Skip navigation

500.000 kunder i København og Nordsjælland mangler fortsat at få skiftet elmålere

29. oktober 2018

Alle elkunder i Danmark skal have fjernaflæste elmålere inden udgangen af 2020. Særligt i Københavnsområdet og Nordsjælland mangler omkring 500.000 kunder at få skiftet deres elmålere.

Flere netselskaber er lige nu ved at udskifte elmålere i hele landet.

For at undgå, at der opstår der uenighed om, hvor meget måleren stod på, anbefaler Ankenævnet på Energiområdet, at forbrugerne aflæser deres elmåler, når den bliver skiftet til en ny, fjernaflæst måler, og at de fx tager et billede af tælleren på både den gamle og nye måler.

Ankenævnet råder desuden forbrugerne til, at de herefter følger med i deres forbrug og de regninger, de får.

Med de nye, fjernaflæste elmålere vil forbrugere kunne følge med i deres aktuelle forbrug, og det vil være muligt at afregne den enkelte forbrugers elforbrug på timebasis. Det er forventningen, at afregning på timebasis kan få forbrugerne til at blive mere opmærksomme på, hvor meget el de bruger – og hvornår.

Selvom forbrugernes forbrug fremover automatisk vil blive aflæst, når fx årsforbruget skal opgøres, skal forbrugerne fortsat aflæse deres elmåler, når de flytter eller skifter elleverandør.

Formand for Ankenævnet på Energiområdet, Poul Gorm Nielsen, siger:

”Når forbrugere får skiftet deres elmåler til en ny, er det vigtigt, at de aflæser deres gamle elmåler, før den bliver skiftet. De skal evt. tage et billede af den. De skal også aflæse den nye elmåler, når den er sat op. Så opstår der ikke uenighed om aflæsningen”  

For yderligere information:

Kontakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressesekretariat: 41 71 50 98

Kunne du bruge siden?