Tekstiler og skind til
beklædning og bolig

 

Her kan du læse afgørelser, som Forbrugerklagenævnet har truffet i sager om tekstiler og skind til beklædning og bolig.

 

Køb af tilretning af brudekjole blev ikke anset som forbrugerkøb

20. september 2017

Forbrugeren fik den 16. juni 2016 tilrettet sin brudekjole hos den erhvervsdrivende efter en henvisning fra forbrugerens moster. Forbrugeren anførte efterfølgende, at den erhvervsdrivendes tilretning af brudekjolen var mangelfuld. Den erhvervsdrivende afviste kravet og anførte, at der ikke er tale om et forbrugerkøb.

Fejlagtig prisangivelse på nettet

16. november 2016

Forbrugeren kunne ikke kræve erstatning for seks ødelagte skjorter, da den erhvervsdrivende ikke havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med en brand i et vaskeri. 

Fejlagtig prisangivelse på nettet

20. februar 2015

Køb af to tasker på internettet. Køberen burde have indset, at der var tale om en prisfejl, og den erhvervsdrivende var derfor ikke bundet af aftalen.

Forbrugeren kunne ikke fortryde købet af en kjole

20. februar 2015

Forbrugeren kunne ikke fortryde købet af en kjole, selvom den erhvervsdrivende tog imod kjolen uden forbehold ved returneringen, da forbrugeren havde taget kjolen i brug.

Det måtte anses for almindelig kendt, at rævepels fælder

20. februar 2015

Forbrugerens rævepels fældede imidlertid så meget, at der var tale om en mangel. Manglen var uvæsentlig, hvorfor forbrugeren var berettiget til et passende afslag i købesummen.

Afvisning fra Forbrugerklagenævnets sekretariat

27. januar 2015

Klage over køb af fem par bukser blev afvist af sekretariatet, da prisen for bukserne faldt uden for Forbrugerklagenævnets beløbsgrænser.

Et hul opstået i en handske efter ca. 23 måneder udgjorde en mangel

17. december 2014

Forbrugeren kunne hæve købet af et par handsker, idet et hul i den ene handske udgjorde en mangel, og da manglen var væsentlig. Den erhvervsdrivende var berettiget til at fradrage et beløb for den nytte, forbrugeren havde haft af sin brug af handskerne.

Almindelig kendt, at kaninpels fælder

11. juli 2014

Kaninpelsen fælder ikke mere end forventeligt, og det er almindelig kendt, at kaninpels fælder mere end andre typer pels.

Hvid- og gennemslidninger på Canada Goose-jakke var større, end hvad man normalt måtte forvente af en jakke af denne type i forhold til pris og alder

07. juli 2014

Forbrugeren havde ret til at hæve købet af en Canada Goose jakke, fordi jakken efter rensebehandling havde hvid- og gennemslidninger, som skyldtes materialefejl. Forbrugeren kunne ikke gøre krav gældende mod renseren.

Køb af cowboybukser med "slidt look"

24. oktober 2013

Det var almindelig kendt, at slideffekter ville udvikle sig ved almindelig brug og vask. Det var ikke en mangel, at den er-hvervsdrivende ikke havde oplyst forbrugeren herom