Aktiv forbruger

Vær aktiv – forhandl om prisen eller skift leverandør

 

For de fleste vil der være gevinst at hente ved at skifte leverandør eller at forhandle om prisen. Men kun få af os gør det. Du kan her hente inspiration til, hvordan du selv opnår det bedste produkt til prisen.

 

Tjek jævnligt dine aftaler med forsikringsselskabet eller banken, og undersøg prisen hos flere tandlæger, før du sætter dig i stolen.

 

Nogle markeder er nemmere at have med at gøre end andre. Men selv på de komplicerede markeder kræver det kun en mindre indsats at tjekke, om man har den bedste aftale.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bad i 2015 Megafon udføre en undersøgelse, hvor 5.000 danskere er blevet spurgt til, hvor ofte de skifter leverandør på 13 markeder.