Skip navigation

Bilen skal repareres – pris og betaling

Skal din bil repareres? Så indgå en klar - gerne skriftlig - aftale med autoværkstedet om omfanget af reparationen, og hvad det koster at få bilen repareret.

I nogle tilfælde ved du ret præcist, hvad der skal laves ved bilen, fx olieskift, dækskift, serviceeftersyn eller en bestemt del, der skal repareres. Her kan du skriftligt specificere, hvad der skal gøres, og bede autoværkstedet om en pris.

I andre tilfælde ved du måske ikke, hvad der er galt med bilen. Her må du bede autoværkstedet om at undersøge bilen og komme med et tilbud. Det vil ofte betyde, at autoværkstedet må skille en eller flere komponenter ad, før de kan komme med en pris. Du kan også på forhånd sende bilen til en specialtest hos FDM, som er en interesseorganisation for bilejere, eller en anden prøvestation. Her vil man søge at afdække problemet, så du kan få et tilbud eller et overslag fra værkstedet.

Er der tale om en større reparation af bilen, kan det være en fordel at indhente tilbud fra flere autoværksteder, da der kan være forskel på timeløn og prissystemer.

Aftale om prisen på autoreparationen

Når du har afleveret din bil på autoværkstedet, er det vigtigt, at det fremgår meget klart af aftalen, at bilen ikke må repareres, før du har accepteret prisen. Det er dig, som skal bevise, at du har indgået sådan en aftale med autoværkstedet.

Ønsker du alligevel ikke at få bilen repareret, må autoværkstedet som udgangspunkt kun kræve betaling for at afgive tilbud, hvis det er aftalt på forhånd. Du kan dog komme til at betale for tilbuddet, selvom det ikke er aftalt, fx hvis det er klart for dig, at det vil kræve et større arbejde fra autoværkstedets side at finde en fejl. Det er autoværkstedet, der skal bevise, at det var aftalt eller var klart for dig, at der skulle betales for undersøgelsen.

Fast tilbud, prisoverslag eller maksimumpris?

Når du skal indgå en aftale med autoværkstedet, kan du enten få:

  • et fast tilbud på reparationen
  • et prisoverslag
  • en maksimumpris

Du kan aftale med autoværkstedet, at det skal kontakte dig, hvis overslaget eller maksimumprisen overskrides.

Er der ikke aftalt en pris eller en maksimumpris, må du betale det beløb, autoværkstedet forlanger, medmindre du kan dokumentere, at beløbet er urimeligt i forhold til, hvad arbejdet normalt vil koste.

Mange autoværksteder tilbyder, at man kan bestille tid til reparation via nettet. Her kan du præcisere, hvad du ønsker repareret, og efterfølgende lave en prisaftale med autoværkstedet.

Betaler du forud, så få en skriftlig specifikation af, hvad du præcis har betalt for.

Gode råd – når du indgår aftalen

  • Få altid aftalen på skrift, fx via mail. Hvis der senere opstår uenighed med autoværkstedet, er det vigtigt, at du kan dokumentere, hvad der er aftalt. Gem derfor også kopi af de arbejdssedler, autoværkstedet har pligt til at føre, udskiftede dele og mails
  • Sker der senere ændringer i den aftalte pris, overslag eller maksimumpris, bør du også bekræfte den nye prisaftale på skrift. Hvis du har en skriftlig aftale med en fast pris eller maksimumspris, er det autoværkstedet, der skal bevise, at det har aftalt med dig at hæve prisen
  • Vær opmærksom på, at prisen til en forbruger altid skal være inklusive moms og andre afgifter

FDM har udarbejdet en reparationsaftale, som findes på fdm.dk.

Oplysning om priser

Autoværkstedet har pligt til at skilte med deres priser.

Betaling og afhentning af bilen

Din aftale med autoværkstedet behøver ikke alene at fastsætte arbejdets omfang og pris. Den kan også fastsætte tidspunkt for betaling, afhentning af bilen, og hvad der skal ske med de udskiftede dele.

Det kan være en god idé at bede autoværkstedet om at gemme de udskiftede dele. Hvis der senere opstår en strid om, hvorvidt en udskiftning var nødvendig, kan de gamle dele få afgørende betydning. Du kan ikke forvente, at autoværkstedet gemmer dem i længere tid. Det kan derfor være nødvendigt, at du tager de udskiftede dele med hjem, hvis de kan have betydning i en eventuel klagesag.

Uenighed om betaling og regning

Hvis der opstår problemer med betalingen, er det reguleret i en række love og i praksis fra domstolene, hvordan problemerne håndteres. Det kan fx være, at du ikke kan eller vil betale, betaler for sent, eller at I er uenige om prisen eller arbejdets omfang.

Er der repareret mere på bilen end aftalt?

Det er som udgangspunkt dig som forbruger, der skal bevise, at autoværkstedet har foretaget reparationer ud over det aftalte. Er der foretaget en reparation, der er uforholdsmæssigt dyr i forhold til bilens værdi, må det dog antages, at bevisbyrden vender, og at det således er autoværkstedet, der skal bevise, at reparationen er sket med dit samtykke. Det vil dog være en konkret vurdering ud fra sagens omstændigheder.

Betaling under protest

Vil du ikke betale, fordi du er uenig i prisen, vil autoværkstedet måske tilbageholde bilen. Hvis du ønsker bilen udleveret, må du betale ”under protest,” hvor du tager et skriftligt forbehold.

Det kan fx ske ved, at du noterer på fakturaen - både autoværkstedets kopi og din egen - at du er uenig i prisen og agter at gå videre med sagen til en advokat eller ankenævn. Protesterer du kun mundtligt, kan det senere blive svært at dokumentere, at der er betalt under protest.

Du kan også vælge at betale under protest, selvom du har fået bilen udleveret. Det kan skåne dig for rykkergebyrer, rentetilskrivning, inkassosalær og andre udgifter, som kan løbe på, hvis du bare undlader at betale.

Når du betaler under protest under disse forhold, kan du betale regningen og samtidig sende autoværkstedet en mail, hvor du skriver, at regningen er betalt under protest, og at du vil gå videre med sagen hos en advokat eller ankenævn.

Du kan betale det fulde beløb, autoværkstedet forlanger, og efterfølgende kræve noget retur. Eller du kan nøjes med at betale det beløb, du selv mener, at autoværkstedet har krav på. Viser det sig senere, at du har betalt for lidt, kan autoværkstedet kræve renter af restbeløbet, og der kan løbe andre omkostninger på.

Må autoværkstedet tilbageholde din bil?

Autoværkstedet kan tilbageholde din bil, indtil du har betalt, hvis du ikke ønsker eller er i stand til at betale. Autoværkstedet må kun tilbageholde din bil, hvis den ikke har forladt værkstedet.

Hvis du har fået bilen udleveret, men ikke efterfølgende betaler, kan autoværkstedet ikke hente bilen for at tilbageholde den. Autoværkstedet må heller ikke tilbageholde bilen, fordi du stadig skylder for en tidligere reparation. Hvis det har accepteret at tage bilen ind, selvom du skylder penge, skal det også udlevere bilen, når du betaler for den nye reparation.

Sidst opdateret 27.03.2020

KUNNE DU BRUGE SIDEN?