Skip navigation

Klageinstanser

 

Her finder en samlet liste over organisationer, der kan behandle eller rådgive i klagesager.

 

Gå til Disciplinær- og klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Disciplinær- og Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige behandler blandt andet klager over tilstandsrapporter fra sælger og køber af fast ejendom.

Gå til Radio- og tv-Nævnet

Radio- og tv-Nævnet fører tilsyn med, at programvirksomheden i Danmark overholder loven. Det gælder både public service-tv og programvirksomhed via satellit eller kabelanlæg.

Gå til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning

Du kan kontakte Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning, hvis du har fået skader i forbindelse med en tandbehandling hos fx privatpraktiserende tandlæger.

Gå til Danske Vandværker

Har du generelle spørgsmål om levering af vand m.v., skal du kontakte dit lokale vandværks bestyrelse. Du kan finde kontaktoplysninger gennem Danske Vandværker.