Skip navigation

Fortrydelsesret ved køb på nettet

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler på nettet i Danmark og EU. Det gælder både køb af varer og køb af ydelser, fx vinduespudsning eller mobilabonnementer.

Relevant lovgivning:
Forbrugeraftalelovens §§ 18-25 (fortrydelsesret)

 

Fortryder du købet - giv sælgeren besked inden for 14 dage

Fra du har modtaget varen, har du 14 dages fortrydelsesfrist. 

 • Send en utvetydig meddelelse til netbutikken om din fortrydelse, hvilket vil sige, at butikken skal have tydeligt besked.
 • I mange tilfælde har sælger formidlet en online funktion eller standardformular, som du kan bruge.
 • Hvis ikke, kan du sende en mail eller et brev. Gem mailen eller få en kvittering, så du har et bevis på, at den er afsendt inden for 14 dage.
 • Hvis du har brugt en fortrydelsesfunktion på butikkens hjemmeside, skal du modtage en bekræftelse.

Gå til standardformular på Retsinformation.dk

Hvis du fortryder et køb, før varen er leveret til dig, kan du meddele sælgeren, at du alligevel ikke ønsker varen leveret.

Det er netbutikken, du har indgået aftale om købet med. Netbutikken kan derfor ikke stille krav om, at du selv kontakter fx producenten, når du vil fortryde et køb.  

Se, hvad du kan gøre, hvis du ikke modtager varen eller får leveret en forkert vare

Læs mere om klager over netkøb

Hvornår starter fortrydelsesfristen?

Din fortrydelsesfrist starter først, når du har modtaget varen. Du har modtaget den, når den fx er lagt i din postkasse, når den efter aftale med dig er lagt i et skur eller lignende, eller når den er afleveret på din arbejdsplads. Er varen lagt i en pakkeboks eller pakkeshop, starter fortrydelsesfristen først, når du har afhentet den i pakkeboksen/pakkeshoppen.

Hvis varen er lagt i en pakkeboks eller pakkeshop, er der ingen lov, der fastsætter, hvor lang tid du har til at hente pakken. Netbutikken kan dog have stillet krav til det i sine leveringsbetingelser. Henter du ikke pakken inden for fristen, vil pakken som regel blive returneret til netbutikken, og du skal som udgangspunkt selv betale for returforsendelsen.

Hvis du bestiller en ydelse, fx et mobilabonnement, løber fristen fra bestillingsdagen. Ved både køb af varer og ydelser udløber fristen 14 dage senere. Fortrydelsesretten regnes i hele dage. Hvis varen bliver leveret, eller du afgiver din bestilling fx mandag den 1., har du en frist til og med mandag den 15. Falder den sidste dag på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fristen den følgende hverdag.

Din mulighed for at fortryde forlænges, hvis du ikke modtager de lovpligtige oplysninger fra sælger i forbindelse med købet eller leveringen. For alle varekøb og aftaler gælder, at fortrydelsesfristen først regnes fra den dag, hvor du modtager de lovpligtige oplysninger fra sælgeren. Får du ikke oplysningerne, vil din fortrydelsesfrist altid udløbe efter 12 måneder og 14 dage. 

I enkelte tilfælde kan du have en kortere fortrydelsesfrist end de 14 dage, der står i forbrugeraftaleloven. Det gælder dog kun, hvis du fx skal have udført et stykke arbejde, og du gerne vil have, at sælgeren går i gang, inden de 14 dage er gået. Her udløber fortrydelsesretten, når arbejdet er afsluttet, også selvom det er inden for de 14 dage.

undersøg varen

Fortrydelsesfristen – sådan beregnes den:

Varer der leveres på én gang

Fristen løber fra du eller den person, du har udpeget, modtager varen.

Varer fra samme ordre, der ikke leveres på én gang

Fristen løber fra du eller den person, du har udpeget, modtager den sidste vare.

Varer der leveres i flere partier

Fristen løber fra du eller den person, du har udpeget, modtager den sidste vare i det sidste parti.

Varer med regelmæssig levering

Fristen løber fra du eller den person, du har udpeget, modtager den første levering.

Bestilling af tjenesteydelser

Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået.

Aftaler om el, gas, vand og fjernvarme – ikke i bestemt mængde

Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået.

Digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium

Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået med mindre, du har ”betalt” med dine data eller du har samtykket og anerkendt, du mister din fortrydelsesret, når sælgeren begynder at udføre tjenesteydelsen eller leveringen før fortrydelsesretten (på de 14 dage) er slut, og sælgeren har givet dig en bekræftelse på dette.

Kan du afprøve varen?

En vare skal fremstå som ny ved returnering, men du må gerne undersøge varen på samme måde som ved et almindeligt butikskøb. Er varen taget i brug, har du stadig fortrydelsesret, men du skal selv betale for værdiforringelsen, som bliver vurderet af sælgeren.

Læs Forbrugerombudsmandens notat om værdiforringelse (pdf)

Send varen retur inden for 14 dage

Når du har givet netbutikken besked om, at du fortryder købet, har du yderligere 14 dage til at returnere varen. Sælgeren har ret til at se dokumentation for, at varen er afsendt. Få derfor en kvittering fra postbutikken eller fragtmanden.

Du skal selv betale returforsendelsen

Det eneste, du skal betale, når du bruger din fortrydelsesret, er transporten af varen tilbage til sælgeren, medmindre I har aftalt andet. Hvis du nægter at tage imod varen, når den kommer, kan sælger opkræve et beløb, hvis der er udgifter forbundet med returneringen.

Læs mere om dine rettigheder, hvis varen har en fejl

Hvem har ansvaret, når varen returneres?

Du er ansvarlig for varen, indtil den er modtaget af butikken. Det er derfor også dig, der skal betale for eventuelle skader undervejs, eller hvis varen forsvinder i posten.

Du skal have dine penge retur

Når du bruger din fortrydelsesret, skal du have dine penge (inklusive eventuelle leveringsomkostninger) retur. Du skal have pengene senest 14 dage efter, du gav butikken besked om, at du fortrød købet, eller når butikken har modtaget dokumentation for, at varen er afsendt, eller den har modtaget varen. Butikken må ikke fratrække et beløb for fx at sende varen til dig.

Er varen forringet i værdi ved tilbageleveringen til netbutikken, og skyldes det, at du har brugt den mere, end man kan og må i en fysisk butik, kan du forvente at skulle betale for værdiforringelsen.

Du skal have pengene retur på samme måde, som du betalte. Hvis du fx har betalt med betalingskort, så skal pengene overføres til din konto.

Har du returneret varen rettidigt, i samme stand mv., men returnerer netbutikken ikke dine penge, kan du kontakte din bank for hjælp.

Kan netbutikken kræve, at jeg skal sende varen til et andet land?

Hvis du har handlet på en dansk hjemmeside, der fx har et dansk CVR-nummer og et salgskontor i Danmark, og fortryder købet, kan netbutikken ikke kræve, at du skal sende varen til et lager i et andet land, medmindre det udtrykkeligt blev aftalt ved købet.

Kan jeg fortryde dele af mit køb?

Det er kun muligt at fortryde dele af købet, hvis det er aftalt med butikken. Hvis det er noget, butikken tilbyder, skal du have prisen for varen tilbagebetalt. Butikken må selv vælge, om den vil tilbagebetale udgifterne for fragt og levering, men det skal fremgå tydeligt i købets aftalevilkår. Ellers skal du have alle pengene retur.

Har du i forbindelse med et netkøb accepteret at få en af varerne gratis, skal du også tilbagelevere den til netbutikken, hvis du fortryder købet af de andre varer.

Hvis du henter varen i butikken

Det er tidspunktet for selve købsaftalen, der er afgørende for, om købet er dækket af reglerne for e-handel. Har du indgået aftalen om køb af varen på nettet og hentet den i butikken, har du stadig 14 dages fortrydelsesret. Hvis du bare har set varen på nettet, men først afgiver den egentlige bestilling i den fysiske butik, så er det et butikskøb. Ved butikskøb har du som udgangspunkt ikke fortrydelsesret, medmindre det er aftalt med butikken.

Er varen købt af en virksomhed via de sociale medier?

Det vil som udgangspunkt være fjernsalg, hvis virksomheden sælger sine varer via de sociale medier. Det betyder, at du som udgangspunkt vil have 14 dages fortrydelsesret. 

Tilfælde, hvor du ikke har fortrydelsesret

Der findes en række tilfælde, hvor du ikke har fortrydelsesret. Det gælder følgende varer og ydelser: 

1) Varer der er specielt fremstillet til dig - såkaldt bestillingskøb

2) Varer og ydelser i forbindelse med fritids- og kulturtilbud, der gælder for et bestemt tidspunkt – det kan fx være logi, forplejning, billeje og koncertbilletter

3) Levering af mad, drikke og andet til husholdningens løbende forbrug

4) Leje af fast ejendom

5) Opførelse af bygninger

6) Spil med pengeindsats

7) Aviser og tidsskrifter – dog har du fortrydelsesret, når du tegner et abonnement

8) Varer, der bliver uløseligt blandet sammen, fx fyringsolie

9) Visse forseglede varer, hvis forseglingen er brudt - såsom lyd- og billedoptagelser, computersoftware og varer, der af hygiejniske grunde er forseglede

10) Køb for mindre end 350 kr. uden for den erhvervsdrivendes forretningssted – fx på et homeparty eller lignende. Det er dog en forudsætning, at du får varen med det samme

11) Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium (fx CD), når

 • leveringen af det digitale indhold ikke sker mod betaling (fx med data) eller
 • hvis sælgeren allerede har påbegyndt leveringen af tjenesteydelsen, før fortrydelsesretten er udløbet, fordi forbrugeren har givet samtykke til det og samtidig anerkender, at fortrydelsesretten bortfalder.

12) Hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejde, som du har anmodet om. I så fald kan en sælger kræve, at du udtrykkeligt anmoder om dette og at du samtidig anerkender, at fortrydelsesretten bortfalder.

Kort om fortrydelsesretten

Du skal:

 • bevise, at meddelelsen om, at du vil fortryde, er afsendt
 • bevise, at varen er returneret til netbutikken
 • betale returforsendelsen

Butikken kan:

 • fratrække ekstraomkostninger for forsendelsen af varen, hvis du ved købet selv har valgt og bestilt en dyrere forsendelsesform, fx et dyrere fragtfirma, end de muligheder, sælger tilbød
 • fratrække penge, hvis varens værdi er forringet, fx varen er skadet eller bærer præg af at have været brugt ud over, hvad man må i en butik

Læs mere om fortrydelsesret på abonnementer

Læs mere om fortrydelsesret ved køb af ydelser på nettet

Sidst opdateret 30.05.2022

KUNNE DU BRUGE SIDEN?

nethandel helt sikkert

Samlet indgang til information om, hvordan du handler sikkert på nettet, og hvad du kan gøre, hvis det er gået galt.