Skip navigation

Fitness - binding og opsigelse

Tjek, om der er et bestemt opsigelsesvarsel eller andre betingelser, du skal overholde, før du kan opsige dit abonnement på fitness. Læs mere om opsigelse og binding.Fitness

Dit fitnessabonnement er en løbende aftale og kan opsiges efter 5 måneder med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Du vil altså være bundet af aftalen i maksimalt 6-7 måneder afhængig af, hvornår på måneden aftalen er indgået.

Nogle fitnesscentre tilbyder dog abonnementer uden binding. Du vil typisk kunne opsige et abonnement uden binding med en måneds varsel til udgangen af en kalendermåned.

Det vil som udgangspunkt være det, der står i aftalevilkårene, der gælder.

Ændringer i dit fitnessabonnement

Fitnesscentret kan tage forbehold for, at det kan ændre dit abonnement. Det skal stå klart og tydeligt i aftalevilkårene, og du skal varsles om ændringerne i rimelig tid, før de træder i kraft.

Er der tale om væsentlige ændringer, skal du kunne komme ud af aftalen, før ændringerne får betydning for dig. Det gælder fx, hvis prisen på dit abonnement stiger væsentligt, eller hvis fitnesscentret ændrer sine faciliteter, så der er færre maskiner eller færre hold.

Fitnesscentret skal varsle individuelt om væsentlige ændringer i abonnementet. Det er altså ikke nok, at der fx bliver sat et opslag op i fitnesscentret eller indrykket en annonce i avisen.

Nogle ændringer kan være så væsentlige, at der i realiteten må indgås en helt ny aftale mellem dig og fitnesscentret. Er ændringen klart til din fordel – bliver prisen fx sat ned – kan fitnesscentret gennemføre ændringen uden at varsle dig.

Løfte om faste priser på abonnementet

Har fitnesscentret lovet, at den pris, du betaler for dit abonnement, gælder i en bestemt periode, vil centret normalt ikke kunne hæve prisen - heller ikke selvom du får mulighed for at opsige dit abonnement. 

Fitnesscentret vil normalt heller ikke kunne hæve prisen på abonnementet i en periode, hvor du er bundet af en uopsigelighedsklausul.

Aftaler gælder ikke evigt

Selvom fitnesscentret ikke kan ændre eller opsige aftalen, er centret imidlertid ikke bundet af aftalen i evig tid. Du må derfor forvente - afhængig af de konkrete forhold - at fitnesscentret kan have lov til - med et varsel der er rimeligt for dig - at ændre i vilkårene eller at opsige aftalen.

Opsigelse af dit abonnement på fitness

Når du tegner et abonnement på fitness, er det en god idé at undersøge, hvordan du opsiger det. Tjek, om der er et bestemt opsigelsesvarsel eller andre betingelser, du skal overholde, før du kan opsige abonnementet.

Fitnesscentret må ikke stille formkrav til, hvordan du skal opsige dit abonnement, men det kan anbefale en måde i sine vilkår. Hvis du har tegnet abonnementet via nettet eller din mobiltelefon, har du dog ret til at opsige det samme sted. Hvis du opsiger et abonnement på samme måde og sted, som du indgik det, er din opsigelse gyldig også selvom centret i sine vilkår og betingelser har skrevet, at opsigelse skal ske på en anden måde.

Det er forbrugeraftaleloven, der giver forbrugerne ret til at opsige en aftale om løbende levering af varer eller tjenesteydelser - fx abonnementer - på samme medie eller tekniske platform, som den, aftalen blev indgået på. Det betyder, at sælgeren skal sikre, at det er lige så nemt for forbrugeren at opsige en aftale, som det er at indgå den.

Du skal være opmærksom på, at det er dig, der skal bevise, at du har opsagt aftalen, hvis der senere opstår strid om det. Derfor er det en god idé at opsige aftalen på skrift.

I yderste konsekvens skal du ikke alene bevise, at du har opsagt aftalen. Du skal også bevise, at opsigelsen er nået frem til fitnesscentret. Den mest sikre metode vil derfor være at sende et anbefalet brev. I praksis vil det normalt ikke være nødvendigt straks at bruge penge på et anbefalet brev. Hvis du fx opsiger per mail og får svar tilbage fra fitnesscentret, er alt i orden.

Det er kun, hvis fitnesscentret ikke reagerer på din opsigelse, eller hvis sagen er meget vigtig for dig, at det sikreste er at sende et anbefalet brev.

Opsigelse: Må fitnesscentret opkræve et gebyr?

Fitnesscentret må som udgangspunkt ikke opkræve et gebyr, for at du kan opsige dit abonnement, hvis det sker efter 6 måneder.

Opfylder fitnesscentret ikke aftalen

Opfylder fitnesscentret ikke sin del af aftalen, sætter det fx prisen på abonnementet op uden varsel, kan du, afhængig af omstændighederne, komme ud af aftalen, uanset hvad der er aftalt af bindingstider og opsigelsesvarsler.

Tilbagebetaling ved udmeldelse af fitnesscentret

Har du betalt for en periode, der ligger efter, at du rettidigt har opsagt dit abonnement, skal fitnesscentret straks betale pengene tilbage for denne periode.

Problemer med fitnessabonnementet

Opstår der problemer omkring dit abonnement, er det som udgangspunkt fitnesscentret, der skal bevise, at du har tegnet abonnementet. Til gengæld skal du bevise, at du har meldt dig ud.

Er du utilfreds med dit abonnement, skal du endvidere kunne bevise, at du har klaget til fitnesscentret.

Du bør derfor altid sikre dig, at du har skriftlig dokumentation for, at du har sendt din opsigelse eller din klage.

Er oplysningerne i fitnesscentrets annonce eller aftalen uklare, og er der opstået uenighed mellem dig og fitnesscentret, vil annoncen/aftalen normalt blive fortolket, så den er mest fordelagtig for dig.

Klager over fitnessabonnementet

Opdager du, at fitnesscentret fx fortsætter med at hæve penge, selvom du har opsagt abonnementet, så kontakt straks fitnesscentret, og påpeg, at du har opsagt abonnementet.

Klag skriftligt, fx per mail, og gem en kopi af din klage som dokumentation.

Kan du ikke få løst problemerne ved at henvende dig til fitnesscentret, kan du klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager, hvis abonnementet har kostet mere end 1.110 kroner.

Sidst opdateret 31.05.2022

KUNNE DU BRUGE SIDEN?