Skip navigation

Foreninger og udlejere må ikke binde beboerne til tv-signal

Din ejerforening, andelsboligforening, grundejerforening eller udlejer kan ikke forlange, at du betaler til og modtager en tv-pakke fra den fælles tv-forsyning.

Relevant lovgivning:
Bekendtgørelse om fritagelse for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning i fællesantenneanlæg

 

frit tv

Det betyder, at du selv kan vælge den tv-leverandør, du ønsker. Du skal dog være opmærksom på, at foreningen eller udlejeren stadig kan vælge, hvilken leverandør der skal levere tv i fællesantenneanlægget.

Ønsker du en anden tv-leverandør, kan du i langt de fleste tilfælde ikke bruge foreningens kabler. Du skal derfor selv sørge for modtageudstyr, fx en parabol, stueantenne eller bredbånd.

På Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside kan du finde svar på en lang række spørgsmål om reglerne.

Regler gælder ikke for bredbånd

Mange foreninger og udlejere leverer bredbånd til beboerne. Reglerne om frit valg af tv-leverandør gælder ikke for bredbånd, men det må ikke være et krav for at modtage bredbånd, at du også modtager en tv-pakke.

Hvad står der i kontrakten/vedtægterne?

Selvom det skulle fremgå af din lejekontrakt eller foreningens vedtægter, at beboerne skal være tilsluttet den fælles tv-forsyning, gælder det ikke.

Overgangsordninger – hvad er det?

Reglerne for frit tv-valg trådte i kraft den 1. juli 2016, men i mange tilfælde får de først effekt senere. Det skyldes, at mange foreninger og udlejere har indgået længerevarende aftale med en tv-leverandør, der ikke umiddelbart kan opsiges.

Læs mere om, hvordan du opsiger den fælles tv-aftale

Gamle anlæg (sløjfeanlæg)

For nogle anlægstyper – såkaldte sløjfeanlæg – trådte reglerne i kraft den 1. januar 2018.

Betaling til drift og vedligeholdelse af fælles tv-forsyning

Vil foreningen/udlejeren fortsat give mulighed for fælles tv-forsyning, kan den opkræve betaling til drift og vedligeholdelse af selve anlægget hos alle beboere i ejendommen.

Det betyder, at du kan komme til at betale et mindre beløb til den fælles tv-forsyning – også selvom du ikke selv modtager tv fra det fælles anlæg.

Foreninger bestemmer selv, om alle skal betale til driften, eller om det kun er de husstande, der er tilmeldt den fælles tv-modtagelse.

Din forening eller udlejer har i mange tilfælde lov til at opkræve en løbende betaling til at dække følgende omkostninger:

  • faste omkostninger til driften af anlægget
  • omkostninger til investeringer i et nyt anlæg eller forbedringer af eksisterende anlæg
  • rimelige omkostninger til foreningens/udlejers administration af til- og frameldinger
  • foreningens udgifter til plombering af sløjfeanlæg

Du kan bede din forening eller udlejer om at udlevere en specificeret opgørelse over de omkostninger, foreningen eller udlejer pålægger dig, hvis du framelder dig den fælles tv-forsyning. 

Læs mere om, hvilke omkostninger din forening eller udlejer kan opkræve i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udvidede FAQ

Sidst opdateret 03.05.2021 

KUNNE DU BRUGE SIDEN?