Skip navigation

nethandel helt sikkert

Hvad gælder for abonnementer?

 

Regler for abonnementer

Der er regler for, hvornår en virksomhed må hæve prisen på dit abonnement, og hvor lang tid du må være bundet. Hos Forbrugerombudsmanden kan du få et overblik.

Hos Forbrugerombudsmanden kan du desuden læse mere om, hvad der gælder for betalingsaftaler og gebyrer. Virksomheden må ikke indføre nye gebyrer på dit abonnement, uden at det står i din aftale.  

Markedsføring af abonnementer

Virksomheden skal tydeligt oplyse, hvis dit abonnement løber videre efter en eventuel prøveperiode.

Hos Forbrugerombudsmanden kan du læse mere om, hvad virksomheden må og ikke må, når den markedsfører et abonnement. 

Datingabonnementer

Vil du tegne et datingabonnement på nettet? Så følg Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens gode råd, før du gør det.

Du finder dem på den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk.

Abonnementsfælder (skjulte abonnementer)

På nettet kan du støde på tilbud på fx gratis prøvepakker og tilbud med store rabatter, der dækker over skjulte abonnementer. Få mere viden om abonnementsfælderne hos Forbruger Europa.

Her kan du klage:

Klager over abonnementer:

Vil du klage over et abonnement, du har tegnet hos en dansk virksomhed, kan du, afhængigt af hvad du har købt, kontakte Center for Klageløsning eller et af de godkendte ankenævn.

Center for Klageløsning, der ligger i Nævnenes Hus, behandler klager over forbrugerkøb af varer og tjenesteydelser og er et alternativ til domstolssystemet. De kan også hjælpe dig med at finde en fælles løsning med virksomheden.

Der findes ankenævn, der er godkendt af erhvervsministeren. På den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk, finder du en liste over de godkendte ankenævn.

Klager over vildledende markedsføring (fx abonnementsfælder):

Forbrugerombudsmanden behandler sager om vildledende markedsføring på nettet. Forbrugerombudsmanden kan vurdere sagen og evt. føre en sag mod virksomheden.

Hører virksomheden bag abonnementsfælden til i et andet EU-land, kan du kontakte Forbruger Europa. Forbruger Europa behandler også sager om fx datingabonnementer, hvis virksomheden bag hører hjemme i et andet EU-land.

Kunne du bruge siden?