Fælles tv-forsyning

Mange boligforeninger, andelsboligforeninger, almennyttige boliger, udlejningsejendomme, ejerforeninger, grundejerforeninger mv. har gennem årene etableret fælles antenneanlæg, og der har i mange tilfælde været tilslutningspligt for husstandene.

Men det er slut nu. Fra den 1. juli 2016 sikrer en ny lov, at alle husstande skal være frit stillet til at vælge en anden tv-leverandør, end den der tilbydes gennem den fælles tv-forsyning.

For at undgå, at foreninger og udlejere lider økonomiske tab, indeholder loven nogle overgangsordninger afhængig af, hvilken aftale foreningen eller udlejeren har med tv-leverandøren.

Du kan her læse om de nye regler for opsigelse og få tips til at finde din egen tv-leverandør.

Du kan også se, hvad der fremover gælder for betaling for drift og vedligeholdelse af anlæggene.

På kfst.dk finder du en udvidet FAQ