Skip navigation

Ingen erstatning for mistet gavekort

20. maj 2019

Et mistet gavekort betyder som udgangspunkt tabte penge. Det viser en afgørelse fra Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme. Nævnet afgjorde, at en forbruger ikke havde krav på at få erstattet et hotelgavekort på 3.900 kroner, som var blevet væk.

Har du fået et gavekort? Så pas godt på det. Bliver gavekortet væk eller stjålet, har du som udgangspunkt ikke krav på at få erstattet det med et nyt. Det viser en afgørelse fra Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme.

Her fik forbrugeren ikke medhold i, at hun havde krav på at få udstedt et erstatningsgavekort. Det gavekort, som hendes mand havde fået i fødselsdagsgave, var blevet væk.

”Gavekort er et såkaldte ihændehaverbeviser. Det betyder, at de ikke er personlige, og at de derfor ligesom kontanter kan bruges af den person, som har dem i hånden. Som udgangspunkt har forbrugeren derfor ikke krav på at få et nyt, hvis gavekortet bliver væk, går i stykker eller bliver stjålet,” siger forbrugerjuridisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann og tilføjer:

”Det gælder også, selvom forbrugeren kan dokumentere købet af gavekortet ved for eksempel at fremvise en ordrebekræftelse.”

I sagen fra Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme havde forbrugerens mand i 50 års fødselsdagsgave af sine kolleger fået et gavekort på 3.900 kroner til et hotelophold. Under oprydningen efter fødselsdagsfesten blev gavekortet imidlertid væk.

Hotellet afviste at erstatte gavekortet og henviste til sin hjemmeside, hvor der stod, at det ikke erstattede ødelagte, stjålne eller bortkomne gavekort.

Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme vurderede, at forbrugeren ikke havde krav på at få det bortkomne gavekort erstattet.

Ankenævnet lagde vægt på, at udstedte gavekort anses for at være såkaldte ihændehaverbeviser, og at det desuden fremgik af hotellets betingelser for gavekort, at det ikke erstattede ødelagte, bortkomne og stjålne gavekort.

”En god idé kan være at undersøge, om du kan få gavekortet tilsendt på mail. Så har du det liggende elektronisk, hvis printversionen skulle blive væk,” siger Susanne Aamann.

Hvad gælder for gavekort?

  • Et gavekort er gyldigt i tre år, medmindre der er aftalt en anden frist.
  • Er der aftalt en kortere tidsfrist, må den ikke være urimelig kort.
  • Du kan som udgangspunkt få pengene for et gavekort udbetalt, hvis det er elektronisk. Et elektronisk gavekort er fx et plastickort med magnetstribe. Vær dog opmærksom på, at butikken under visse betingelser kan opkræve et gebyr for at udbetale pengene.
  • Er gavekortet ikke elektronisk, kan du som udgangspunkt ikke forlange at få pengene retur.
  • Gavekort er såkaldte ihændehaverbeviser. Ligesom ved kontanter kan det bruges af den person, der har det i hånden. Det medfører, at du ikke har krav på at få gavekortet erstattet, hvis det bliver ødelagt, bliver væk eller bliver stjålet.

Kilde: Den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk

For yderligere information:

Kontakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressesekretariat: 41 71 50 98

KUNNE DU BRUGE SIDEN?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og få gode råd og ny viden inden for forbrugerområdet