Skip navigation

Ofte stillede spørgsmål om Brexit - rejser

Storbritannien og EU har indgået aftale om det fremtidige forhold. Aftalen er trådt i kraft pr. 1. januar 2021. Her finder du en liste over ofte stillede spørgsmål om dine rettigheder ved rejser til og fra Storbritannien.

Jeg flyver med et EU-luftfartsselskab:

Hvis du flyver med et luftfartsselskab, som hører hjemme i et EU-land, vil du fortsat have de samme rettigheder efter Brexit, hvis flyet fx bliver aflyst eller forsinket, eller du bliver afvist ved boarding. Det gælder både, hvis du flyver fra Danmark til Storbritannien, eller du flyver fra Storbritannien til Danmark.

Du skal klage til Trafikstyrelsen, hvis dit fly har været aflyst, forsinket eller du er blevet afvist ved boarding. Det kræver dog, at du har klaget til luftfartsselskabet først, og at det har afvist dine krav eller undladt at besvare din klage inden for 6 uger.

Jeg flyver IKKE med et EU-luftfartsselskab:

Efter Brexit er Storbritannien et tredjeland i forhold til EU.

Det betyder, at dine rettigheder ved flyaflysninger, forsinkelser og boardingafvisninger ikke længere er omfattet af passagerrettighedsforordningen, hvis du flyver fra Storbritannien til Danmark med et luftfartsselskab, som ikke er et EU-luftfartsselskab.

Det er dog besluttet, at der skal sikres et højt niveau af forbrugerbeskyttelse, og at Storbritannien og EU skal samarbejde for at sikre dette.

Flyver du fra Danmark til Storbritannien med et selskab, som ikke er et EU-luftfartsselskab, vil du fortsat have de samme rettigheder som i dag.

Som passager bør du selv holde dig orienteret om eventuelle ændringer. Det kan du gøre på www.trafikstyrelsen.dk.

Mellemlandinger

I EU er der blevet vedtaget regler, som også efter Brexit sikrer opretholdelsen af det såkaldte ”one-stop-security”-system for passagerer, der ankommer fra Storbritannien til EU-lufthavne. Det betyder, at passagerer fra Storbritannien, som skal mellemlande i Danmark, kan skifte til et andet fly uden at skulle gennem sikkerhedskontrollen.

Skal jeg vise pas i lufthavnen?

Du skal vise pas, når du rejser til og fra Storbritannien. Storbritannien deltager ikke i Schengensamarbejdet, så du har også hidtil skullet vise pas i de danske lufthavne ved rejse til og fra Storbritannien.

Efter Brexit vil du ved sejlads som passager mellem EU og Storbritannien i de fleste tilfælde være dækket af EU-reglerne om passagerrettigheder og tilsvarende regler i britisk lovgivning.

Der er således i praksis ingen ændringer i passagerers rettigheder ved forsinkelse eller aflysning. En eventuel klage skal fortsat indgives til håndhævelsesmyndigheden i det land, hvori afgangshavnen ligger.

Du er berettiget til kompensation, hvis du rejser med tog i Storbritannien, og toget er aflyst eller væsentligt forsinket.

Dine rettigheder på den del af togrejsen, som går igennem Danmark og de øvrige EU-lande, er som hidtil.

Hvis rejseudbyderen er etableret i Storbritannien, men markedsfører sig over for danske forbrugere, fx hvis markedsføringsmaterialet er på dansk, vil den danske pakkerejselovs regler om afbestilling, ret til afslag ved mangler ved rejsen mv. gælde.

Du kan læse mere om reglerne her.

Hvis rejseudbyderen er etableret i Storbritannien og ikke markedsfører sig over for danskere, vil de britiske regler gælde. Disse er pt. de samme, som før Brexit, men den britiske regering kan frit ændre dette fremover.

Hvis rejseudbyderen går konkurs

Hvis du køber pakkerejsen af en britisk udbyder, der retter sin virksomhed mod danske forbrugere, skal udbyderen være tilmeldt Rejsegarantifonden og have stillet garanti. Det betyder, at du er dækket af Rejsegarantifonden og blandt andet er sikret hjælp til hjemrejse og økonomisk godtgørelse, hvis rejseudbyderen går konkurs. Markedsføringen er som udgangspunkt rettet mod danskere, hvis den er på dansk.

Generelt er det en god idé at undersøge, om en rejseudbyder er registreret i Rejsegarantifonden, før du køber en pakkerejse. Fonden dækker ikke, hvis rejseudbyderen ikke er registreret i den. Det gælder også, selvom rejseudbyderen er dansk.

Læs mere om Rejsegarantifonden

Køber du efter Brexit en pakkerejse af en britisk udbyder, som ikke retter sin virksomhed mod Danmark, vil de britiske regler gælde. Det er pt. de samme som EU-reglerne, men det vides endnu ikke, om den britiske regering på sigt vil ændre dem. Har du købt en pakkerejse hos en britisk rejseudbyder, som ikke retter sin virksomhed mod Danmark, kan du muligvis være dækket af en garantiordning i Storbritannien. Spørg rejseudbyderen om dette.

En pakkerejse er en rejse, der skal bestå af mindst to ydelser, fx transport og indkvartering, og vare mindst 24 timer eller omfatte en overnatning.

Vil du klage over pakkerejsen?

I EU har du en række muligheder for at klage uden om domstolene, hvis en sælger i et andet EU-land fx er uenig i, at du har ret til at få pengene tilbage for en vare eller ydelse. 

Det er stadig usikkert i hvilket omfang, du fremover kan benytte dig af disse muligheder over for virksomheder etableret i Storbritannien. Ifølge det tidligere britiske Forbruger Europa-kontor vil de fleste klageinstanser i Storbritannien fortsat tage imod sager som normalt. Vi opdaterer løbende vores information i takt med, at vi indhenter mere viden.

Pakkerejse-Ankenævnet i Danmark kan behandle din klage, hvis rejseudbyderen er registreret i Rejsegarantifonden.

Derudover vil Forbruger Europa fortsat kunne hjælpe forbrugere i Danmark i sager mod britiske erhvervsdrivende.

Læs mere om dine klagemuligheder efter Brexit hos Forbruger Europa

I EU har man indført reglen om ”Roam Like at Home”, som betyder, at teleselskaberne som udgangspunkt ikke må taksere dig ekstra, hvis du ringer, SMS’er eller er på nettet i et andet EU-land.

Efter Brexit gælder reglen om ”Roam Like at Home” ikke længere, når du besøger Storbritannien. Det er derfor op til dit teleselskab selv, om det vil taksere dig ekstra for at ringe, SMS’e og bruge data, når du er på besøg i Storbritannien.

Det er derfor usikkert, hvilke priser og vilkår der kommer til at gælde for brug af mobiltelefonen i Storbritannien efter Brexit.

Hos Energistyrelsen kan du læse om reglerne for telefoni i lande uden for EU.

EU's to aftaler med Storbritannien sikrer, at du fortsat kan være dækket af dit EU-sygesikringskort, hvis du får behov for behandling under fx en ferie i Storbritannien.

Læs mere hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Der findes ikke særlige EU-regler for dine rettigheder, når du booker hotelophold. Brexit har derfor som udgangspunkt ikke direkte betydning for din adgang til hotelbooking i Storbritannien.

Hvis hotellet eller bookingplatformen, hvor du bestiller hotelopholdet, markedsfører sig over for danskere, fx hvis sproget på hjemmesiden er dansk, og du kan betale i danske kroner, vil de danske regler gælde.

Hvis hotellet ikke markedsfører sig over for danskere, vil de britiske regler gælde.

Hvis dit hotelophold er bestilt som en del af en pakkerejse, så bør du dog være opmærksom på reglerne for køb af pakkerejser.

Læs mere under spørgsmålet Hvad betyder Brexit for køb af pakkerejser? 

Vil du klage over hotellet?

I EU har du en række muligheder for at klage uden om domstolene, hvis en sælger i et andet EU-land fx er uenig i, at du har ret til at få pengene tilbage for en vare eller ydelse. 

Det er stadig usikkert i hvilket omfang, du fremover kan benytte dig af disse muligheder over for virksomheder etableret i Storbritannien. Ifølge det tidligere britiske Forbruger Europa-kontor vil de fleste klageinstanser i Storbritannien dog fortsat tage imod sager som normalt. Vi opdaterer løbende vores information i takt med, at vi indhenter mere viden.

Forbruger Europa vil desuden fortsat kunne hjælpe forbrugere i Danmark i sager mod britiske erhvervsdrivende.

Læs mere om dine klagemuligheder efter Brexit hos Forbruger Europa

Der findes ingen særlige EU-regler for dine rettigheder, når du lejer bil. Brexit har derfor som udgangspunkt ikke direkte betydning for dine rettigheder ved billeje i Storbritannien.

Hvis biludlejningsfirmaet markedsfører sig over for danskere, fx hvis sproget på hjemmesiden er dansk, og du kan betale i danske kroner, vil de danske regler gælde.

Hvis biludlejningsfirmaet ikke markedsfører sig over for danskere, vil de britiske regler gælde.

Vil du klage over biludlejningsfirmaet?

I EU har du en række muligheder for at klage uden om domstolene, hvis en sælger i et andet EU-land fx er uenig i, at du har ret til at få pengene tilbage for en vare eller ydelse. 

Det er stadig usikkert i hvilket omfang, du fremover kan benytte dig af disse muligheder over for virksomheder etableret i Storbritannien. Ifølge det tidligere britiske Forbruger Europa-kontor vil de fleste klageinstanser i Storbritannien fortsat tage imod sager som normalt. Vi opdaterer løbende vores information i takt med, at vi indhenter mere viden.

Forbruger Europa vil desuden fortsat kunne hjælpe forbrugere i Danmark i sager mod britiske erhvervsdrivende.

Hvis biludlejeren er registreret i ECRCS (European Car Rental Conciliation Service), vil det umiddelbart være muligt at oprette en sag hos dem. Deres hjælp er gratis.

Læs mere om dine klagemuligheder efter Brexit hos Forbruger Europa

På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan du læse om, hvilke krav der gælder, hvis du vil have din hund med på ferie til Storbritannien. Hvis du rejser til Nordirland, gælder de sædvanlige EU-krav.

Læs mere hos Fødevarestyrelsen

Hvis du vil tage fødevarer med til Storbritannien til eget brug, skal du på forhånd undersøge, hvilke krav Storbritannien måtte have til dette.

Gå til regler for privat ind- og udførsel af fødevarer

Både ja og nej. Du kan indføre fødevarer til privat brug efter reglerne for import af varer fra tredjelande. Det betyder, at en række animalske produkter kan være forbudt at tage med, at varerne kun kan indføres efter offentlig kontrol på et grænsekontrolsted, og at der er mængdebegrænsning på øvrige animalske produkter.

Indførsel af fx. kød og mælk og produkter heraf fra Storbritannien er forbudt.

Da Storbritannien ikke længere vil være et EU-land, vil betingelserne for indførsel af lægemidler ved indførsel fra Storbritannien ændre sig efter 31. december 2020. Det kan have betydning for dig, hvis du medbringer lægemidler ved indrejse med fx fly fra Storbritannien.

Ved personlig indrejse med lægemidler fra Storbritannien vil det efter 31. december 2020 kun være muligt at indrejse med lægemidler til 3 måneders forbrug, hvor det tidligere var muligt at indrejse med en større mængde lægemidler. Bemærk, at der er andre betingelser, der skal overholdes for, at det er lovligt at indrejse med lægemidler, herunder at lægemidlerne skal være til personlig brug.

Hos Lægemiddelstyrelsen kan du læse mere om reglerne for indførsel af lægemidler:

Indførsel ved personlig indrejse

Vil du vide mere?

Synes du, at der mangler et spørgsmål på listen, er du velkommen til at kontakte os på webmaster@kfst.dk.

Har du konkrete spørgsmål til dine forbrugerrettigheder efter Brexit? Så kan du kontakte Forbruger Europa.

KUNNE DU BRUGE SIDEN?