Skip navigation

Forbruger får penge for udløbet gavekort retur

04. september 2020

Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme har afgjort, at en forbruger kan få sine penge for et udløbet gavekort til et kroophold tilbage, fordi virksomheden ikke kunne bevise, at den havde oplyst forbrugeren om den begrænsede gyldighedsperiode.

Når du køber et gavekort, skal du have at vide, hvis der gælder særlige vilkår for brugen af det, for eksempel hvis gavekortet har en kortere gyldighed end de tre år, som er normalt for gavekort.

Det viser en afgørelse fra Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme. Her var forbrugeren ved købet ikke blevet oplyst om, at det gavekort, han havde købt til et kroophold, kun var gyldigt i en begrænset periode, fordi kroen fik ny forpagter. Forbrugeren havde derfor krav på at få pengene udbetalt, selvom gavekortet var udløbet.

”Hvis virksomheden på forhånd ved, at den ligesom i sagen her skal skifte ejer, og at de gavekort, den sælger, derfor kun er gyldige i en periode på under tre år, skal den tydeligt oplyse dig om det ved købet. Det er virksomhedens ansvar at bevise, at du har fået oplysningerne,” siger forbrugerjuridisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann.

I sagen fra Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme havde forbrugeren over telefon købt et gavekort på 1.695 kroner til et kroophold.

Da forbrugeren halvandet år senere ville indløse gavekortet, fik forbrugeren at vide, at gavekortet ikke længere kunne bruges, fordi kroen havde fået ny forpagter. Den nye forpagter var ikke forpligtet til at indløse gavekort udstedt af den tidligere forpagter.

Forbrugeren kontaktede derfor den tidligere forpagter, som oplyste, at der havde været opslag i receptionen om, at gavekort til kroen kun var gyldige i 12 måneder. Da forbrugeren havde købt gavekortet telefonisk, havde forbrugeren imidlertid ikke set de nævnte opslag. Forbrugeren mente heller ikke at være blevet oplyst om gavekortets begrænsede gyldighed over telefonen.

”For gavekort gælder det, at de som udgangspunkt er gyldige i tre år, men at der kan aftales en kortere frist, som ikke må være urimelig kort. Før du køber et gavekort, så vær opmærksom på, hvilke vilkår der er knyttet til gavekortet, fx hvor længe det er gyldigt, og hvad det kan bruges til, og vurdér, om du kan nå at få det brugt,” siger Susanne Aamann.

Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme fandt, at den tidligere ejer af kroen ikke kunne bevise, at forbrugeren ved købet var blevet oplyst om, at gavekortet havde en begrænset gyldighed. Forbrugeren havde derfor krav på at få købesummen for gavekortet retur.

Hvad gælder for gavekort?

  • Et gavekort er gyldigt i tre år, medmindre der er aftalt en anden frist
  • Er der aftalt en kortere tidsfrist, må den ikke være urimelig kort. Der findes ingen fast regel for, hvor kort fristen må være. Som udgangspunkt skal fristens længde være rimelig i den aktuelle situation
  • Hvis der er en begrænset gyldighed på gavekortet, skal virksomheden tydeligt oplyse dig om dette ved købet
  • Skifter butikken ejer, er den nye ejer ikke forpligtet til at indløse gavekort og tilgodebeviser udstedt af en tidligere ejer. Du skal derfor rette dit krav mod den tidligere ejer
  • Ved fusioner mellem to selskaber skal forbrugeren kontakte den nye ejer
  • Går butikken konkurs, kan du ikke længere rette dit krav mod butikken, men må anmelde kravet i konkursboet

Kilde: Den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk

Pressekontakt:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressesekretariat: 41 71 50 98

KUNNE DU BRUGE SIDEN?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og få gode råd og ny viden inden for forbrugerområdet