Transport og flytning

 

Her kan du læse afgørelser, som Forbrugerklagenævnet har truffet i sager om transport og flytning.

 

Forbrugerklagenævnet havde ikke kompetence til at behandle en sag om en tjenesteydelse, da der ikke var tale om en forbrugeraftale

25. maj 2018

Forbrugerklagenævnets flertal vurderede på baggrund af forbrugerens egne oplysninger om formålet med købet af huset og den faktuelle anvendelse heraf, at forbrugeren i relation til aftalen med den erhvervsdrivende ikke kunne anses for hovedsageligt at have handlet uden for sit erhverv.

Forbrugeren kunne ikke få medhold i delvis tilbagebetaling af vederlaget, da der var indgået en bindende aftale om købesummens størrelse

20. september 2017

Forbrugeren krævede delvis tilbagebetaling af vederlaget for en flytning af sit indbo, da omfanget af flytningen ville medføre, at overslaget på 5.000 kr. ville overstiges. Efter flytningen krævede den erhvervsdrivende 10.000 kr., men parterne aftalte 9.000 kr. Forbrugeren gjorde herefter gældende, at 9.000 kr. var urimeligt. Den erhvervsdrivende afviste forbrugerens krav og anførte, at vederlaget på 9.000 kr. blev aftalt som et kompromis, som i øvrigt var rimeligt.

Forbrugeren kunne kræve erstatning for køb på flyrejse, da bagagen blev forsinket

21. december 2016

Forbrugeren havde bestilt en flyrejse fra København til Berlin, men bagagen blev forsinket. Forbrugeren krævede erstatning for de køb, som han havde foretaget på rejsen. Den erhvervsdrivende ønskede kun delvist at erstatte tabet.

Online rejsebureau skulle refundere købesummen til forbrugeren efter flyselskabets konkurs

08. december 2016

Den erhvervsdrivende skulle tilbagebetale købesummen til forbrugeren for flybilletter, der ikke kunne anvendes som følge af flyselskabets konkurs. Den erhvervsdrivende havde ikke på deres hjemmeside tilstrækkeligt klart og tydeligt oplyst forbrugeren om, at den erhvervsdrivende ikke var aftalepart, men handlede på vegne af flyselskabet.

Forbrugeren kunne ikke kræve ophævelse af købet af to voksenflybilletter

05. december 2016

Forbrugeren krævede ophævelse af købet af to voksenflybilletter, da hun troede at der også var bestilt en børneflybillet, gennem en online prisportal, hos den erhvervsdrivende. Den erhvervsdrivende har afvist forbrugerens krav med henvisning til, at de ikke er ansvarlige for eventuelle fejl på andre hjemmesider, herunder den online prisportal. 

Forbrugeren var berettiget til erstatning af udgifter til leje af bolig i forbindelse med aflyst fly

16. november 2016

Forbrugeren krævede erstatning for billeje og leje af bolig, da den erhvervsdrivende før afrejse havde aflyst flyafgangen i forbindelse med hjemrejsen. Forbrugeren fik erstattet udgifterne til leje af bolig, men billeje kunne ikke anses som påregneligt for den erhvervsdrivende.

Forbrugeren var berettiget til ophævelse af flyrejse, men ikke tilbagebetaling af håndteringsgebyr

16. november 2016

Forbrugeren bestilte en afbestillingsbeskyttelse i forbindelse med køb af flybilletter. Før afrejse ønskede forbrugeren at benytte afbestillingsbeskyttelsen, men blev pålagt at betale et afbestillingsgebyr.

Forbrugeren var ikke berettiget til erstatning for dækningskøb i forbindelse med aflyst kørsel

18. oktober 2016

Forbrugeren krævede erstatning for et dækningskøb foretaget som følge af en mistet samkørsel aftalt gennem den erhvervsdrivende. Forbrugeren fik ikke erstattet udgifterne til dækningskøbet, da den erhvervsdrivende alene kunne anses som formidler af aftalen.

Forbrugeren var ikke berettiget til erstatning for hjemrejsebilletter

05. oktober 2016

Forbrugeren krævede erstatning af hjemrejsebilletter som følge af en opdatering om ændring af hjemrejsetidspunktet, som forbrugeren ikke modtog og derfor kom for sent til. Forbrugeren fik ikke erstattet udgifterne til hjemrejsebilletterne, da den manglende opdatering skyldtes en fejl i forbrugerens browser

Forening var berettiget til at kræve købesummen tilbagebetalt af rejsebureauet grundet flyselskabets konkurs

26. september 2016

Forening krævede købesummen for flybilletter tilbagebetalt af den erhvervsdrivende, grundet flyselskabets konkurs. Foreningen kunne anses som forbruger og erhvervsdrivende blev anset som aftalepart og dermed ansvarlig for tilbagebetalingen.