Aftaler med håndværkeren

Vælg din håndværker med omhu, og indgå en skriftlig aftale. Du er bedst stillet ved at vælge en håndværker, der er tilknyttet en brancheforening og garantiordning.

1) Tjek: Er håndværkeren medlem af en garantiordning?

Vær omhyggelig, når du vælger håndværker, så det er en dygtig fagmand, du får til at udføre arbejdet.

Vælger du en, der er tilknyttet en brancheforening og en garantiordning, så er du bedst stillet, hvis der opstår problemer med arbejdet. En garantiordning kan få betydning, hvis håndværkeren ikke kan eller vil rette eventuelle fejl og mangler ved arbejdet.

De fleste håndværksmestre vil, ud over at reklamere med hvilke typer opgaver de udfører, også oplyse, hvilken brancheorganisation og eventuel garantiordning de er med i.

På garantiordningens hjemmeside kan du se, hvad en garantiordning indebærer, hvis der skulle opstå problemer. Og om håndværksmesteren rent faktisk er medlem af de ordninger, han reklamerer med.

2) Tjek CVR-registret

Tjek eventuelt også CVR-registret. I registret kan du fx ved at søge på virksomhedens navn finde oplysninger om den, fx adresse, ejere, regnskaber, antal ansatte mm.

3) Overvej: Skal der være en eller flere håndværkere om opgaven?

Involverer arbejdet kun én håndværksmester, indgår du aftalen med ham. Skal der være flere håndværksmestre om opgaven, bliver det hurtigt uoverskueligt at træffe aftaler med de enkelte mestre.

Derfor kan det måske betale sig at betale én mester for at være hovedentreprenør og dermed overordnet ansvarlig for byggeprojektet.

Herefter indgår han aftaler med de øvrige håndværksmestre og koordinerer arbejdet. Det er nu hovedentreprenøren, der er ansvarlig for det samlede projekt, og det er ham, du skal gå til, hvis der opstår problemer.

Ved større arbejder kan du overveje en egentlig bygherrerådgivning, fx fra en rådgivende arkitekt eller ingeniør.

4) Indgå en skriftlig aftale med håndværkeren

Det er en fordel for begge parter, at I indgår en skriftlig aftale. Selvom en mundtlig aftale er bindende, er det meget svært senere at bevise, hvad der blev aftalt, og det kan nemt føre til misforståelser, og at resultatet måske ikke bliver, som du forventede.

Når det gælder mindre håndværkerarbejder, indgår mange en mundtlig aftale med håndværkeren. Den skriftlige betragtes ofte som mere besværlig, og du kan måske føle, at du virker nøjeregnende og mistroisk. Mange har samme holdning til de større og dyrere projekter – specielt hvis de kender håndværksmesteren og har tillid til ham.

Her må en risikovurdering afgøre, om du vælger en noget usikker, mundtlig aftale eller en klar, skriftlig. Jo dyrere og mere kompliceret projektet er, og jo flere krav du stiller til fx tid, pris, materialer og anvendelighed, desto bedre er du stillet med den skriftlige aftale. Det gælder både små og store opgaver.

Inden I indgår aftalen, skal du huske at oplyse håndværksmesteren om alle forhold, der kan tænkes at have betydning for arbejdet, fx at der tidligere har været en vandskade.

I den skriftlige aftale bør I præcisere, hvad arbejdet omfatter, og hvornår det forventes udført og afsluttet, samt prisen. I kan med fordel udfylde den standardkontrakt, der hører til AB-Forbruger.

Gem al dokumentation i mindst 10 år, når du har indgået en aftale med en håndværker.

AB-Forbruger - hvad er det?

AB-Forbruger er en standardaftale, som kan bruges, når en forbruger indgår en aftale med en håndværker om et byggeprojekt. AB-Forbruger gælder kun, hvis det er aftalt mellem dig og entreprenøren.

AB-Forbruger står for ”Almindelige Betingelser for byggearbejder for Forbrugere” og er blevet til i et samarbejde mellem Forbrugerrådet Tænk, Dansk Byggeri, TEKNIQ, SMVdanmark og Energistyrelsen.

At der er tale om almindelige betingelser, betyder, at AB-Forbruger er en frivillig aftale, et såkaldt ”agreed document”, som forbrugere og entreprenører kan bruge ved aftaler om byggearbejder. AB-Forbruger gælder altså kun for det konkrete byggearbejde, hvis det er aftalt mellem forbrugeren og entreprenøren.

AB-Forbruger indeholder spillereglerne for det byggearbejde, der skal udføres, og er en god hjælp for parterne igennem hele byggeprocessen. AB-Forbruger tager hånd om både forbrugerens og entreprenørens interesser.

AB-Forbruger kan sammen med en omfattende vejledning findes på boligejer.dk 

Særligt: Hvis du skal bygge ny bolig

Bliver din bolig bygget af en professionel bygherre, fx en totalentreprenør, skal totalentreprenøren sørge for, at der bliver tegnet en byggeskadeforsikring.

Med en obligatorisk byggeskadeforsikring i hånden er du bedre stillet, hvis der opstår væsentlige byggeskader på din bolig, efter du er flyttet ind. Det er nemlig forsikringsselskabet, der sørger for, at entreprenøren udbedrer dækningsberettigede byggeskader. Er entreprenøren gået konkurs, får du i stedet udbetalt erstatning fra forsikringsselskabet. Du slipper altså for at skulle diskutere med håndværkerne om, hvem der skal udbedre skaden. En byggeskadeforsikring gælder i 10 år.

Læs mere om obligatorisk byggeskadeforsikring på Boligejer.dk

Udenlandske håndværkere

Hyrer du som privatperson udenlandsk arbejdskraft til fx bygge- eller havearbejde, skal virksomheden vise dig dokumentation for, at den er anmeldt i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Får du ikke denne dokumentation, skal du give besked til Arbejdstilsynet senest 3 dage efter, at arbejdet er gået i gang. Ellers kan du risikere en bøde på 10.000 kr.  

Læs mere om RUT

Forbrugeren som “arbejdsdreng”

Hvis du ønsker at deltage som “medbygger”, bør det være med afgrænsede og klart definerede opgaver, så ansvaret for fejl og mangler let kan placeres. Vær opmærksom på, at ”medbyg” er undtaget fra byggeskadeforsikringspligten, der gælder ved etablering af helt nye boliger. Det betyder, at det arbejde, du selv udfører i forbindelse med opførelsen af den nye bolig, ikke er dækket af forsikringen.

Sidst opdateret 23.08.2018

Kunne du bruge siden?