Skip navigation

Uklar mundtlig aftale kostede forbruger 10.000 kroner

11. januar 2018

Mundtlige aftaler er bindende, men kan også nemt føre til misforståelser. Få derfor altid en klar aftale på skrift, lyder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens råd til forbrugerne efter en afgørelse i Teleankenævnet. Her kunne forbrugeren ikke bevise sin påstand om, at teleselskabet over telefon havde lovet ham at dække 10.000 kroner af prisen på en ny netforbindelse.

Det er en god ide at få aftalen på skrift. Selvom mundtlige aftaler er bindende, kan de også føre til misforståelser og være svære at bevise. Det viser en sag fra Teleankenævnet.

Her mener forbrugeren, at teleselskabet over telefonen havde lovet at dække 10.000 kroner af omkostningerne til etablering af en ny netforbindelse til hans kolonihavehus. Teleselskabet mener omvendt, at samtalen ikke beviser, at det har lovet at betale. Forbrugeren havde optaget samtalen.

”En optagelse af en telefonsamtale kan sagtens bruges som bevis i en sag, men forbrugerne skal være opmærksomme på, at den ikke nødvendigvis kan stå alene. De skriftlige beviser vejer også tungt. Derfor kan forbrugerne sikre sig ved, at det, der bliver aftalt over telefonen, også bliver skrevet ned og bekræftet af begge parter. Så er der helt klare rammer for aftalen,” siger Nina Lester, sekretariatschef i Teleankenævnet.

I sagen fra Teleankenævnet modtog forbrugeren efter telefonsamtalen et skriftligt tilbud fra teleselskabet. I tilbuddet stod der ikke noget om, at teleselskabet ville dække 10.000 kroner af omkostningerne til etableringen. Forbrugeren skrev alligevel under på tilbuddet.

Da forbrugeren efterfølgende modtog en faktura på 12.449 kroner, klagede han til teleselskabet.

”Vores råd til forbrugerne er, at de straks kontakter virksomheden, hvis der er en uoverensstemmelse mellem det skriftlige tilbud, de får tilsendt, og det, de selv mener, er blevet aftalt over telefonen. Så kan de få afklaret eventuelle misforståelser, før de binder sig til en aftale,” siger souschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann.

I Teleankenævnet fik teleselskabet medhold, blandt andet fordi forbrugeren ikke havde kontaktet teleselskabet, efter at han havde modtaget det skriftlige tilbud.

Læs afgørelsen fra Teleankenævnet

For yderligere information:

Kontakt pressesekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på telefon 41 71 50 98.

 

Kunne du bruge siden?