Skip navigation

Flytning - tilbud og klager

For at du kan få så pålideligt et tilbud på flytningen som muligt, er det meget vigtigt, at mængden af dit flyttegods bliver vurderet realistisk.

flytning

Det er især vigtigt i de tilfælde, hvor du selv skal lave opgørelsen fx på nettet. Du kan vælge at flytte enten med eller uden fast tilbud.

Flytning med fast tilbud

Flytter du efter fast tilbud, vil det sige, at flyttefirmaet har besigtiget boligen og fundet ud af, hvor omfattende bohavet er. Ved fast tilbud via nettet vurderer du selv omfanget af flyttegodset.

Flyttefirmaet afgiver et fast tilbud ud fra aftalen om:

  • hvor mange hjælpere du eventuelt selv stiller med
  • hvor meget du selv vil pakke m.m.

Det er en god idé at indhente tilbud i god tid før flytningen. Det kan give en besparelse, hvis flyttefirmaet kan planlægge en rute og samle mere gods op undervejs.

Som udgangspunkt er tilbuddet bindende for flyttefirmaet, medmindre forudsætningerne for tilbuddet ændrer sig. Det kan fx være:

  • at du har vurderet mængden af flyttegodset for lavt
  • at du ikke har pakket det ned som aftalt
  • at der ikke er skaffet hjælpere nok. Måske møder kun to hjælpere op, når du har lovet, at der ville være fem. I sådanne tilfælde kan flyttefirmaet ændre pristilbuddet. Det forudsætter dog, at de på flyttedagen straks gør opmærksom på, at tilbuddet ikke kan holde

Giver flyttefirmaet kun et prisoverslag, skal du være opmærksom på, at et overslag ikke er bindende, men kun en anslået cirkapris. I Forbrugerklagenævnet er der dog truffet afgørelser om, at overslaget normalt ikke må overskrides med mere end 10 %.

I bekendtgørelse om tjenesteyderes pligt til at give oplysninger til tjenestemodtagere er der regler om, at tjenesteydere, herunder flyttefirmaer, skal give prisoplysninger fx i form af en prisliste i deres forretningslokale eller på nettet, hvis man kan bestille en flytning på hjemmesiden.

Sørg altid for at få aftalerne med flyttefirmaet på skrift for at forebygge senere stridigheder. Er flyttefirmaet medlem af Dansk Møbeltransport Forening, så læs standardbetingelser på foreningens hjemmeside. Her kan du bl.a. få svar på, hvad flyttefirmaet er ansvarlig og erstatningspligtig for.

Bliver der strid om, hvorvidt prisen på flytningen er opgivet med eller uden moms, er det flyttefirmaet, der skal bevise, at priserne er oplyst uden moms.

Læs standardbetingelserne vedrørende flytning på Dansk Møbeltransport Forenings hjemmeside

Tilbud over nettet

På nettet kan du meget hurtigt få et mere eller mindre forpligtende tilbud på din flytning. Her udfylder du et skema med oplysninger om, hvor meget der skal flyttes, hvorhen, på hvilket tidspunkt og med hvor meget hjælp. Flyttefirmaet giver derefter et tilbud på opgaven.

Der er stor forskel på, hvor udspecificeret man skal udfylde på hjemmesiden. Jo mere detaljeret bohavet er beskrevet, desto større chance er der for, at du får et realistisk bud på flytningen.

Viser omfanget af flyttegodset sig at være meget anderledes, end du troede, da du indhentede tilbuddet, er det vigtigt, at du med det samme, når flytningen går i gang, gør flyttefirmaet opmærksom på, at der er mere – eller mindre - gods end oprindeligt aftalt. Ved en eventuel strid er det flyttemændene, der skal bevise, at forholdene er ændret. Det kan de fx gøre ud fra antallet af flyttekasser.

Flytning uden fast tilbud

Vælger du at flytte uden et fast tilbud – altså efter timebetaling - skal du være opmærksom på, om timebetalingen og kilometerbetalingen starter, fra flyttefirmaet tager hjemmefra og er tilbage igen på hjemmeadressen.

Hjælper du selv til ved flytningen, vil det ofte kunne svare sig at betale flyttefirmaet på timebasis. Flyttekasser kan lejes af flyttefirmaet. De leveres ofte gratis på flytteadressen i op til en måned før flytningen og hentes igen efter en i forvejen aftalt tid. Det koster en bod, hvis du afleverer kasserne for sent tilbage.

Når der ikke er aftalt en fast pris, skal man betale det forlangte beløb – medmindre prisen er helt urimelig. Det kan fx være at timetallet er sat alt for højt. Betalingen for flytningen skal ske kontant, når flytningen er overstået.

Opmagasinering af indboet

Det kan være nødvendigt at have indboet eller dele af det opmagasineret. Ved opmagasinering skal du være opmærksom på, hvordan lokalerne er indrettet, og hvor godt sikrede de er mod fx tyveri.

For at indboet ikke skal tage skade, skal det opbevares i opvarmede, rene og tørre lokaler, som både skal være forsikrede og tyverisikrede. I nogle firmaer pakkes indboet i store containere, der kan køres direkte på magasin uden at skulle pakkes om. Udlejeren af lokalerne er desuden ansvarlig for, at fx mus og rotter ikke kan komme ind og ødelægge bohavet.

Det er vigtigt at have styr på de opmagasinerede ting. Derfor skal kasserne registreres nøje af firmaet, der opmagasinerer tingene, og med numre på kasserne er det nemmere at finde indboet igen. Sørg for at få en kopi af listen med alle de registrerede genstande. Det gør det nemmere at få erstatning, hvis der skulle ske noget med bohavet under opmagasineringen.

Det er vigtigt at sikre sig, at bohavet er forsikret under opmagasineringen. Du skal huske at give besked til dit eget forsikringsselskab om opmagasineringen.

Sørg desuden for at have en skriftlig aftale med opmagasineringsfirmaet, hvoraf alle omkostninger fremgår, så du undgår, at der kommer ekstra omkostninger på. Vær også opmærksom på, at det koster ekstra at indlevere eller hente bohave i ”utide” under opmagasineringen.

Lejer man et depotrum til indboet, er det erhvervslejelovens (www.retsinformation.dk) regler, der gælder. Det er vigtigt at sikre sig, at det opbevarede gods er forsikret og sætte sig grundigt ind i lejebetingelserne for depotrummet. Sørg for at få betingelserne på skrift.

Tjek flyttefirmaet

  • Tjek, hvem der står bag firmaet. Nogle flyttefirmaer lukker ned og dukker kort efter op igen med et nyt navn. Det kan fx skyldes, at firmaet har fået mange klager. Nogle flyttefolk har en stribe lukkede firmaer bag sig.
  • Tjek CVR-registret. Det er gratis, og du kan se, hvem der er direktør i firmaet.
  • Brug en søgemaskine på nettet, fx Google. Søg på både firmaet og personen bag firmaet. Utilfredse forbrugere vil ofte del deres dårlige erfaringer med andre.
  • Brug Firmatjek. Firmatjek er Nævnenes Hus’ liste med virksomheder, der ikke efterlever Forbrugerklagenævnets afgørelser.
  • Brug andres erfaringer. De fleste af os flytter ikke så tit, så spørg dig omkring blandt venner, kolleger og familie, der er flyttet for nylig. Måske kan de anbefale eller fraråde bestemte firmaer.

Flytteforsikring

Undersøg forsikringsforholdene omkring din flytning, før du flytter. Ikke alle flyttefirmaer er forsikrede, og en del af flyttegodset er du selv ansvarlig for.

Flyttefirmaets forsikring skal dække eventuelle skader, som flyttemændene forvolder under flytningen. Spørg til firmaets forsikringsforhold, da nogle firmaer ikke er forsikrede, selvom det står i kontrakten.

Indbo, som du selv pakker ned, er ikke dækket af flyttefirmaets forsikring, men af din egen indboforsikring. Det er også din egen forsikring, der skal dække ved hændelige begivenheder som fx brand eller tyveri. Flytter du selv, skal du tegne en speciel transportforsikring, for at skader opstået under flytningen bliver dækket.

Du skal skriftligt gøre flyttefirmaet opmærksom på særligt kostbart indbo. Det kan være klogt at tegne en speciel risikoforsikring ved flytning af kostbart indbo.

De fleste flyttefirmaer har en max. grænse for, hvad de erstatter. I de fleste tilfælde er det højst 50.000 kr. pr. colli eller indholdet af en flyttekasse og max. 1 million kr. for hele flytningen.

Når du flytter selv, og eventuelt lejer en bil til formålet, skal du være ekstra opmærksom på forsikringsforholdene ved bilen. Fx skal du sikre dig, at den lejede bil er kaskoforsikret, hvor stor selvrisikoen er, og om der eventuelt er assistance ved uheld.

Klager over flytningen

Klag hurtigst muligt til flyttefirmaet, hvis der opstår skader på bohavet under flytningen. Ellers kan det være svært at bevise, at skaden er sket under flytningen.

Klag skriftligt, fx per mail, så du kan bevise, at du har klaget.

Drejer det sig om beskadigelse af fx et møbel, skal flyttefirmaet give økonomisk erstatning. Man skal altså ikke finde sig i, at en uprofessionel som fx flyttemanden selv forsøger at udbedre skaden på møblet.

Forsinkelse ved flytningen udløser normalt ikke erstatning, medmindre du lider et tab. Det kan fx være, hvis det bliver nødvendigt at opmagasinere flyttegodset.

Er der flere flyttefirmaer involveret i flytningen, er det firmaet, du har indgået aftalen med, du skal rejse kravet over for.

Er du utilfreds med prisen på flytningen, flytningens udførelse, opmagasineringen, beskadiget bohave og lignende, og kan du ikke komme igennem med dine krav over for flyttefirmaet, kan du klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager. Det er vigtigt, at du reagerer med det samme, når du har opdaget eventuelle mangler ved flytningen eller opmagasineringen.

Er flyttefirmaet medlem af Dansk Møbeltransport Forening (DMF), kan du kontakte foreningen på deres hjemmeside www.flytning-dmf.dk.

Er der problemer med din egen forsikring i forbindelse med flytningen, er det Ankenævnet for Forsikring, du skal kontakte på www.ankeforsikring.dk.

Skal du flytte over landegrænser?

Skal du flytte, er det en god idé at lave en pakkeliste, hvori alle elementerne i flyttegodset står nedskrevet. Få fragtfirmaet til at skrive under på pakkelisten.

Har du en pakkeliste, er det nemmere for dig at dokumentere, hvis noget efterfølgende mangler. Det kan også være en god idé at tage billeder af det gods, der skal fragtes.

Skal du flytte fra et land uden for EU og til Danmark, skal du ikke betale told af dine personlige ejendele. Du skal dog opfylde en række betingelser for at blive fri for at betale told. For eksempel skal du have boet uden for EU i mindst 12 sammenhængende måneder.

Du kan læse mere om reglerne for flyttegods på skat.dk.

Sidst opdateret 31.05.2022

KUNNE DU BRUGE SIDEN?