Skip navigation

Aftaler med håndværkeren

Vælg din håndværker med omhu, og indgå en skriftlig aftale. Præcisér i aftalen, hvad arbejdet omfatter, og hvornår det forventes udført og afsluttet, samt prisen.

Før du vælger håndværker, så tjek tilbud hos flere virksomheder. Der kan måske være penge at spare.

Hvis du bruger hjemmesider, hvor man kan indhente tilbud fra forskellige virksomheder, så vær opmærksom på, at du typisk kun vil kunne modtage tilbud fra virksomheder, der er tilmeldt hjemmesiden.

Vær desuden opmærksom på betingelserne. Skal du give samtykke til at modtage markedsføring? Gemmer siden dine data?

Tjek CVR-registret

Tjek eventuelt CVR-registret. I registret kan du fx ved at søge på virksomhedens navn finde yderligere oplysninger som fx adresse, ejere, regnskaber, antal ansatte mm.

Overvej: Skal der være en eller flere håndværkere om opgaven?

Skal der være flere håndværksvirksomheder om opgaven, bliver det hurtigt uoverskueligt at træffe aftaler med hver af de enkelte mestre.

Derfor kan det måske betale sig at betale én mester for at være hovedentreprenør og dermed overordnet ansvarlig for byggeprojektet.

Herefter indgår hovedentreprenøren aftaler med de øvrige håndværksvirksomheder og koordinerer arbejdet. Det er nu hovedentreprenøren, der er ansvarlig for det samlede projekt, og det er ham, du skal gå til, hvis der opstår problemer.

Ved større arbejder kan du overveje en egentlig bygherrerådgivning, fx fra en rådgivende arkitekt, ingeniør eller anden byggerådgiver.

 

Indgå en skriftlig aftale med håndværkeren

Det er en fordel for begge parter, at I indgår en skriftlig aftale. Selvom en mundtlig aftale er bindende, er det meget svært senere at bevise, hvad der blev aftalt, og det er lettere at undgå misforståelser, hvis jeres aftale er skrevet ned.

Når det gælder mindre håndværkerarbejder, indgår mange en mundtlig aftale med håndværkeren. Den skriftlige aftale betragtes ofte som mere besværlig, og du kan måske føle, at du virker nøjeregnende og mistroisk. Mange har måske samme oplevelse ved større og dyrere projekter – specielt hvis de kender håndværksvirksomheden og har tillid til den.

En risikovurdering må afgøre, om du vælger en mere usikker, mundtlig aftale eller en klar, skriftlig. Jo dyrere og mere kompliceret projektet er, og jo flere krav du stiller til fx tid, pris, materialer og anvendelighed, desto bedre vil det være at have sikkerhed i en skriftlig aftale. Det gælder både små og store opgaver.

Inden I indgår aftalen, skal du huske at oplyse håndværksvirksomheden om alle forhold, der kan tænkes at have betydning for arbejdet, fx at der tidligere har været en vandskade.

I den skriftlige aftale bør I præcisere, hvad arbejdet omfatter, og hvornår det forventes udført og afsluttet, samt prisen. I kan med fordel udfylde den standardkontrakt, der kaldes ”AB-forbruger.”

Gem al dokumentation i mindst 10 år, når du har indgået en aftale med en håndværker

Er håndværkeren medlem af en garantiordning?

En garantiordning kan få betydning, hvis håndværkeren ikke kan eller vil rette eventuelle fejl og mangler ved arbejdet, eller hvis håndværkeren går konkurs.

De fleste håndværksmestre vil, ud over at reklamere med hvilke typer opgaver de udfører, typisk også oplyse, om de er med i en garantiordning.

På garantiordningens hjemmeside kan du se, hvad ordningen indebærer, hvis der skulle opstå problemer. Og om håndværksvirksomheden rent faktisk er medlem af de ordninger, han reklamerer med.

AB-Forbruger - hvad er det?

AB-Forbruger er en standardaftale, som kan bruges, når en forbruger indgår en aftale med en håndværker om et byggeprojekt. AB-Forbruger gælder kun, hvis det er aftalt mellem dig som privatperson og entreprenøren.

AB-Forbruger står for ”Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere” og er blevet til i et samarbejde mellem Forbrugerrådet TÆNK, DI Dansk Byggeri​, TEKNIQ Arbejdsgiverne​, SMVdanmark og Bolig- og Planstyrelsen.

At der er tale om almindelige betingelser, betyder, at AB-Forbruger er en frivillig aftale, som forbrugere og entreprenører kan bruge ved aftaler om byggearbejder. AB-Forbruger gælder altså kun for det konkrete byggearbejde, hvis det er aftalt mellem forbrugeren og entreprenøren.

AB-Forbruger indeholder spillereglerne for det byggearbejde, der skal udføres, og er en god hjælp for parterne igennem hele byggeprocessen. AB-Forbruger tager hånd om både forbrugerens og entreprenørens interesser.

AB-Forbruger kan findes på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside

Hvis du skal søge om byggetilladelse

Byg og Miljø er portal for byggeansøgninger.

Læs mere om, hvordan du søger om byggetilladelse

8 ting du skal vide, hvis du vil søge energitilskud

Ejere af helårsboliger kan søge om tilskud til energiforbedringer fra den såkaldte bygningspulje.

Puljen fungerer efter først-til-mølle princippet. Puljen er for øjeblikket lukket. Den åbner næste gang i 2023.

Puljen fortsætter til og med 2026.

Her er otte ting, som er gode at vide:

  • Brug tilskudsberegneren på sparenergi.dk, og beregn, hvor meget du ca. kan få i tilskud
  • Du må ikke indgå aftale med håndværkerne, før du har fået godkendt din ansøgning
  • Tjek krav til dokumentation. Når du søger om tilskud, skal du fx kunne opgive en liste over de forbedringer, du vil lave
  • For at kunne søge tilskud skal din bolig være energimærket efter 1. oktober 2012. Puljen er målrettet helårsboliger med energimærke, E, F eller G
  • Hvis du kun søger om tilskud til at skifte fra oliefyr, naturgas, biokedel eller elvarme til varmepumpe, så behøver du dog ikke at få energimærket din bolig
  • Du kan ikke få støtte fra forskellige ordninger til den samme energiforbedring (fx kan du ikke få håndværkerfradrag, hvis du også får tilskud fra bygningspuljen)
  • Hvis du får tilskuddet, så har du to år til at gennemføre renoveringen
  • Læs mere om ansøgningsprocessen på sparenergi.dk, som Energistyrelsen står bag

Udenlandske håndværkere

Hyrer du som privatperson udenlandsk arbejdskraft til fx bygge- eller havearbejde, skal virksomheden vise dig dokumentation for, at den er anmeldt i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Får du ikke denne dokumentation, skal du give besked til Arbejdstilsynet senest 3 dage efter, at arbejdet er gået i gang. Ellers kan du risikere en bøde på 10.000 kr.  

Læs mere om RUT

Forbrugeren som “arbejdsdreng”

Ønsker du at deltage som “medbygger”, skal du være opmærksom på, at der kan opstå store bevismæssige problemer, hvis der viser sig at være fejl ved arbejdet. Dels kan det være svært at bevise, hvem der er skyld i fejlen – om det er dig eller virksomheden. Derudover kan du få svært ved at bevise, at du har lidt et tab.

Vær desuden opmærksom på, at ”medbyg” er undtaget fra byggeskadeforsikringspligten, der gælder ved etablering af helt nye boliger. Det betyder, at det arbejde, du selv udfører i forbindelse med opførelsen af den nye bolig, ikke er dækket af forsikringen.

Særligt: Hvis du skal bygge ny bolig

Byggeskadeforsikring

Bliver din bolig bygget af en professionel bygherre, fx en totalentreprenør, skal totalentreprenøren sørge for, at der bliver tegnet en byggeskadeforsikring.

Med en obligatorisk byggeskadeforsikring i hånden er du bedre stillet, hvis der opstår væsentlige byggeskader på din bolig, efter du er flyttet ind. Det er nemlig forsikringsselskabet, der sørger for, at entreprenøren udbedrer dækningsberettigede byggeskader. Er entreprenøren gået konkurs, får du i stedet udbetalt erstatning fra forsikringsselskabet. Du slipper altså for at skulle diskutere med håndværkerne om, hvem der skal udbedre skaden. En byggeskadeforsikring gælder i 10 år.

Entrepriseforsikring:

Det kan være relevant for dig at tegne en entrepriseforsikring, når du går i gang med et større byggeprojekt, fx bygger nyt, bygger til eller bygger om.

Forsikringen dækker typisk fx skader på bygningen, der opstår i forbindelse med byggeriet.

Sidst opdateret 15.09.2022

KUNNE DU BRUGE SIDEN?