Radio/ TV m.m.

 

Her kan du læse afgørelser, som Forbrugerklagenævnet har truffet i sager om radio, TV, dvd'er osv.

 

Forbrugeren kunne ikke kræve friholdelse for betaling af teknikerregning

24. juni 2016

Forbrugeren var inden teknikerbesøget gjort bekendt med, at han ville blive pålagt at betale for besøget, såfremt der ikke kunne konstateres fejl ved den erhvervsdrivendes ydelse.

Køb af spolebåndoptager var ikke et forbrugerkøb

29. april 2015

En klage over køb af en spolebåndoptager købt på Den Blå Avis, var ikke et forbrugerkøb. Nævnet lagde bl.a. vægt på at sælger ikke var CVR-registreret eller momsregistreret og at der ikke blev udstedt en faktura.

Forbrugeren kunne fortryde købet af en forstærker

20. februar 2015

Forbrugeren kunne fortryde købet af en forstærker købt på den erhvervsdrivendes hjemmeside, selvom forbrugeren havde anvendt ordlyden ”afbestille” i sin e-mail til den erhvervsdrivende. 

Tordenfluer i et fjernsyn var en mangel

17. december 2014

Et fjernsyn blev anset for mangelfuldt, idet forseglingen mellem fjernsynets frontglas og LCD-panel ikke var tæt, hvilket medførte, at der kom tordenfluer ind på fjernsynets skærm.

Tv var ikke kompatibelt med forbrugers tv-udbyder

29. november 2013

Den erhvervsdrivende havde ikke forsømt sin oplysningspligt, da denne ikke på købstidspunktet var bekendt med, at tv’et havde eller ville få kompatibilitetsproblemer

Dom Højesteret 29. november 2013

29. november 2013

Højesteret har i dag givet en forbruger medhold i, at der var en oplysningspligt i en sag om køb af fladskærms-tv før overgangen til digitalt tv-signal. Forbrugerklagenævnet genoptager herefter behandlingen af 90 klagesager, som har afventet Højesterets dom.

Fejl i pris på hjemmeside bandt ikke erhvervsdrivende

30. oktober 2013

Forbrugeren burde have indset, at der var tale om en fejl, da varen var fundet via en prisportal, prisen var ekstraordinært lav i forhold til de øvrige udbyderes priser og var ikke angivet som en kampagnepris eller lignende

Antenneforening var erhvervsdrivende

14. maj 2012

Der var indgået en forbrugeraftale, da foreningen havde et professionelt set up, og formålet bl.a. var at drive forretning på erhvervsmæssige vilkår. Forbrugerklagenævnet havde kompetence til at behandle klagen

Prisstigning

14. maj 2012

Fremlæggelse af et autogeneret brev var tilstrækkeligt til at bevise, at brevet var blevet afsendt. Det var bevist, at forbrugeren havde modtaget oplysning om prisstigningen  

Prisfejl ved bestilling af TV på internettet

30. marts 2012

Den erhvervsdrivende var ikke bundet af aftalen, da forbrugeren indså eller burde have indset, at der var tale om en fejl