Skip navigation

Stormrådet: Mulighed for erstatning til oversvømmelsesramte

24. februar 2020

Der er oversvømmelser flere steder i Danmark, men hvorvidt den enkelte boligejer har ret til erstatning, afhænger af forholdene på lige netop den grund, hvor boligen ligger. Oversvømmelsesordningen, som Stormrådet administrerer, kan i nogle tilfælde dække skaderne.

Har du oplevet skader som følge af de seneste ugers våde vejr, der mange steder i Danmark har givet oversvømmelse fra vandløb og søer? Så kan der måske være hjælp at hente i oversvømmelsesordningen, som dækker ved ekstreme oversvømmelser – også kaldet 20 års hændelser.

”Hvorvidt den enkelte boligejer har krav på erstatning efter oversvømmelsesordningen, vil bero på en konkret vurdering fra sag til sag. I modsætning til stormflod, hvor Stormrådet erklærer et helt område for stormflodsramt, bliver afgørelser om oversvømmelse fra søer og vandløb bedømt ud fra den enkelte anmeldelse,” siger sekretariatschef i Stormrådet, Mogens Hansen.

Stormrådet modtager kun anmeldelser fra boligejere om oversvømmelser, efter de har fået afslag fra deres forsikringsselskab. Typisk dækker forsikringen ikke skader efter oversvømmelse fra vandløb og søer.

Hvis forsikringsselskabet har afvist at dække skaderne, kan boligejeren anmelde skaden til Stormrådet via Stormbasen, der findes på Stormrådets hjemmeside. Herefter vil Stormrådet træffe afgørelse, om skaden er omfattet af oversvømmelsesordningen efter udtalelse fra Miljøstyrelsen. Det er herefter forsikringsselskabet, der behandler skadessagen med henblik på at opgøre og udbetale en eventuel erstatning.

Stormrådet er et uafhængigt råd, der blandt andet afgør, om der har været stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer. Stormrådet fører også tilsyn med og behandler klager over forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager og sager om oversvømmelse fra vandløb og søer.

Hvornår dækker oversvømmelsesordningen?

Oversvømmelsesordningen dækker ved oversvømmelser fra vandløb og søer som følge af ekstremt høj vandstand, der forventes statistisk at ville indtræffe sjældnere end hvert 20 år.

Sådan anmelder du en skade:

  • Kontakt i første omgang dit forsikringsselskab, som kan fortælle, om du er dækket af din egen forsikring
  • Er skaden ikke dækket af din forsikring, kan du anmelde den til Stormbasen
  • Gå ind på Stormrådets hjemmeside, og følg anvisningerne der.
  • Når du anmelder skaderne, er det vigtigt, at du beskriver hver enkelt skade

Læs mere om, hvordan du anmelder en skade

Pressekontakt:

Kontakt Stormrådets pressesekretariat: 41 71 50 98

KUNNE DU BRUGE SIDEN?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og få gode råd og ny viden inden for forbrugerområdet