Skip navigation

Det skal webshoppen oplyse dig om

Når du handler på nettet i Danmark og EU, har butikken pligt til at give dig en række oplysninger. Du skal fx oplyses om betalingsmuligheder, fortrydelsesret mm.

oplysningspligt

Det har betydning for både dig og virksomheden, hvis ikke du får de lovpligtige oplysninger.

Alle oplysninger i forbindelse med et køb skal sendes til dig på fx mail, så du kan gemme dem - også kaldet et varigt medium. Oplysningerne skal stå på dansk, hvis virksomheden markedsfører sig på dansk.

Virksomhedens identitet og kontaktoplysninger

Det skal være nemt at kunne finde ud af, hvem der står bag en netbutik. Virksomhedens adresse, CVR-nummer og kontaktoplysninger i form af mail og telefonnummer skal være lettilgængelige.

Varens egenskaber

Butikken skal oplyse dig om varens eller ydelsens mest væsentlige egenskaber. For abonnementer skal du også have oplysning om bindingsperiode.

Betalingsforpligtelse

Det skal altid fremgå klart og tydeligt, hvornår du gennemfører et køb eller binder dig til en aftale, hvor der er betalingsforpligtelse – det vil sige, der koster penge. Fx hvis du har bestilt en vare og klikket på en knap eller lignende funktion, så skal sælgeren have mærket knappen med ”Ordre med betalingsforpligtelse” eller lignende fx ”Køb med betalingspligt”. Er knappen ikke mærket på denne måde, så er du som forbruger ikke bundet af købsaftalen.

Det skal fx tydeligt fremgå, om du binder dig til et abonnement, hvis du bestiller en prøvepakke eller deltager i en konkurrence. Hvis det ikke fremgår tydeligt under bestillingen, om der er tale om betalingsforpligtelse, er du ikke bundet af aftalen.

Opsigelse af aftaler om løbende leverancer – abonnementer

Du har ret til at opsige en løbende aftale, fx et abonnement, på samme medie eller tekniske platform, som du indgik aftalen på. Det vil sige, at hvis du fx tegnede et abonnement på en ydelse på nettet, skal du også fremover have mulighed for at opsige ydelsen på nettet. Det skal være lige så let at opsige en aftale som at indgå den.

Den samlede pris

Butikken skal oplyse varens samlede pris inklusive alle omkostninger, eventuelle gebyrer eller afgifter og forsendelse. Hvis der er tale om et abonnement, skal du have oplyst de samlede udgifter per afregningsperiode. Hvis den samlede pris ikke kan beregnes på forhånd, skal du i stedet have at vide, hvordan den beregnes.

Butikken kan ikke senere kræve yderligere betaling i forbindelse med købet, som du ikke er blevet oplyst om på forhånd.

Vilkår og betingelser for købet

I handelsbetingelserne skal der stå, hvordan betaling og levering foregår, eller om der er nogle begrænsninger.

Fortrydelsesret

Butikken skal oplyse dig om, hvordan du kan fortryde købet eller aftalen og vilkårene for at fortryde. Du skal fx have oplysninger om eventuelle tidsfrister, hvordan du gør rent praktisk, om du skal betale for returforsendelse osv. Hvis du ikke bliver oplyst om, at du skal betale for returnering af varen ved fortrydelse, skal du ikke betale returforsendelse.

Får du ikke oplysning om fortrydelsesretten, bevarer du din fortrydelsesret i 14 dage, efter du modtager oplysningerne. Modtager du slet ikke oplysningerne, vil din fortrydelsesret udløbe efter 12 måneder og 14 dage.

Får du ikke oplysning om fortrydelsesretten og betingelserne for at fortryde, kan du ikke senere opkræves betaling for en eventuel værdiforringelse.

Har du indgået en aftale om køb af en tjenesteydelse, fx et mobilabonnement, skal virksomheden oplyse dig om din fortrydelsesret. Det er vigtigt, hvis du har bedt om at få sat leveringen i gang straks. Er du ikke blevet oplyst om din fortrydelsesret, og at du skal betale for det allerede leverede, hvis du bruger din fortrydelsesret, skal du ikke betale, hvis du senere fortryder, og ydelsen er delvist leveret.

Læs mere om fortrydelsesret ved køb på nettet

Læs mere om, hvordan butikker skal indrette en webshop i Forbrugerombudsmandens webshopguide.

Undtagelser fra oplysningspligten:

En række varer og aftaler er undtaget fra reglerne om, hvilke oplysninger du skal have. Det drejer sig om:

  • Levering af mad og husholdningsartikler til husholdningens løbende forbrug - hvis maden/husholdningsartiklerne leveres fysisk til fx dit hjem af en virksomhed, der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter
  • Opførsel af bygninger
  • Aftaler om timeshare
  • Spil med pengeindsats
  • Pakkerejser, der er dækket af lov om pakkerejser
  • Indkøb for max 350 kr. uden for den erhvervsdrivendes forretningssted

Sidst opdateret 30.05.2022

KUNNE DU BRUGE SIDEN?

nethandel helt sikkert

Samlet indgang til information om, hvordan du handler sikkert på nettet, og hvad du kan gøre, hvis det er gået galt.