Skip navigation

Drømmeboliger ender som forsikringssager

08. november 2017

Siden 2012 er salget af enfamiliehuse og ejerlejligheder steget med knap 40 procent. For nogle ender drømmeboligen dog som en forsikringssag, viser tal fra Ankenævnet for Forsikring. Hver sjette klagesag i bunken handlede sidste år om ejerskifteforsikringer svarende til over 200 sager. Sæt dig godt ind i tilstandsrapport og forsikringsvilkår, lyder rådet til forbrugerne.

Flere danskere går på jagt efter drømmeboligen. Siden 2012 er salget af enfamiliehuse og ejerlejligheder steget med knap 40 procent, viser tal fra Danmarks Statistik.

Det er dog ikke altid, at drømmeboligen ender som en ønskedrøm. I 2016 behandlede Ankenævnet for Forsikring 218 klager over ejerskifteforsikringer. I alt udgjorde ejerskifteforsikringer omkring 18 procent af ankenævnets sager.

”Ejerskifteforsikringen må ikke skabe falsk tryghed. Den dækker kun skjulte skader på huset, der var til stede ved købet, og som forbrugeren ikke kendte til på det tidspunkt,” siger souschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann og forsætter:

”Når det gælder selve ejerskifteforsikringen, er det en god idé, hvis forbrugerne indhenter flere tilbud og tjekker vilkår hos forskellige selskaber, før de tegner den. Der kan være stor forskel på pris, vilkår og service, og tilbuddet fra sælger af huset behøver ikke at være det bedste for dig som køber.”

I en større del af sagerne i Ankenævnet for Forsikring taber forbrugeren, fordi ejerskifteforsikringen ikke dækker skaden.

I en sag var forbrugeren og forsikringsselskabet eksempelvis uenige om, hvorvidt forbrugeren havde krav på at få dækket manglende flisebelægning på bryggersgulvet og manglende gulvvarme på badeværelse og gæstetoilet.

Ankenævnet for Forsikring vurderede, at den manglende flisebelægning ikke udgjorde en dækningsberettigende skade, blandt andet fordi forholdet ikke gik kosmetisk ud over, hvad forbrugeren måtte forvente af et bryggers i et ældre hus.

Derudover vurderede nævnet, at badeværelset og gæstetoilettet ved hjælp af husets varmeinstallationer kunne opvarmes til almindeligt komfortniveau. Ankenævnet lagde blandt andet vægt på, at gulvvarme ikke var en normal, primær opvarmningskilde, da huset blev bygget i 1970.

Nævnet fandt efter en samlet vurdering, at forbrugeren ikke havde bevist, at varmeinstallationernes funktion i rummene var nedsat i dækningsberettigende grad.

Ud over vilkårene for ejerskifteforsikringen er tilstands- og elinstallationsrapporterne vigtige dokumenter at sætte sig ind i, før forsikringen tegnes. Af dem fremgår skader eller mangler, som ejerskifteforsikringen ikke dækker.

”Forbrugerne kan undgå skuffelser ved at læse tilstandsrapporten grundigt igennem og sætte sig ind i, hvad de kan forvente af et hus af den pågældende alder,” siger Susanne Aamann og tilføjer:

”Det kan være rigtig dyre skader, der skal dækkes, så det er virkelig tiden værd at gøre sit forarbejde og læse både forsikringsvilkår, tilstands- og elinstallationsrapporter grundigt. De forskellige ejerskifteforsikringer har ikke samme vilkår, så tjek, om du bliver dækket som ønsket, og du skal tjekke det, før du køber forsikringen.”

På den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk, kan forbrugerne hente gode råd om ejerskifteforsikringer. På Ankenævnet for Forsikrings hjemmeside kan de desuden læse mere om de typiske problemstillinger vedrørende ejerskifteforsikringer.

Gode råd: Ejerskifteforsikringer

  • Læs tilstands- og elinstallationsrapporterne igennem. Ejerskifteforsikringen dækker ikke skader, som er nævnt i dem
  • Tjek, hvornår huset er opført. Skader i én bygningstype vil ikke nødvendigvis også være skader i en anden bygningstype. Det skyldes, at tidstypiske byggetekniske forhold ikke har karakter af skader i forsikringsmæssig forstand. Forhold, som kan forventes af et hus med en vis alder eller af en bestemt hustype, dækkes derfor ikke af ejerskifteforsikringen
  • Vær opmærksom på, om boligen er blevet ombygget. Er et hus fra 1960’erne blevet ombygget i 2016, kan der i nogle tilfælde være risiko for, at huset får det dårligere på grund af ombygningen. Husk, at du ikke har købt et hus, der er opført i 2016
  • Vær opmærksom på, hvilke oplysninger sælger giver om huset. Ejerskifteforsikringen dækker ikke skader, som du har kendt til ved købet
  • Bed om at se tilbuddet på ejerskifteforsikringen. Det er sælgers ansvar at indhente det. Tjek fx, om forsikringsselskabet har sat forbehold for skader på huset ind. Spørg ind til forbeholdene, og hvorfor de er sat ind
  • Indhent selv flere forsikringstilbud. Der kan være stor forskel på pris og vilkår
  • Overvej, om det kan betale sig for dig at tegne ejerskifteforsikring hos det selskab, hvor du i forvejen har dine forsikringer, så du fx har hus- og ejerskifteforsikring det samme sted. Samler du dem et sted, kan det give forsikringsselskabet et større incitament til at yde en god service
  • Tjek, hvor mange sager der er rejst imod forsikringsselskabet i ankenævnet. Og hvor mange sager, det har vundet/tabt. Du kan se tallene på Ankenævnet for Forsikrings hjemmeside.

Se afgørelsen fra Ankenævnet for Forsikring

Se statistik fra Ankenævnet for Forsikring

For yderligere information:

Kontakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressesekretariat: 41 71 50 98

Kunne du bruge siden?


 brev1Få ny viden om forbrugerområdet
 - tilmeld dig vores nyhedsbrev

Facebook Gør som mere end 16.000 danskere
 - følg os på Facebook

Twitter
 Få aktuelle tips, råd og nyheder
 - deltag i debatten på Twitter

hammerSe afgørelser fra Forbrugerklagenævnet