Skip navigation

Bargæst mistede lommeværdier i bemandet garderobe

28. maj 2018

Værdier i lommer skal ikke nødvendigvis erstattes, hvis jakken forsvinder fra en bemandet garderobe. Det har Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme for nylig afgjort. Det sker jævnligt, at ankenævnet får klager fra bar- og diskoteksgæster, hvis overtøj er forsvundet i en bemandet garderobe.

Skal du ud i nattelivet? Så vær opmærksom på, hvad der er i dine jakkelommer, før du afleverer jakken i barens eller diskotekets garderobe.

Sådan lyder rådet fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen efter en afgørelse i Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme.

Her gav nævnet forbrugeren medhold i, at han havde krav på at få erstattet sin jakke, efter den var blevet væk i barens bemandede garderobe. Nævnet fandt dog, at han ikke havde krav på erstatning for de nøgler, chip og lygte, der lå i jakkelommerne.

”Det er vigtigt, at bar- og diskoteksgæsterne er opmærksomme på, at de ikke skal lade værdifulde genstande ligge i lommerne, når de afleverer deres jakke i garderoben. Også selvom den er bemandet,” siger souschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann og tilføjer:

”Forsvinder deres jakke i en bemandet garderobe, vil de som udgangspunkt alene have krav på at få erstatning for selve jakken. De kan ikke være sikre på at få erstattet de ting, der eventuelt ligger i lommerne.”

I vinterhalvåret vil forbrugerne efter en konkret vurdering kunne få erstattet fx handsker, tørklæder og huer, der naturligt kan forventes at blive afleveret sammen med jakken i garderoben. Det viser tidligere sager i Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme.

I den konkrete sag fik forbrugeren dog ikke erstatning for indholdet i jakkelommerne. Det skyldes, at der på et skilt og på forbrugerens garderobemærke stod, at baren ikke erstattede værdier i lommer samt løst tilbehør, og at tørklæder og handsker kunne indleveres på et separat garderobemærke.

Da forbrugeren ikke oplyste de ansatte i garderoben om de løse genstande i lommen eller bad om et separat garderobemærke, fandt ankenævnet, at forbrugeren alene havde krav på erstatning for jakken.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen råder forbrugerne til generelt at være opmærksom på vilkårene. Og så er det vigtigt, at forbrugerne kan bevise, at de har afleveret deres jakke i garderoben.

”Det er – som i andre sager - vigtigt, at forbrugerne kan dokumentere deres påstand. De skal derfor gemme deres garderobemærke som bevis for, at de har afleveret deres jakke i garderoben,” siger Susanne Aamann.

Gode råd: Når du indleverer dit overtøj i diskoteksgarderoben

  • Gem dit garderobemærke. Du skal bruge det som bevis for, at du har indleveret din jakke i garderoben
  • Tøm jakkelommerne. Forsvinder din jakke i garderoben, vil du som udgangspunkt alene kunne få erstattet selve jakken og ikke eventuelle løse ting i lommerne, fx punge, nøgler, halstørklæder, handsker mv.
  • Undersøg, om fx handsker, tørklæder mv. skal indleveres på et separat garderobemærke
  • Husk på, at baren eller diskoteket må ikke tage forbehold for, at de ikke dækker forsvundne jakker, hvis de er indleveret i en bemandet garderobe

For yderligere information:

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.

 

Kunne du bruge siden?