Telefoner mv.

 

Her kan du læse afgørelser, som Forbrugerklagenævnet har truffet i sager om telefoner, mobiltelefoner, teleabonnementer, indholdstakserede sms'er osv.

 

Forbrugerens iPhone var på grund af en materiale- eller fabrikationsfejl i telefonens software mangelfuld

04. december 2018

Forbrugeren købte en iPhone 8 plus hos den erhvervsdrivende og konstaterede kort efter købet, at det ikke var muligt at uploade og synkronisere billeder mellem iTunes på computeren og telefonen. Forbrugerklagenævnet vurderede, at dette var en mangel telefonen, og at forbrugeren var berettiget til at hæve købet.

Manglende medvirken umuliggjorde afhjælpning

08. juni 2016

Forbrugerens egne forhold var medvirkende til, at den erhvervsdrivende ikke kunne foretage afhjælpning af mangelfuld telefon.

Klage over telefon med revne i skærmen

09. november 2015

Forbrugeren kunne ophæve købet af en telefon, idet den erhvervsdrivende ikke inden for rimelig tid havde udbedret en fejl på højtaleren. Da telefonen havde en revne i skærmen, kunne telefonen dog ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand. 

Mangler ved en telefon blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid

17. december 2014

Forbrugeren kunne ophæve købet af en telefon, idet den erhvervsdrivende ikke havde foretaget afhjælpning inden for rimelig tid. Den erhvervsdrivende var berettiget til at fradrage et beløb for den nytte, forbrugeren havde haft af sin brug af telefonen. 

Mangler ved en telefon blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid

17. december 2014

Forbrugeren kunne ophæve købet af en telefon, idet den erhvervsdrivende ikke havde foretaget afhjælpning inden for rimelig tid. Den erhvervsdrivende var ikke berettiget til at fradrage et beløb for den nytte, forbrugeren havde haft af sin brug af telefonen. 

Mangler blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid

17. december 2014

Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af mangelfuld telefon, fordi den erhvervsdrivende ikke havde afhjulpet manglerne inden for rimelig tid. Den erhvervsdrivende var berettiget til at fradrag et beløb for den nytte, forbrugeren havde haft af sin brug af telefonen.

Mangler ved en telefon blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid

17. december 2014

Forbrugeren kunne ophæve købet af en telefon, idet den erhvervsdrivende ikke havde foretaget afhjælpning inden for rimelig tid. Den erhvervsdrivende var berettiget til at fradrage et beløb for den nytte, forbrugeren havde haft af sin brug af telefonen.

Omlevering med mobiltelefon som indeholdt brugte dele

14. juli 2014

Omlevering med en mobiltelefon, der indeholdt brugte dele, var ikke i overensstemmelse med købeloven. Forbrugeren var derfor berettiget til at ophæve købet af mobiltelefonen.

Parallelimporteret mobiltelefon var ikke mangelfuld

18. november 2013

Det forhold, at telefonen var parallelimporteret, indebar ikke i sig selv, at der var en mangel ved telefonen.

Abonnement var ikke aftalt

30. oktober 2013

Den erhvervsdrivendes vilkår om indgåelse af et løbende abonnement ved køb af en mobiltelefon til 1 kr. på nettet var uklart formuleret og ikke særligt fremhævet. Vilkåret kunne ikke anses for vedtaget.