Skip navigation

Quiz: Klagemuligheder

Sidst opdateret:

Hvor meget koster det i klagegebyr at få din sag indbragt for Forbrugerklagenævnet? Og hvor meget skal varen eller tjenesteydelsen minimum have kostet?

Vi er blevet gjort opmærksomme på, at quizzerne på forbrug.dk ikke altid vises. Hvis en quiz ikke vises, kan det skyldes, at du ikke har accepteret cookies på forbrug.dk. Det kan også skyldes browseren. Vi arbejder på at få løst problemet.

Relevant lovgivning:
Forbrugerklageloven
Læs mere om: Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet

KUNNE DU BRUGE SIDEN?