Skip navigation

Foreninger og udlejere må ikke binde beboerne til tv-signal

Din ejerforening, andelsboligforening, grundejerforening eller udlejer kan ikke forlange, at du betaler til og modtager en tv-pakke fra den fælles tv-forsyning.

Relevant lovgivning:
Bekendtgørelse om fritagelse for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning i fællesantenneanlæg

 

frit tv

Det betyder, at du selv kan vælge den tv-leverandør, du ønsker. Du skal dog være opmærksom på, at foreningen eller udlejeren stadig kan vælge, hvilken leverandør der skal levere tv i fællesantenneanlægget.

Ønsker du en anden tv-leverandør, kan du i langt de fleste tilfælde ikke bruge foreningens kabler. Du skal derfor selv sørge for modtageudstyr, fx en parabol, stueantenne eller bredbånd.

Regler gælder ikke for bredbånd

Mange foreninger og udlejere leverer bredbånd til beboerne. Reglerne om frit valg af tv-leverandør gælder ikke for bredbånd, men det må ikke være et krav for at modtage bredbånd, at du også modtager en tv-pakke.

Hvad står der i kontrakten/vedtægterne?

Selvom det skulle fremgå af din lejekontrakt eller foreningens vedtægter, at beboerne skal være tilsluttet den fælles tv-forsyning, gælder det ikke.

Sådan framelder du dig den fælles tv-forsyning

Du kan opsige din aftale om fælles tv-forsyning med en måneds varsel til udgangen af en måned.

For at framelde dig fælles tv-forsyning skal du sende en skriftlig opsigelse, fx brev/mail, til din udlejer eller foreningens bestyrelse.

Foreningen/udlejer må ikke opkræve et gebyr for udmeldelse.

Betaling til drift og vedligeholdelse af fælles tv-forsyning

Vil foreningen/udlejeren fortsat give mulighed for fælles tv-forsyning, kan den opkræve betaling til drift og vedligeholdelse af selve anlægget hos alle beboere i ejendommen.

Det betyder, at du kan komme til at betale et mindre beløb til den fælles tv-forsyning – også selvom du ikke selv modtager tv fra det fælles anlæg.

Foreninger bestemmer selv, om alle skal betale til driften, eller om det kun er de husstande, der er tilmeldt den fælles tv-modtagelse.

Din forening eller udlejer har i mange tilfælde lov til at opkræve en løbende betaling til at dække følgende omkostninger:

 • faste omkostninger til driften af anlægget
 • omkostninger til investeringer i et nyt anlæg eller forbedringer af eksisterende anlæg
 • rimelige omkostninger til foreningens/udlejers administration af til- og frameldinger
 • foreningens udgifter til plombering af sløjfeanlæg

Du kan bede din forening eller udlejer om at udlevere en specificeret opgørelse over de omkostninger, foreningen eller udlejer pålægger dig, hvis du framelder dig den fælles tv-forsyning. 

Klager over fælles tv-forsyning

Hvis du bliver opkrævet et gebyr for din opsigelse, eller du fortsat bliver opkrævet betaling for tv, efter du har bedt om fritagelse, kan du klage til foreningen, udlejeren eller det firma, der administrerer aftalen.

Hvis det ikke hjælper, kan du gå videre med din klage:

 • Lejer i privat lejebolig:

Du kan klage til huslejenævnet, hvis du ikke kan blive fritaget for at betale til den fælles tv-forsyning.

 • Lejer i almen lejebolig

Du kan klage til beboerklagenævnet, hvis du ikke kan blive fritaget for at betale til den fælles tv-forsyning.

 • Andelsbolig eller ejerbolig

Du kan klage til Slots- og Kulturstyrelsen, hvis du ikke kan blive fritaget for at betale til den fælles tv-forsyning.

Når du vil klage, skal du indsende de relevante oplysninger til klageinstansen. Klager til Slots- og Kulturstyrelsen skal vedlægges:

 • Oplysning om hvilken type bolig du bor i (privat udlejningsbolig, almen udlejningsbolig, andelsbolig, ejerlejlighed eller anden ejerbolig)
 • Kopi af din anmodning til foreningen/udlejer om fritagelse for tilslutning til og betaling for den fælles tv-forsyning 
 • Eventuel kopi af foreningens/udlejers afslag på din anmodning eller dokumentation for, at du efter udløb af opsigelsesperioden opkræves betaling for fælles tv-forsyning (ud over faste omkostninger)
 • En specificeret opgørelse over omkostninger, du betaler (du kan få opgørelsen hos din forening/udlejer)
 • Eventuel dokumentation for, at du af andre årsager ikke kan blive frameldt den fælles tv-forsyning.

På Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside kan du finde svar på en lang række spørgsmål om reglerne. 

Sidst opdateret 12.11.2021 

KUNNE DU BRUGE SIDEN?