettet.

Udstederen af det elektroniske gavekort kan opkræve et gebyr, hvis du vil indløse gavekortet inden for gyldighedsperioden. Det skal dog være aftalt på forhånd, og størrelsen på gebyret skal svare til de faktiske omkostninger, som udstederen har ved at skulle udbetale pengene. Efter Forbrugerombudsmanden opfattelse vil et gebyr på 25 kroner næppe være i strid med betalingsloven, hvis det svarer til de faktiske omkostninger.

Udstederen må ikke kræve et gebyr, hvis du vil indløse gavekortet, efter gyldighedsperioden er udløbet og op til et år efter dette. 

Du kan læse mere om elektroniske gavekort på Forbrugerombudsmandens hjemmeside.

Er gavekortet ikke elektronisk, kan du som udgangspunkt ikke forlange at få pengene retur. Hvis butikken lukker eller ændrer varesortiment til en helt anden type varer, fx fra boligindretning til blomster, kan du i nogle tilfælde forlange at få pengene udbetalt. Nægter sælgeren i den situation at udbetale pengene, kan du klage til Center for Klageløsning, hvis gavekortet har kostet mere end 1.050 kroner. 

Gavekort – butikken går konkurs, lukker eller får ny ejer

Skifter butikken ejer, lukker eller går konkurs, kan pengene være tabt eller være meget svære at få tilbage.

En ny ejer er som udgangspunkt ikke forpligtet til at indløse gavekort, klippekort og tilgodebeviser, der er udstedt af en tidligere ejer. Du skal derfor rette dit krav mod den tidligere ejer.

Går firmaet konkurs, kan du ikke længere rette dit krav mod sælgeren, men må anmelde kravet i konkursboet

Hvis butikken lukker, kan virksomheden måske være opløst, eller det kan være vanskeligt at finde den erhvervsdrivende.

Det er derfor altid en god idé at få brugt et gavekort, klippekort eller tilgodebevis så hurtigt som muligt.

Hvis du har betalt forud for en ydelse, fx hvis du på forhånd har betalt et depositum, kan det ligeledes være meget svært at få pengene tilbage, hvis butikken lukker, skifter ejer eller går konkurs.

Hvis gavekortet bliver væk, stjålet eller ødelagt

Gavekort er såkaldte ihændehaverbeviser. Ligesom ved kontanter kan det bruges af den person, der har det i hånden. Det medfører, at du ikke har krav på at få gavekortet erstattet, hvis det bliver ødelagt, bliver væk eller bliver stjålet.

Gode råd om gavekort

  • Vær opmærksom på, hvor lang gyldighed gavekortet har. Et gavekort har en gyldighed på tre år, medmindre der er aftalt en kortere frist. Hvis der aftales en kortere tidsfrist, må den ikke være urimelig kort.
  • Hvis der er en begrænset gyldighed på gavekortet, skal virksomheden tydeligt oplyse dig om dette ved købet
  • Sørg for, at gavekortets gyldighed er tilpas lang, så modtageren reelt kan nå at få det brugt.
  • Undersøg, om gavekortet kan indløses til kontanter, hvis modtageren ikke bryder sig om varerne i butikken. 
  • Som udgangspunkt kan modtageren få pengene for et gavekort udbetalt, hvis det er elektronisk. Et elektronisk gavekort er fx et plastickort med magnetstribe. Vær dog opmærksom på, at butikken under visse betingelser kan opkræve et gebyr for at udbetale pengene inden for gyldighedsperioden. Gebyret skal svare til de faktiske omkostninger, der er forbundet med at skulle udbetale pengene
  • Er gavekortet ikke elektronisk, kan modtageren som udgangspunkt ikke forlange at få pengene retur

Oplevelsesgaver - en slags gavekort

Før du køber et oplevelsesgavekort, så tjek, om det kan byttes til noget andet, hvis det ikke falder i modtagerens smag. Tjek også, om modtageren eventuelt kan få pengene tilbage.

Tjek også, hvor lang gyldighedsperioden er, og om den kan forlænges, og hvad det eventuelt koster. Nogle oplevelsesgaver har en påtrykt udløbsdato. Det kan betyde kort gyldighed, hvis gaven har ligget længe i butikken.

Selvom gyldighedsfristen på selve oplevelsen kun er fx tre måneder, vil selve værdien af gaven stadig være der. Er der ikke aftalt andet, bevarer kortet sin værdi i op til tre år. Du kan dog godt aftale en kortere frist - den må bare ikke være urimelig kort.

Det betyder, at du har ret til at modtage din oplevelse. Du kan dog risikere, at den er steget i pris. Er den fx steget med 100 kr., må du lægge de 100 kr. oven i kortet for at modtage gaven.

Hvis oplevelsesgavekortet er elektronisk, og du kan bruge det til varer og tjenesteydelser, kan du som udgangspunkt forlange at få pengene igen i gyldighedsperioden og op til et år efter, at gavekortet er udløbet, hvis du ikke ønsker at bruge kortet. Gavekortet vil fx være elektronisk, hvis du skal bruge en kode på kortet til at aktivere kortet eller til at booke den oplevelse, du ønsker inden for gavekortets kategori.

Udstederen kan opkræve et gebyr, hvis du vil indløse gavekortet inden for gyldighedsperioden. Det skal dog være aftalt på forhånd, og størrelsen på gebyret skal svare til de faktiske omkostninger, som udstederen har ved at skulle udbetale pengene. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse vil et gebyr på 25 kroner næppe være i strid med betalingsloven, hvis det svarer til de faktiske omkostninger.

Udstederen må ikke kræve et gebyr, hvis du vil indløse gavekortet, efter gyldighedsperioden er udløbet og op til et år efter dette. 

Rejsegavekort og oplevelsesgavekort kan være ret dyre, men de vil miste værdi, hvis udstederen går konkurs. 

Tilgodebevis eller pengene tilbage?

Butikken må ikke nøjes med at give dig et tilgodebevis, hvis du er berettiget til at få pengene tilbage, fordi den vare, du har købt, har en fejl.

Hvis den vare, du har købt, har en fejl, skal sælgeren reparere, ombytte eller give dig pengene tilbage efter reglerne i købeloven. Er du berettiget til at få pengene tilbage, må butikken ikke nøjes med at give dig et tilgodebevis. I den situation har du ret til at få pengene udbetalt.

Læs mere om dine rettigheder ved mangler 

Når du køber en vare i en almindelig butik, har du som udgangspunkt ikke fortrydelsesret. Nogle butikker giver dog alligevel forbrugeren fortrydelsesret enten i form af en ombytningsret eller en returret.

Giver butikken returret, kan du forlange at få pengene tilbage. En ombytningsret giver dig derimod ikke ret til at få pengene retur, men alene ret til at få byttet varen inden for forretningens varesortiment. Hvis du ikke kan finde noget i butikken, vil forretningen ofte udstede et tilgodebevis, som du kan bruge senere.

Hvis tilgodebeviset er elektronisk, fx hvis det kan aflæses med magnetstribe, stregkode, chip eller lignende, vil der gælde de samme regler som for elektroniske gavekort. Det er ikke afgørende, hvad butikken kalder det tilgodehavende, du har fået udstedt. Hvis tilgodebeviset er elektronisk, vil du derfor fx kunne få udbetalt værdien af det op til et år efter, at det er udløbet.  

Læs mere om fortrydelsesret 

Sidst opdateret 07.04.2021

KUNNE DU BRUGE SIDEN?