Skip navigation

Artikler

 

Her kan du se de nyeste artikler på forbrug.dk. De er sorteret, så de senest opdaterede ligger øverst, men du kan bruge søgefeltet, hvis du leder efter artikler om specifikke emner.

 

Gå til Bevisbyrde

Du kan risikere at blive uenig med sælgeren om, hvorvidt fejlen på den vare, du har købt, er en mangel efter købeloven, eller om du selv er skyld i skaden.

Gå til Bon eller kvittering

Bon eller kvittering er dit bevis for, at du har købt en vare. Du skal bruge din bon, hvis du vil klage over varen eller bruge en eventuel fortrydelsesret.

Gå til Brugeranmeldelser

En virksomhed må gerne opfordre dig til at skrive en brugeranmeldelse, medmindre at du udtrykkeligt har frabedt dig henvendelser fra virksomheden.

Gå til Brugsanvisninger og manualer

Der skal følge en brugsanvisning eller manual med varen, hvis det er nødvendigt. Du har krav på at få de nødvendige oplysninger om fx brug og vedligehold.

Gå til Erstatning ved mangler på varen

Du kan kræve erstatning af sælgeren, hvis varen er mangelfuld, og du derved har lidt et uundgåeligt økonomisk tab. Du skal kunne dokumentere, at du har lidt et tab.

Gå til Forbehold - købt som beset

Vælger du at købe en vare med en fejl, skal du have tydelige oplysninger om fejlens art. Generelle forbehold som fx 'købt som beset' gælder ikke i forbrugerkøb, men vil kunne aftales mellem private.

Gå til Forbrugeraftaleloven

Forbrugeraftaleloven sikrer, at forbrugerne har de samme rettigheder i hele EU ved køb af varer og tjenesteydelser på nettet og ved postordre- eller telefonsalg.

Gå til Forbrugerklageloven

Loven regulerer det danske forbrugerklagesystem. I første fase af en sag i det offentlige forbrugerklagesystem skal klagen indbringes for Center for Klageløsning.

Gå til Forbrugerkøb - hvornår er du forbruger?

Når du som privatperson handler i en butik, er købet et forbrugerkøb, og du er beskyttet af nogle særlige regler i købeloven, fx har du altid to års reklamationsret.

Gå til Forudbetaling - bankgaranti

Bliver du bedt om at betale forud, kan du - i stedet for at overføre pengene til sælgerens konto - oprette en bankgaranti eller anden sikkerhedsstillelse.