Klageinstanser

 

Her finder en samlet liste over organisationer, der kan behandle eller rådgive i klagesager.

 

Advokatnævnet

12. april 2017

Hos Advokatnævnet kan du klage over en advokats adfærd, salær eller begge dele. Alle advokater i Danmark er underlagt Advokatnævnets kompetence.

Datatilsynet

Du skal kontakte Datatilsynet, hvis du vil klage over behandling af personoplysninger om dig, fx hvis du ikke får de oplysninger, du efter reglerne har krav på.

Klagenævnet for domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne er et uafhængigt klagenævn, som behandler klager over forhold i forbindelse med registrering og anvendelse af domænenavne.

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere er en uafhængig administrativ klageinstans, der behandler klager fra forbrugere over godkendte ejendomsmæglere.

Energistyrelsen

Energistyrelsen afgør klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af certificerede firmaer.

Finanstilsynet

Du kan klage til Finanstilsynet over fx pengeinstitutters og forsikringsselskabers tilsidesættelse af god pengeinstitutskik, forsikringsskik og kreditforeningsskik.

Forbruger Europa

20. juni 2017

Forbruger Europa kan hjælpe forbrugere, der overvejer eller allerede har handlet i andre EU-lande, uanset om det fx drejer sig om køb på nettet eller rejser.

Forbrugerrådet Tænk

Hvis du har et forbrugerpolitisk spørgsmål, kan du henvende dig til Forbrugerrådet Tænk. Forbrugerrådet Tænk yder desuden telefonisk vejledning til forbrugere.

Forsikringsoplysningen

Falder din klage uden for Ankenævnet for Forsikrings område, fx klager du over modpartens forsikringsselskab, kan du prøve at kontakte Forsikringsoplysningen.

Huslejenævn

Vil du klage over din husleje, er der i alle kommuner et huslejenævn, der afgør uenigheder mellem lejere og udlejere. Du kan læse mere på borger.dk.