Skip navigation

Forbrugere hæftede for misbrug af deres NemID

20. februar 2019

Du kan komme til at hæfte, hvis andre misbruger dit NemID til for eksempel at købe produkter på afbetaling eller optage forbrugslån. Det viser sager fra både Teleankenævnet og Højesteret. Har du mistanke om misbrug, er det vigtigt, at du hurtigst muligt spærrer dit NemID og orienterer virksomheden, som købet er foretaget hos, om misbruget.

Teleankenævnet har afgjort flere sager, hvor forbrugerne hæfter for, at deres NemID er blevet brugt af tredjemænd til at indgå aftaler om køb af mobiltelefoner eller tablets på afbetaling.

Bliver dit NemID misbrugt, kan du risikere at blive bundet af aftalen, hvis du har muliggjort misbruget.

”Udleverer du dit NemID og adgangskode til andre, eller lader du dit nøglekort ligge frit fremme, kan du komme til at hæfte for et lån eller køb af et produkt, selvom du ikke selv har indgået aftalen. Om du hæfter, vil dog altid bero på en konkret vurdering af, hvad der er sket,” siger forbrugerjuridisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann.

Teleankenævnet har vurderet, at forbrugeren i en sag var velvidende om, at hans NemID skulle bruges til at indgå aftaler om køb af mobiltelefoner. Forbrugeren fik derfor ikke medhold og hæftede for aftalerne.

I en anden sag var forbrugeren blevet truet til at udlevere sit NemID til to personer. Forbrugeren vidste ikke, at hans NemID ville blive brugt til køb af en mobiltelefon. Teleankenævnet vurderede, at forbrugeren hæftede for betaling til teleselskabet, fordi han ikke havde spærret sit NemID og orienteret teleselskabet om misbruget umiddelbart efter, at han fik kendskab til det.

”Det er vigtigt, at du hurtigst muligt spærrer dit NemID, hvis du smider det væk eller har mistanke om misbrug. Du skal desuden gøre virksomheden, som købet er foretaget hos, opmærksom på din mistanke. Ellers risikerer du selv at hænge på regningen,” siger Susanne Aamann.

Højesteret har i januar 2019 afsagt dom i to sager, hvor forbrugernes NemID var blevet brugt af tredjemænd til at optage forbrugslån. I begge sager vurderede Højesteret, at forbrugerne ved at udlevere deres oplysninger til tredjemænd havde udvist en sådan grad af uagtsomhed, at de hæftede for lånet, selvom de ikke selv havde tilføjet underskriften digitalt.

Et NemID består af et brugernavn, en adgangskode samt nøglekort og/eller nøgleapp.

På sikkerdigital.dk, som Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen står bag, kan du læse mere om, hvordan du passer på dit NemID, og hvordan du spærrer det, hvis du har mistanke om misbrug.

Kreditadvarsel

Du kan ved at sætte en kreditadvarsel på dit CPR-nummer, blive advaret, hvis der bliver taget lån eller købt på kredit i dit navn. Er der sat en kreditadvarsel på dit CPR-nummer, er det et signal til virksomhederne om, at de skal være særligt opmærksomme med at tjekke din identitet, før de yder lån/kredit. Det er frivilligt for banker og virksomheder, om de tjekker kreditadvarsel, før de yder et lån. På sikkerdigital.dk, som Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen står bag, kan du læse mere om kreditadvarsel.

For yderligere information:

Kontakt pressesekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på telefon 41 71 50 98.

KUNNE DU BRUGE SIDEN?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og få gode råd og ny viden inden for forbrugerområdet