Skip navigation

Quiz: Klagemuligheder

Sidst opdateret:

Hvor meget koster det i klagegebyr at få din sag indbragt for Forbrugerklagenævnet? Og hvor meget skal varen eller tjenesteydelsen minimum have kostet?

Relevant lovgivning:
Forbrugerklageloven
Læs mere om: Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet

Kunne du bruge siden?