Skip navigation

Indsats mod ulovlige gebyrer på betalinger

23. september 2020

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har inviteret relevante aktører til et møde i oktober om udfordringerne med, at en del forretninger ulovligt har opkrævet gebyrer, når der betales med mobile løsninger som for eksempel Apple Pay og Google Pay. Styrelsen har truffet afgørelse i mere end 20 sager herom.

Siden 2018 har det været forbudt at opkræve gebyrer for betalinger med de mest almindelige private kort udstedt i EU. Derimod må forretninger gerne opkræve gebyrer, hvis der betales med firmakort eller kort udstedt uden for EU.

Nogle af de forbrugere, der knytter deres dansk udstedte betalingskort til løsninger som for eksempel Apple Pay og Google Pay, kan opleve problemer med ulovlige gebyrer for deres betalinger.

Udfordringen kan blandt andet være opstået, fordi nogle forretningers betalingsterminaler i nogle tilfælde registrerer betalinger med mobile løsninger forkert. Betalingerne registreres som betalinger med kort udstedt uden for EU, selvom den mobile løsning har tilknyttet et kort udstedt i EU. Dermed vil forretningen opkræve et gebyr, som ikke er lovligt.

Hvis en forretning vælger at opkræve gebyrer af sine kunder, så er det imidlertid forretningens ansvar at sikre, at gebyrerne opkræves korrekt. Det følger af betalingsloven.

Styrelsen erfarer, at de ulovlige gebyropkrævninger kan skyldes problemer med forretningernes betalingsterminaler. Der er eksempler på, at forretningerne ikke er opmærksomme på at opdatere deres terminaler. En anden årsag kan muligvis være, at de internationale kortselskaber sender de nødvendige oplysninger for sent til kortindløserne, at kortindløserne ikke rettidigt videreformidler oplysningerne fra kortselskaberne til forretningerne, eller forhold relateret til blandt andet bankernes rolle som udstedere af kort. Endelig kan det ikke udelukkes, at leverandørerne af de mobile løsninger kan spille en rolle i forhold til, hvordan problemerne opstår og kan løses.

Forretningerne kan eventuelt som en midlertidig løsning vælge slet ikke at opkræve gebyrer for kort udstedt uden for EU, hvilket de kan sikre ved at kontakte deres indløser. For mange forretninger vil gebyrerne for disse kort i forvejen spille en lille rolle.

På baggrund af de mange sager, og efter ønske fra erhvervsminister Simon Kollerup, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen netop inviteret centrale aktører til et møde i oktober om opkrævning af gebyrer ved brug af mobile betalingsløsninger. Formålet med mødet er at identificere eventuelle tekniske udfordringer samt drøfte, hvordan aktørerne kan bidrage til, at udfordringerne kan løses.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører tilsyn med betalingslovens gebyrbestemmelser. Styrelsen modtager løbende klager fra forbrugere, der er blevet opkrævet gebyr af forretningerne. Der følges op på samtlige klager over for forretningerne.

I 2019 og den forgange del af 2020 har styrelsen udstedt påbud til 39 forretninger om at stoppe med at opkræve ulovlige gebyrer. Omkring halvdelen af de påbud vedrører betalinger med Apple Pay eller Google Pay.

Ud over at behandle de konkrete sager vejleder styrelsen om gebyrbestemmelserne. Blandt andet har styrelsen udgivet ”Vejledning om forretningers opkrævning af gebyrer” og på hjemmesiden kfst.dk findes ”Ofte stillede spørgsmål om opkrævning af gebyrer.” Desuden har styrelsen udarbejdet forbrugerinformation om gebyrer på betalingskort på blandt andet den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk.

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Læs Vejledning om forretningers opkrævning af gebyrersamt ”ofte stillede spørgsmål om opkrævning af gebyrer”

Læs forbrugerinformation om gebyrer ved betalingskort og mobile løsninger

KUNNE DU BRUGE SIDEN?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og få gode råd og ny viden inden for forbrugerområdet