Aftaler med håndværkeren

Inden for byggebranchen findes en række standardaftalevilkår, du kan bruge, når du indgår en aftale med en håndværker. De bruges især ved større projekter.

Det er en fordel for begge parter, at I indgår en skriftlig aftale. Selvom en mundtlig aftale er bindende, er det meget svært senere at bevise, hvad der blev aftalt, og det kan nemt føre til misforståelser, og at resultatet måske ikke bliver, som du forventede.

Når det gælder mindre håndværkerarbejder, indgår mange en mundtlig aftale med håndværkeren. Den skriftlige betragtes ofte som mere besværlig, og du kan måske føle, at du virker nøjeregnende og mistroisk. Mange har samme holdning til de større og dyrere projekter – specielt hvis de kender håndværksmesteren og har tillid til ham.

Her må en risikovurdering afgøre, om du vælger en noget usikker, mundtlig aftale eller en klar, skriftlig. Jo dyrere og mere kompliceret projektet er, og jo flere krav du stiller til fx tid, pris, materialer og anvendelighed, desto bedre er du stillet med den skriftlige aftale. Det gælder både små og store opgaver.

Inden I indgår aftalen, skal du huske at oplyse håndværksmesteren om alle forhold, der kan tænkes at have betydning for arbejdet, fx at der tidligere har været en vandskade.

I den skriftlige aftale bør I præcisere, hvad arbejdet omfatter, og hvornår det forventes udført og afsluttet, samt prisen. I kan med fordel udfylde den standardkontrakt, der hører til AB-Forbruger.

AB-Forbruger - Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejde for forbrugere

AB-Forbruger er en standardaftale, som kan bruges, når en forbruger indgår en aftale med en håndværker om et byggeprojekt. AB-Forbruger gælder kun, hvis det er aftalt mellem dig og entreprenøren.

AB-Forbruger står for ”Almindelige Betingelser for byggearbejder for Forbrugere” og er blevet til i et samarbejde mellem Forbrugerrådet Tænk, Dansk Byggeri, Tekniq, SMVdanmark og Energistyrelsen.

At der er tale om almindelige betingelser, betyder, at AB-Forbruger er en frivillig aftale, et såkaldt ”agreed document”, som forbrugere og entreprenører kan bruge ved aftaler om byggearbejder. AB-Forbruger gælder altså kun for det konkrete byggearbejde, hvis det er aftalt mellem forbrugeren og entreprenøren.

AB-Forbruger indeholder spillereglerne for det byggearbejde, der skal udføres, og er en god hjælp for parterne igennem hele byggeprocessen. AB-Forbruger tager hånd om både forbrugerens og entreprenørens interesser.

AB-Forbruger kan sammen med en omfattende vejledning findes på boligejer.dk 

Forventningsafstemning med håndværkeren

For at undgå misforståelser mellem dig og håndværksmesteren er det vigtigt, at du gør dig helt klart, hvad det er, du ønsker, før du indhenter tilbud.

Du kan med fordel lave en meget grundig beskrivelse af opgaven, før du indhenter tilbud fra forskellige håndværksmestre. Jo mere detaljeret du kan beskrive opgaven ved fx at oplyse, hvilke fliser, armaturer, gulvbrædder og andet du ønsker, jo større chance er der for, at du i sidste ende får det bedste resultat. Find materialerne på nettet eller besøg byggeudstillinger, byggemarkeder og lignende.

Når du har fundet de fliser eller de armaturer, du ønsker, skriver du producentens navn og varenummer ind i opgavebeskrivelsen. Ved at gøre det på den måde sikrer du dig, at det er lige præcis de materialer, du ønsker, der indgår i tilbuddet. Du sikrer dig samtidig, at du kan sammenligne tilbud fra forskellige håndværksmestre, og at forskellen på tilbuddene ikke skyldes, at den ene håndværker vælger billigere materialer end den anden, som det senere viser sig, at du ikke bryder dig om.

Har du andre krav, fx til hvornår arbejdet skal være færdigt, skal du også skrive det i beskrivelsen.

Ved at afstemme forventningerne på forhånd er det nemmere at undgå misforståelser mellem dig og håndværksmesteren, som det senere kan være vanskeligt at få løst.

Benyt dig af håndværkerens erfaring

Du kan også vælge at bruge håndværkerens viden og erfaring og bede håndværkeren foreslå, hvordan du får den bedste løsning. Hvis du ikke på forhånd fastlægger opgaven meget præcist, kan håndværkeren få mulighed for at foreslå en løsning, du måske slet ikke selv havde tænkt over, fandtes eller troede mulig.

Forbrugeren som “arbejdsdreng”

Nogle forbrugere mener, at de kan spare tid og penge ved at deltage i arbejdet på en eller anden måde. Men hvis der senere opstår strid om fejl og mangler, tidsforbrug eller andet, kan det være svært at placere ansvaret.

Hvis du ønsker at deltage som “medbygger”, bør det derfor være med afgrænsede og klart definerede opgaver, så ansvaret for fejl og mangler let kan placeres. Vær opmærksom på, at ”medbyg” er undtaget fra byggeskadeforsikringspligten, der gælder ved etablering af helt nye boliger. Det betyder, at det arbejde, du selv udfører i forbindelse med opførelsen af den nye bolig, ikke er dækket af forsikringen.

CE-mærkning af byggematerialer

Sælgeren af byggevarerne er ansvarlig for, at de byggevarer, du køber, er lovlige. For de fleste byggevarer gælder det, at de skal være CE-mærkede. Du bør derfor som forbruger altid se om byggevarerne er CE-mærkede.

Læs mere om CE-mærkning her

I komplicerede sager er det en god idé at søge juridisk bistand, så du er sikker på, at aftalen, du indgår, er rimelig.

Ændringer i håndværkeropgaven

Undervejs i forløbet kan der opstå ændringer i den oprindelige opgave. De aftalte materialer kan måske ikke skaffes, eller du ombestemmer dig og ønsker en anden løsning.

Der kan også vise sig skjulte skader, som nødvendigvis må udbedres, eller arbejdet viser sig vanskeligere end forventet. Du kommer måske også i tanke om andre opgaver og småreparationer, mens håndværkeren er i gang med projektet.

Ved en hvilken som helst ændring af opgaven – uanset årsagen – bør du altid aftale med håndværksmesteren, hvad ændringen eller tillægsarbejdet betyder for det afgivne tilbud, både med hensyn til pris og tid.

Måske skal han udforme et helt nyt tilbud, og for tillægsarbejder bør I, som minimum, aftale en pris.

Du skal selv betale for de tillægsarbejder, du ønsker udført. Du skal også betale, hvis du foreslår ændringer, der gør arbejdet dyrere end aftalt. Hvis du annullerer dele af arbejdet, så det ikke gennemføres, kan håndværksmesteren kræve erstatning for sit økonomiske tab. Han kan dog ikke kræve erstatning for udgifter, han ikke har haft eller kunne have undgået, fx kørsel, der ikke er kørt, eller materialer, der ikke er indkøbt.

Kunne du bruge siden?