Skip navigation

Kolde sommerhuse ender som klagesager

04. oktober 2019

En defekt radiator eller varmepumpe kan gøre efterårsferiens sommerhusophold til en kold fornøjelse. Ankenævnet for Feriehusudlejning har givet flere forbrugere medhold i sager om manglende opvarmning af sommerhuse. I sagerne lægger ankenævnet blandt andet vægt på, at udlejer havde fået mulighed for at løse problemet.

Udenfor rusker vinden i træerne, mens der indenfor er hygge og afslapning i sommerhusets lune stue. Mange vælger at tilbringe efterårsferien i et lejet sommerhus, som kan varmes op, men det er ikke altid sådan, det går.

”Særligt i vinterhalvåret vil du være afhængig af, at varmekilderne i sommerhuset virker. Er det ikke tilfældet, kan den manglende opvarmning udgøre en mangel. Du skal derfor straks kontakte udlejeren og give denne mulighed for at afhjælpe problemerne,” siger forbrugerjuridisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann.

Ankenævnet for Feriehusudlejning behandler blandt andet sager om manglende opvarmning.

I en sag havde forbrugeren dagen efter ankomsten til sommerhuset klaget til udlejeren over, at varmepumpen i stuen var defekt, samt at gulvvarmen i badeværelset og radiatoren i køkkenet ikke virkede. Udlejeren sendte med det samme en tekniker, men det lykkedes ikke at afhjælpe manglen inden for rimelig tid.

Ankenævnet afgjorde, at sommerhuset var behæftet med en væsentlig mangel for så vidt angår opvarmningen. Det betød, at forbrugeren kunne hæve aftalen og havde krav på at få tilbagebetalt det fulde lejebeløb på 519 euro.

I en anden sag klagede en forbruger over, at varmepumpen i den ene af sommerhusets afdelinger ikke virkede. Udlejeren leverede derfor varmeblæsere. Først halvandet døgn inde i lejeperioden var huset tilstrækkeligt opvarmet.

Forbrugeren havde betalt 5.300 kroner for at leje sommerhuset i tre dage. Ankenævnet vurderede, at forbrugeren havde krav på et afslag i prisen på 850 kroner. Derudover skulle forbrugeren ikke betale de 600 kroner, som det kostede at opvarme huset med varmeblæsere i stedet for varmepumpen. 

”Det vil altid være en konkret vurdering, om den manglende opvarmning udgør en mangel, og hvor væsentlig manglen er. Er der tale om mindre mangler, kan du have ret til et afslag i prisen, mens du ved væsentlige mangler kan have ret til at hæve købet,” siger Susanne Aamann.

I en tredje sag fik forbrugeren ikke medhold i sin klage over en brændeovn. Forbrugeren havde lejet et sommerhus i en uge og klagede på ankomstdagen over, at der slap røg ud af feriehusets brændeovn, så huset blev fyldt med røg, og røgalarmen gik i gang.

Udlejeren tilbød blandt andet at få en montør til at komme og kigge på brændeovnen, men det afviste forbrugeren. Forbrugerens kæreste afviste desuden at lade udlejeren tilføre luft til brændeovnen, fordi hun frøs. Ifølge udlejeren skulle brændeovnen ved ekstreme frostgrader have tid til at blive varm, før den kunne trække optimalt. Der skulle derfor tilføres luft for at skabe det nødvendige træk.

Ankenævnet vurderede, at forbrugeren ikke kunne bevise, at brændeovnen eller feriehuset i øvrigt havde en mangel. Ankenævnet lagde desuden vægt på, at forbrugeren havde brugt feriehuset frem til det aftalte afrejsetidspunkt.

Vil du klage over manglende varme i sommerhuset?

  • Tjek lejebetingelserne. Hvad står der om opvarmning af sommerhuset i vinterhalvåret?
  • Kontakt udlejeren med det samme, hvis varmepumpen, radiatoren eller de andre varmekilder i sommerhuset ikke virker, når du ankommer. Udlejeren skal have mulighed for at rette op på fejlen.
  • Husk at sikre dig dokumentation for, at du har forsøgt at kontakte udlejeren om manglerne ved opvarmningen, fx en mail. Du kan også henvende dig telefonisk. Følg evt. op med en mail, så du sikrer dig dokumentation for din henvendelse.
  • Er det ikke muligt for udlejeren at udbedre manglerne inden for rimelig tid, kan udlejeren tilbyde dig at flytte til et andet hus af samme standard som det, du havde lejet
  • Er der tale om mindre mangler, kan det ofte løses med et afslag i prisen
  • Vær varsom med selv at leje et andet hus. Viser det sig senere, at du ikke var berettiget til at opsige det første lejemål, kan du komme til at betale leje for to sommerhuse
  • Kan du ikke dokumentere, at du har forsøgt at tilkalde en repræsentant for udlejeren, og ophæver du uberettiget aftalen, skal du betale fuld eller delvis leje af huset, selvom du ikke opholder dig i det

Kilde: Den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk

Se afgørelserne fra Ankenævnet for Feriehusudlejning

Illustration af sommerhuslejeKan frit gengives, hvis blot Louise Thrane Jensen krediteres.

sommerhus

For yderligere information:

Kontakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressesekretariat: 41 71 50 98

KUNNE DU BRUGE SIDEN?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og få gode råd og ny viden inden for forbrugerområdet